Index:Hebrew/ה

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 802 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

ה

 1. ־ה prep pronoun suffix * *
 2. ה letter
 3. ה־ article prefix *
 4. ‏ה *
 5. הם adj pronoun n *
 6. הן particle pronoun *
 7. הַצָּתָה *

הא

 1. ׳הא *
 2. האג *
 3. האוקיינוס ההודי *
 4. האוקיינוס השקט *
 5. האוקינוס האטלנטי *
 6. האוקינוס הפסיפי *
 7. האורים והתומים *
 8. האזין v *
 9. האיגרת אל האפסים *
 10. האיחוד האירופי *
 11. האיחוד האפריקאי *
 12. האיטי *
 13. האיים הבלאריים *
 14. האיים המלדיביים *
 15. האיים הקוריליים *
 16. האיים הקנריים *
 17. האים particle
 18. האימפריה הביזנטית *
 19. האימפריה הרומית *
 20. האיר v * *
 21. האלהה *
 22. האם * *
 23. האם תינשאי לי *
 24. האמין v
 25. האמיר *
 26. האמר *
 27. האנדקוטן *
 28. האנוי *
 29. האנטילים ההולנדיים *
 30. האנשה *
 31. האסקי סיבירי *
 32. האצה *
 33. האקר n *
 34. הארה n *
 35. הארי *
 36. האריך *
 37. הארץ proper
 38. הארץ המובטחת *
 39. הארצה *
 40. האשים v *

הב

 1. הבא adj
 2. הבדיל v * * *
 3. הבדל n *
 4. הבדלה n *
 5. הבה adv
 6. הבהיל *
 7. הבהיר * *
 8. הבה נלך *
 9. הבחין *
 10. הבטחה n *
 11. הבטיח v *
 12. הביא v
 13. הביט v *
 14. הביטלס *
 15. הביך v
 16. הבין v * *
 17. הביס v * * *
 18. הביע כעס v *
 19. הביתה adv
 20. הבית הלבן *
 21. הבל proper
 22. הבנה n * *
 23. הבנתי *
 24. הבעה *
 25. הבעיר *
 26. הברה n
 27. הבריג * *
 28. הבריז * *
 29. הבריש *
 30. הברשה *

הג

 1. 'הגב *
 2. הגבהה n
 3. הגביל v * * *
 4. הגדיל v
 5. הגדיר v *
 6. הגדרה *
 7. הגה *
 8. הגון *
 9. הגורם המשותף הנמוך ביותר *
 10. הגזים v *
 11. הגיד *
 12. הגיון * *
 13. הגינות *
 14. הגיע v * *
 15. הגיע לעמק השווה *
 16. הגיע עד פת לחם v
 17. הגירה *
 18. הגיש v *
 19. הגליה *
 20. הגליל *
 21. הגן *
 22. הגנה *
 23. הגנתי *
 24. הגעה *
 25. הגעיל *
 26. הגר *

הד

 1. הדאיג v * *
 2. הדביק *
 3. הדגים v
 4. הדגיש v
 5. הדהים *
 6. הדוניזם n *
 7. הדוניסט n *
 8. הדיוט n *
 9. הדיח *
 10. הדליק v * * * *
 11. הדסה proper
 12. הדפסת פסט *
 13. הדקה ה־90 n
 14. הדר *
 15. הדרדר *
 16. הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות *
 17. הדשא של השכן ירוק יותר *

הה

 1. ההוא *
 2. ההיא *

הו

 1. הוא pronoun v *
 2. הואה *
 3. הוביט *
 4. הוביל v * *
 5. הובלה * *
 6. הוגוורטס n
 7. הוגן *
 8. הוד n
 9. הודה v
 10. הודו proper n v *
 11. הודו- אירופית *
 12. הודו-סין *
 13. הודי *
 14. הודעה * *
 15. הוואנה *
 16. הוותיקן *
 17. הוזיל v
 18. הוזכר v
 19. הוחלט v
 20. הוי *
 21. הוכיח v
 22. הוכיח בשלילה v
 23. הוכנס v
 24. הוליד v * * *
 25. הוליווד *
 26. הוליך *
 27. הולך רגל n
 28. הולכה * *
 29. הוללות *
 30. הולם *
 31. הולמיום *
 32. הולנד proper *
 33. הולנדי adj n
 34. הולנדית proper *
 35. הומאופתיה *
 36. הומו * *
 37. הומואיות n
 38. הומוגרף n
 39. ‏הומוגרף *
 40. הומוסקסואלי adj
 41. הומוסקסואליות n *
 42. הומופוביה *
 43. הומניזם n *
 44. הון *
 45. הונג קונג proper *
 46. הונג־קונג *
 47. הונגריה proper *
 48. הונגרית proper *
 49. הונדורס proper *
 50. הוסיף v *
 51. הוספה *
 52. הופיע v *
 53. הופעה * *
 54. הופעת בכורה *
 55. הופתע v
 56. הוצאה *
 57. הוציא v
 58. הוציאך v
 59. הוציא לאור *
 60. הוציא לשוק *
 61. הוציא מחוץ לחוק *
 62. הוצע v
 63. הוקאידו *
 64. הוקי n *
 65. הוקיע *
 66. הוקיר *
 67. הוראה n *
 68. הורדה *
 69. הורדוס *
 70. הורדנה *
 71. הורה n v
 72. הורוסקופ *
 73. הוריד v *
 74. הורים n *
 75. הוריש *
 76. הורס *
 77. הושיב v
 78. הושיע v
 79. הושע proper *

הז

 1. הזדהה *
 2. הזדווגות *
 3. הזדחל *
 4. הזדיין v
 5. הזדמנות n *
 6. הזדקן v
 7. הזדרז v
 8. הזהיר v
 9. הזוי *
 10. הזויה *
 11. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו *
 12. הזיז *
 13. הזיל ריר *
 14. הזיע v *
 15. הזיק v *
 16. הזכיר v
 17. הזמין v *
 18. הזמנה n * *
 19. הזניק *
 20. הזריק v

הח

 1. החביא v
 2. החברה Darwinism *
 3. החג proper
 4. החדיר v
 5. החזיק v
 6. החזיר v * *
 7. החזר כספי *
 8. החל v
 9. החלטה n *
 10. החלטי *
 11. החליט v
 12. החליף * *
 13. החליק v
 14. החליש * *
 15. החלל החיצון *
 16. החלמה מהירה *
 17. החלפה *
 18. החלפת שפה *
 19. החלקרח n
 20. החמיא *
 21. החמיץ v
 22. החמיר *
 23. החרים * *
 24. החשיב *
 25. החתול של שרדינגר *

הט

 1. הטבלה המחזורית n *
 2. הטבלה (טקס נוצרי *
 3. הטהר v
 4. הטיה * *
 5. הטיל *
 6. הטיף v
 7. הטלה *
 8. הטמעה *
 9. הטעיה *
 10. הטרדה מינית *
 11. הטרוכרומיה *
 12. הטרוסקסואלי adj
 13. הטרוסקסואליות n *
 14. הטריח את עצמו *
 15. הטריטוריה הצפונית *

הי

 1. היא pronoun *
 2. היבט *
 3. היגיון פשוט *
 4. הי״ד phrase
 5. הידד *
 6. הידלקות *
 7. הידרותרפיה n *
 8. היה v * *
 9. היה נכון *
 10. היווה *
 11. היווסד *
 12. היום adv *
 13. היחלשות n *
 14. היטה * *
 15. היטלר *
 16. הייד פארק *
 17. היידראבאד *
 18. היינה *
 19. היכה v *
 20. היכן adv pronoun *
 21. היכן שהוא *
 22. הים האגאי *
 23. הים הטירני *
 24. הים הכספי *
 25. הים הלבן *
 26. הים הערבי *
 27. הים הצהוב *
 28. הים הצפוני *
 29. הים הקריבי * *
 30. הים השחור *
 31. הים התיכון *
 32. הימאצ'אל פראדש *
 33. הימנעו *
 34. הימר v *
 35. הינדית *
 36. היסט *
 37. היסטוריה n *
 38. היסטוריוגרפיה n
 39. היסטוריית חישוב *
 40. היסט לאדום *
 41. היסטמין n
 42. היעלמות *
 43. היפופוטם n *
 44. היפטרות *
 45. היפנוס *
 46. היקף * *
 47. היראגאנה *
 48. היריון *
 49. הירשפלד *
 50. היתוך קר *

הכ

 1. הכאיב *
 2. הכה v
 3. הכחדה n *
 4. הכחיש *
 5. הכחשה *
 6. הכחשת השואה *
 7. הכי adv *
 8. הכיכר האדומה *
 9. הכיל v * *
 10. הכין *
 11. הכין עותק *
 12. הכיר v
 13. הכיש v
 14. הכל *
 15. הכנה n
 16. הכניס v
 17. הכנסה n
 18. הכעיס *
 19. הכפיל *
 20. הכרה n *
 21. הכרחי *
 22. הכריח v *
 23. הכריע *
 24. הכתבה *
 25. הכתיב v *
 26. הכתים v *
 27. הכתיר v *
 28. הכתרה *

הל

 1. הל *
 2. הלבין v *
 3. הלביש * *
 4. הלהיב *
 5. הלהיט v *
 6. הלחים v
 7. הלחין *
 8. הליום n *
 9. הליכה *
 10. הלילה *
 11. הלך v * * *
 12. הלך במעגלים *
 13. הלך לאיבוד v
 14. הלכה n
 15. הללויה int *
 16. הלם n
 17. הלסינקי *

המ

 1. המבורגר n *
 2. המבקש *
 3. המוות הכחול *
 4. המוות השחור *
 5. המוח הקטן *
 6. המולה *
 7. המון *
 8. המוציא n
 9. המזה״ת abbr
 10. המזרח הרחוק *
 11. המזרח התיכון proper *
 12. המחאה *
 13. המחוז היהודי האוטונומי *
 14. המחיש * *
 15. המטרה מקדשת את האמצעים *
 16. המין היפה *
 17. המיר *
 18. המלט *
 19. המליח v *
 20. המליץ *
 21. המלכה *
 22. המלצה n
 23. הממלכה המאוחדת *
 24. המנגה *
 25. המנהיג העליון *
 26. המסדר הטבטוני *
 27. המערכת הסימפתטית *
 28. המפרץ הבוטני *
 29. המפרץ הפיני *
 30. המצאה n *
 31. המקום proper
 32. המקצוע העתיק ביותר בעולם n *
 33. המריא v *
 34. המרק הקדום *
 35. המרת דת *
 36. המשחקים האולימפיים *
 37. המשיח *
 38. המשיך v *
 39. המשך * *
 40. המשך יבוא phrase *
 41. המשכיות *
 42. המשפט הקונטיננטלי *
 43. המתין v *
 44. המתת חסד n *

הנ

 1. הנאה * *
 2. הנגיד *
 3. הנדסה n *
 4. הנדסה הפוכה *
 5. הנה pronoun adv particle *
 6. הנהיג v *
 7. הנובר *
 8. הנחה n * *
 9. הנחית *
 10. הניח v * *
 11. הנילוס *
 12. הניע * *
 13. הניק *
 14. הנכבה *
 15. הנמלים *
 16. הנמרים הטמילים *
 17. הנפה *
 18. הנציח *

הס

 1. הסביר v *
 2. הסבר n
 3. הסגיר v
 4. הסגר *
 5. הסדר *
 6. הסהר הפורה *
 7. הסוואה *
 8. הסווה * *
 9. הסוף *
 10. הסוריאליזם *
 11. הסחה *
 12. הסיום *
 13. הסיח את הדעת *
 14. הסיע *
 15. הסיר *
 16. הסכים v * *
 17. הסכין *
 18. הסכם n * *
 19. הסכמה * *
 20. הסמיך *
 21. הסמיק v * *
 22. הסמכה *
 23. הססן *
 24. הסעה *
 25. הספד *
 26. הספק n *
 27. הסקרנות הרגה את החתול *
 28. הסריט *
 29. הסתה n
 30. הסתובב *
 31. הסתיים v
 32. הסתיר v *
 33. הסתכל v *
 34. הסתעף v
 35. הסתתר v

הע

 1. העביד *
 2. העביר v *
 3. העדיף *
 4. העדפה *
 5. העולם הערבי *
 6. העיד *
 7. העיף v * * *
 8. העיר v * *
 9. העלאה באוב *
 10. העלה v *
 11. העלים *
 12. העניק מחסה *
 13. הערב n
 14. הערות *
 15. העריך * *
 16. העריץ *
 17. הערכה *
 18. העתקה *

הפ

 1. הפגין v *
 2. הפגנה *
 3. הפדרציה הרוסית *
 4. הפוך adj adv n *
 5. הפחיד v *
 6. הפחית v *
 7. הפיג *
 8. הפיליפינים *
 9. הפיץ *
 10. הפירמידה הגדולה של גיזה *
 11. הפך v
 12. הפלה *
 13. הפלה מלאכותית *
 14. הפליג *
 15. הפניום *
 16. הפסיק v
 17. הפסקה n
 18. הפסקת אש n *
 19. הפעיל v * *
 20. הפעם adv
 21. הפציץ *
 22. הפקיע v
 23. הפר *
 24. הפרדה n
 25. הפרד ומשול *
 26. הפרדוקס הצרפתי *
 27. הפריך *
 28. הפריע v * *
 29. הפרלמנט *
 30. הפרעה n *
 31. הפרעה דו-קוטבית *
 32. הפרעת דחק פוסט-טראומטית *
 33. הפרש *
 34. הפשט v
 35. הפשטה *
 36. הפתיע v
 37. הפתעה n

הצ

 1. הצביע v *
 2. הצגה n *
 3. הצהיב *
 4. הצהיר * *
 5. הצהרה * *
 6. הצטיין *
 7. הצטנן v
 8. הצטער *
 9. הצטרפות n
 10. הציג *
 11. הציל v *
 12. הצילו *
 13. הציע v *
 14. הציץ v
 15. הצית v * *
 16. הצלחה n
 17. הצליח v
 18. הצניע * *
 19. הצעת מחיר *
 20. הצפין *
 21. הצצה *
 22. הצקה *
 23. הצרחה *

הק

 1. הקביל v *
 2. הקדיש * *
 3. הקדש * *
 4. הקטין v
 5. הקטנה *
 6. הקיא *
 7. הקים v
 8. הקיף *
 9. הקיף בעיגול *
 10. הקלה n *
 11. הקליד v *
 12. הקליק v *
 13. הקסדצימלי *
 14. הקסדצימלית *
 15. הקף * *
 16. הקפאה n
 17. הקפיטול * *
 18. הקצה *
 19. הקציע *
 20. הקרין *
 21. הקשיב v *
 22. הקשר *

הר

 1. הר n *
 2. הראה v *
 3. הרבה * *
 4. הרג v
 5. הרגיע v * *
 6. הרגיש *
 7. הר געש *
 8. הר געש כבוי *
 9. הרגשה *
 10. הרדמה * *
 11. הרהר * *
 12. הרוג adj
 13. הרודוטוס *
 14. הרווארד *
 15. הרוויח *
 16. הרומית *
 17. הרון n
 18. הרחיב v
 19. הרטיב v *
 20. הריאנה *
 21. הריבניה *
 22. הריח v
 23. הרים v
 24. הריסה n * *
 25. הריסות *
 26. הרכב *
 27. הרכיב v *
 28. הרכין *
 29. הר מגידו n
 30. הרמפרודיט n *
 31. ה־ר־ס root
 32. הרס n v * * * *
 33. הר סיני‎ *
 34. הרסני *
 35. הרעיל v
 36. הרפובליקה הדומיניקנית *
 37. הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית *
 38. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו *
 39. הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין *
 40. הרפובליקה היוגוסלבית לשעבר של מקדוניה *
 41. הרפובליקה המרכז־אפריקנית *
 42. הרפובליקה הצ׳כית *
 43. הרפתקה *
 44. הרפתקני *
 45. הרץ n *
 46. הרצל אמר *
 47. הרקיע השביעי *
 48. הרשים v
 49. הרשיע *
 50. הרשמה n
 51. הרשעה *
 52. הרתיח *

הש

 1. השאיר *
 2. השואה proper *
 3. השוואה n *
 4. השווה v * * *
 5. השחיז v
 6. השחיר v *
 7. השחית *
 8. השיב v
 9. השיג v
 10. השילוש הקדוש *
 11. השלים v *
 12. השם proper
 13. השם המפורש *
 14. השמיד v
 15. השמין v
 16. השמיע *
 17. השמיע קול *
 18. השמיץ *
 19. השמנת יתר חולנית *
 20. השמצה *
 21. השעה *
 22. השערה *
 23. השפיל v
 24. השפעה n
 25. השקה *
 26. השקיע v *
 27. השקעה n *
 28. השרה *
 29. השתבח *
 30. השתבש *
 31. השתדל v *
 32. השתוקק * *
 33. השתזף v
 34. השתיל v
 35. השתין * *
 36. השתכנע v
 37. השתכר v
 38. השתלה שלא מבן-מינו *
 39. השתלח v *
 40. השתלחות n *
 41. השתלמות * *
 42. השתלשלות *
 43. השתמר v
 44. השתמש v *
 45. השתנה * *
 46. השתעשע *
 47. השתפר v * *
 48. השתקפות *
 49. השתתף v

הת

 1. התאבדות n *
 2. התאגרף v *
 3. התאוה *
 4. התאוריה של הכול *
 5. התאים *
 6. התאמן *
 7. התאסף *
 8. התאקלמות *
 9. התארגן v
 10. התבדח *
 11. התבדר *
 12. התבהר *
 13. התבזבז v
 14. התבלבל v
 15. התבלה *
 16. התבשל v *
 17. התגלה v *
 18. התגלח v *
 19. התגנב *
 20. התגעגע *
 21. התגרמות *
 22. התגרש *
 23. התדבקות n *
 24. התוודה *
 25. התווכח v *
 26. התחבא v
 27. התחבר v
 28. התחייבות n
 29. התחיל v * * *
 30. התחלה n * * *
 31. התחלות n
 32. התחלק * *
 33. התחמם v
 34. התחממות עולמית *
 35. התחנך v
 36. התחנן *
 37. התחרה * *
 38. התחרט v
 39. התחשבות *
 40. התחתן *
 41. התיז v
 42. התייאש *
 43. התייבש v *
 44. התייעץ *
 45. התייקרות n
 46. התיפות *
 47. התכוון v *
 48. התכווץ *
 49. התכווצות *
 50. התכונן *
 51. התכופף * *
 52. התכנסות n
 53. התכנסות במידה שווה n
 54. התכתב v
 55. התלבש v *
 56. התלהבות *
 57. התלונן v *
 58. התלוצץ *
 59. התלכלך v
 60. התמוטט *
 61. התמוטטות * *
 62. התמכר v
 63. התמכרות n
 64. התמלא v
 65. התמסר *
 66. התמערבות *
 67. התמקצע *
 68. התמתח v
 69. התנגד v
 70. התנגדות n *
 71. התנגש * *
 72. התנגשות * *
 73. התנהג v *
 74. התנהגות n *
 75. התנודב v
 76. התנזר v *
 77. התנחלות n *
 78. התניה *
 79. התנכר v
 80. התנכרות *
 81. התנסה v *
 82. התנפחות *
 83. התנפל v
 84. התנצל v *
 85. התנצלות *
 86. התנקש *
 87. התנקשות *
 88. התנשק *
 89. התעורר v *
 90. התעוררות *
 91. התעטש *
 92. התעכל *
 93. התעלל v *
 94. התעללות n *
 95. התעלף v
 96. התעמק *
 97. התעמת * *
 98. התענית *
 99. התעסק *
 100. התעצל v
 101. התערב v * *
 102. התערבות *
 103. התפאר *
 104. התפארות *
 105. התפוח לא נפל רחוק מהעץ proverb *
 106. התפוטר v
 107. התפוצץ v * *
 108. התפורר *
 109. התפיל *
 110. התפלא v
 111. התפלגות היפרגאומטרית *
 112. התפלה *
 113. התפלל v *
 114. התפקשש *
 115. התפרסם v
 116. התפרק * *
 117. התפשט v
 118. התפתח *
 119. התפתחות * *
 120. התקדם v
 121. התקדמות *
 122. התקוממות n
 123. התקיים בצוותא *
 124. התקין *
 125. התקלח v
 126. התקלקל v * * *
 127. התקמט v
 128. התקף *
 129. התקף זעם *
 130. התקף לב n *
 131. התקפה n
 132. התקפת נגד *
 133. התקרב v
 134. התקרח v
 135. התקרחות n
 136. התקרר v
 137. התקשר v
 138. התרבה v *
 139. התרברב * *
 140. התרברבות *
 141. התרגז v
 142. התרגל v
 143. התרגשות *
 144. התרוצצות *
 145. התרוקן v
 146. התרחץ *
 147. התרחק *
 148. התרפס *