Index:Hebrew/ה

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
The 1357 terms on this page were extracted from the 2018-06-20 database dump.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

ה

 1. ?
 2. * *
 3. ־ה prep pron suffix * * *
 4. ה letter *
 5. ה־ art prefix *
 6. ה׳ proper

הא

 1. הא interj n *
 2. ה״א n *
 3. ׳הא *
 4. האביב הערבי *
 5. האביר v
 6. האג proper *
 7. האגיס *
 8. האדס *
 9. האו *
 10. האומות המאוחדות *
 11. האומנם interj
 12. האוס *
 13. האוקיינוס האטלנטי proper *
 14. האוקיינוס הדרומי proper *
 15. האוקיינוס ההודי proper *
 16. האוקיינוס השקט proper *
 17. האוקינוס הפסיפי *
 18. האורים והתומים *
 19. האזור הארקטי *
 20. האזין v *
 21. האט v
 22. האיגרת אל האפסים *
 23. האידיאולוגיה *
 24. האיחוד האירופי *
 25. האיחוד האפריקאי *
 26. האיטי *
 27. האיים הבלאריים *
 28. האיים הבריטיים *
 29. האיים המלדיביים *
 30. האיים הקוריליים *
 31. האיים הקנריים *
 32. האימפריה הביזנטית *
 33. האימפריה הרומית *
 34. האימפריה הרומית הקדושה *
 35. האיץ v
 36. האיר v * *
 37. האל ?
 38. האלהה *
 39. הא לך *
 40. האלף והתו *
 41. האם n part *
 42. האמין v *
 43. האמיר *
 44. האמנם *
 45. האמר *
 46. האמת סופה להתגלות *
 47. האמת תצא לאור *
 48. האנדקוטן *
 49. האנוי *
 50. האנטילים ההולנדיים *
 51. האנשה *
 52. האסקי סיבירי *
 53. האצה *
 54. האקה *
 55. האקר n *
 56. הארה n * *
 57. הארי *
 58. האריך *
 59. הארן מעלאנע *
 60. הארץ proper
 61. הארצה *
 62. הארץ המובטחת *
 63. האש בראונס *
 64. האשים v *
 65. האשמה ?
 66. האשמי *

הב

 1. הב n *
 2. הבא adj n
 3. הבגד עושה את האדם *
 4. הבדיל v * * *
 5. הבדל n v *
 6. הבדלה n * *
 7. הבה v
 8. הבהיל *
 9. הבהיר v * *
 10. הבה נלך *
 11. הבהרה n
 12. הבונים החופשיים *
 13. הבחין *
 14. הבטחה n *
 15. הבטיח v *
 16. הביא v *
 17. הביא ביד *
 18. הביט v * *
 19. הביטלס *
 20. הביך v
 21. הבין v * *
 22. הביס v * * *
 23. הביע כעס v *
 24. הביתה adv * * *
 25. הבית הלבן *
 26. הבל adv n proper * *
 27. הבל הבלים n
 28. הבליע v
 29. הבנה n * * *
 30. הבנק המרכזי האירופי *
 31. הבנתי *
 32. הבעה *
 33. הבעיר *
 34. הברה n *
 35. הבריג v * *
 36. הבריז * *
 37. הבריח v *
 38. הבריש *
 39. הברית החדשה proper *
 40. הברשה *
 41. הבשיל v *

הג

 1. הגאון מווילנה proper *
 2. הגאי *
 3. הגב׳ ?
 4. הגבה n
 5. הגבהה n
 6. הגביל v * * *
 7. הגביר v
 8. הגבל n
 9. הגבלה n
 10. הגדה המערבית *
 11. הגדיל v *
 12. הגדיר v *
 13. הגדרה n *
 14. הגה v * *
 15. הגון *
 16. הגונדולייר *
 17. הגורם המשותף הנמוך ביותר *
 18. הגזים v *
 19. הגזמה n
 20. הגיב v
 21. הגיד v *
 22. הגיון * *
 23. הגייה n *
 24. הגינות *
 25. הגיע v * *
 26. הגיע לעמק השווה *
 27. הגיע עד פת לחם v
 28. הגירה *
 29. הגיש v *
 30. הגלגל החורק הוא זה שזוכה לשימון *
 31. הגלגל מסתובב *
 32. הגלה *
 33. הגליל *
 34. הגמוני adj
 35. הגמוניה n *
 36. הגן v * *
 37. הגנה n *
 38. הגנה סיציליאנית *
 39. הגניב v
 40. הגנתי *
 41. הגעה n *
 42. הגעיל *
 43. הגר proper *
 44. הג׳רה *
 45. הגשה n

הד

 1. הד *
 2. הדאיג v * *
 3. הדביק * *
 4. הדגים v
 5. הדגיש v
 6. הדגמה n
 7. הדדי adj *
 8. הדדיות *
 9. הדהים v *
 10. הדובדבן שבקצפת *
 11. הדוד קמצוץ *
 12. הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג *
 13. הדום * *
 14. הדוניזם n *
 15. הדוניסט n *
 16. הדור האבוד *
 17. הדחה ?
 18. הדיוט n *
 19. הדיח *
 20. הדיפת כדור ברזל *
 21. הדליק v * * * *
 22. הדלקה n
 23. הדמיה ?
 24. הדס n proper *
 25. הדסה proper
 26. הדף ?
 27. הדפיס *
 28. הדפס אבן *
 29. הדפס רשת *
 30. הדפסת פסט *
 31. הדק *
 32. הדקה ה־90 n
 33. הדר n proper *
 34. הדרבי של ספרד *
 35. הדרדר *
 36. הדריך v
 37. הדרכה n
 38. הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות prov *
 39. הדרן *
 40. הדשא של השכן ירק יותר *
 41. הדשא של השכן תמיד ירק יותר *
 42. הדת הבהאית *

הה

 1. ההה *
 2. ההוא det *
 3. ההולנדי המעופף *
 4. ההיא det *
 5. ההיעדרות מרככת את הלב *
 6. ההמון מעניק ביטחון *

הו

 1. הוא pron * *
 2. הואה *
 3. הואץ v
 4. הואר v
 5. הוביט *
 6. הוביל v * *
 7. הובל v
 8. הובלה * *
 9. הוברח v
 10. הוגבר v
 11. הוגוורטס n *
 12. הוגן *
 13. הוגנב v
 14. הוד n *
 15. הודה v
 16. הודו n proper * *
 17. הודו־אירופי *
 18. הודו-סין *
 19. הודי *
 20. הודיה * *
 21. הודיע v * *
 22. הוד מעלתך *
 23. הודעה n * * ?
 24. הוה n
 25. הוואית *
 26. הוואנה *
 27. הווה n
 28. הוותיקן *
 29. הוזז v
 30. הוזיל v
 31. הוזכר v
 32. הוחזק v
 33. הוחלט v
 34. הוחשך v
 35. הוטב v
 36. הוי *
 37. הוי״ה proper
 38. הוכה v
 39. הוכח v
 40. הוכחה n *
 41. הוכיח v
 42. הוכיח בשלילה v
 43. הוכן v
 44. הוכנס v
 45. הוכר v
 46. הוכשר v
 47. הוכתר v
 48. הולדת n
 49. הוליד v * *
 50. הוליווד *
 51. הוליך *
 52. הולכה * *
 53. הולך רגל n *
 54. הולכת רגל n *
 55. הולל n *
 56. הוללות * *
 57. הולם adj *
 58. הולמיום *
 59. הולנד proper *
 60. הולנדי adj n
 61. הולנדית proper *
 62. הומאופתיה *
 63. הומאז' ?
 64. הומו * *
 65. הומואיות n
 66. הומוגני adj
 67. הומוגרף n *
 68. הומונים *
 69. הומוסקסואל * *
 70. הומוסקסואלי adj
 71. הומוסקסואליות n *
 72. הומופוביה *
 73. הומור *
 74. הומור שחור *
 75. הומניזם n *
 76. הון n v * *
 77. הונאה *
 78. הונג קונג proper *
 79. הונג־קונג *
 80. הונגריה proper *
 81. הונגרית proper *
 82. הונדורס proper *
 83. הונולולו *
 84. הון עתק n
 85. הוסב v
 86. הוסיף v *
 87. הוסע v
 88. הוסף v
 89. הוספה *
 90. הוספה סטנדרטית *
 91. הועבר v
 92. הועיל v
 93. הופיע v *
 94. הופכי *
 95. הופל v
 96. הופמן proper *
 97. הופעה n * *
 98. הופעת בכורה *
 99. הופשט v
 100. הופתע v
 101. הוצא v
 102. הוצאה *
 103. הוצאה להורג ?
 104. הוציא v
 105. הוציא לאור *
 106. הוציא לשוק *
 107. הוציא מחוץ לחוק *
 108. הוצל v
 109. הוצע v
 110. הוקאידו *
 111. הוקי n *
 112. הוקינג *
 113. הוקיע *
 114. הוקיר *
 115. הוקם v
 116. הוקף v
 117. הוראה n v *
 118. הוראות רפואיות מקדימות *
 119. הורגש v
 120. הורד v
 121. הורדה *
 122. הורדוס proper *
 123. הורדנה *
 124. הורדת ידיים *
 125. הורדת ידים *
 126. הורה n v * *
 127. הורוביץ proper *
 128. הורוסקופ *
 129. הורות ?
 130. הוריד v *
 131. הורים *
 132. הוריש v *
 133. הורס adj *
 134. הורעל v
 135. הורשע v
 136. הושב v
 137. הושיב v
 138. הושיע v
 139. הושלט v
 140. הושע proper *
 141. הותיר v
 142. הותפל v
 143. הותקן v
 144. הותקף v

הז

 1. הזדהה *
 2. הזדווגות n * *
 3. הזדחל *
 4. הזדחלות *
 5. הזדיין v
 6. הזדמנות n * *
 7. הזדעזע v
 8. הזדעזעות n
 9. הזדקן v
 10. הזדקנות n
 11. הזדרז v
 12. הזהיר v *
 13. הזוי *
 14. הזויה *
 15. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו *
 16. הזזה n
 17. הזיה *
 18. הזיז v *
 19. הזיל ריר *
 20. הזיע v *
 21. הזיק v *
 22. הזכיר v
 23. הזמין v *
 24. הזמנה n * *
 25. הזנחה n *
 26. הזניח v
 27. הזניק *
 28. הזעיקו משטרה *
 29. הזריק v

הח

 1. החביא v
 2. החג proper
 3. החדיר v
 4. החוצה adv
 5. החזיק v
 6. החזיר v * *
 7. החזר n
 8. החזר כספי *
 9. החטיא *
 10. החיים כצל עובר *
 11. החיל v
 12. החכים v
 13. החל v
 14. החלום האמריקאי *
 15. החלטה n *
 16. החליט v * ?
 17. החליף v * *
 18. החליק v
 19. החליש * *
 20. החלל החיצון *
 21. החלמה מהירה *
 22. החלפה *
 23. החלפת שפה *
 24. החלק בקסדה שנפתח להראות את הפנים ?
 25. החלקה על הקרח *
 26. החלקרח n
 27. החמיא * *
 28. החמיץ v *
 29. החמיר *
 30. החמרה *
 31. החניה אסורה *
 32. החרים * *
 33. החשיב *
 34. החשיך v
 35. החתול של שרדינגר *

הט

 1. הטביע v *
 2. הטבלה המחזורית n *
 3. הטה v
 4. הטהר v
 5. הטיב v
 6. הטיה * *
 7. הטיל *
 8. הטיף v
 9. הטלה *
 10. הטלת דיסקוס *
 11. הטמעה n *
 12. הטעיה *
 13. הטעמה n
 14. הטרדה מינית *
 15. הטרוכרומיה *
 16. הטרוסקסואלי adj
 17. הטרוסקסואליות n *
 18. הטרוסקסיזם *
 19. הטריח את עצמו *
 20. הטריטוריה הצפונית *
 21. הטריל *

הי

 1. היא pron * *
 2. היאבקות *
 3. היבט *
 4. היבקושה *
 5. היגיון פשוט *
 6. היגיינה *
 7. היגרומטר *
 8. הי״ד phr
 9. הידלקות *
 10. הידעת *
 11. הידרותרפיה n *
 12. היה v *
 13. היה היה *
 14. היה נכון *
 15. היהפוך כושי עורו phr *
 16. היווה *
 17. היווסד *
 18. היום adv *
 19. היזהר *
 20. היחלשות n *
 21. היטב *
 22. היטגן v
 23. היטה v * *
 24. היטהר v
 25. היטיב v
 26. היטלר *
 27. היטנף v
 28. הי טק adj
 29. הייד פארק *
 30. היידראבאד *
 31. היינה *
 32. היינו conj *
 33. היכה v *
 34. היכל n *
 35. היכן adv pron *
 36. היכן שהוא *
 37. היכשל *
 38. הילוך *
 39. הילוך איטי n *
 40. הילל v *
 41. הילל בן שחר *
 42. הימאצ'אל פראדש *
 43. הים האגאי *
 44. הים הבלטי *
 45. הים הטירני *
 46. הים הכספי *
 47. הים הלבן *
 48. הימהם v
 49. הים הערבי *
 50. הים הפתוח * *
 51. הים הצהוב *
 52. הים הצפוני *
 53. הים הקריבי * *
 54. הים השחור *
 55. הים התיכון proper *
 56. הימין v
 57. הימלאיה proper *
 58. הימנעו *
 59. הימר v *
 60. הינדואיזם *
 61. הינדית *
 62. הינדס *
 63. הינה part
 64. היניק v *
 65. היסט *
 66. היסטורי adj *
 67. היסטוריה n *
 68. היסטוריוגרפיה n
 69. היסטוריון *
 70. היסטוריון האמנות *
 71. היסטוריית חישוב *
 72. היסט לאדום *
 73. היסטמין n
 74. היסטריה n *
 75. היספאני adj n
 76. היספני adj n
 77. היעלמות *
 78. היער השחר *
 79. היפוכונדריה *
 80. היפופוטם n *
 81. היפופיל *
 82. היפותזה *
 83. היפטרות *
 84. היפנוס *
 85. היפרבולה *
 86. היפרגליקמיה *
 87. היפרדות n
 88. היצריות *
 89. היקף * *
 90. היקש *
 91. היראגאנה *
 92. הירוגליף *
 93. היריון n *
 94. הירשפלד *
 95. הישג ?
 96. הישרדות אימה *
 97. היתוך קר *
 98. היתר *

הכ

 1. הכאה דרך הילוכו *
 2. הכאיב v *
 3. הכה v
 4. הכורח הוא אבי ההמצאה *
 5. הכותל המערבי proper *
 6. הכחדה n *
 7. הכחיש v *
 8. הכחשה *
 9. הכי adv *
 10. הכיכר האדומה *
 11. הכיל v * *
 12. הכין v *
 13. הכין עותק *
 14. הכיר v *
 15. הכיש v
 16. הכל *
 17. הכלבים נובחים, אבל השיירה עוברת *
 18. הכנה n
 19. הכניס v
 20. הכנסה n
 21. הכנסייה האורתודוקסית הרוסית *
 22. הכנסייה האנגליקנית *
 23. הכנסייה הקתולית *
 24. הכנסייה של סקוטלנד *
 25. הכנסת אורחים *
 26. הכס הקדוש *
 27. הכעיס v *
 28. הכפיל *
 29. הכרה n *
 30. הכרזה n
 31. הכרחי *
 32. הכריז v
 33. הכריח v *
 34. הכריע *
 35. הכשיר v *
 36. הכשר n
 37. הכתבה *
 38. הכתיב v *
 39. הכתים v *
 40. הכתיר v *
 41. הכתרה *

הל

 1. הל *
 2. הלא part
 3. הלאה *
 4. הלבין v *
 5. הלביש v * *
 6. הלבשה תחתונה *
 7. הלהיב *
 8. הלהיט v *
 9. הלו *
 10. הלוואי part * *
 11. הלוך חזור *
 12. הלום *
 13. הלחים v
 14. הלחין *
 15. הלחם n
 16. הלחם בסיסים *
 17. הליום n *
 18. הליכה n * *
 19. הליכון *
 20. הלילה adv *
 21. הלילה עוד צעיר *
 22. הלך v * * *
 23. הלך במעגלים *
 24. הלכה n *
 25. הלך לאיבוד v
 26. הלך לעולמו v *
 27. הלכנו interj
 28. הלכתי adj
 29. הלכתי לאיבוד *
 30. ה־ל־ל root
 31. הלל n proper v
 32. הללו det pron
 33. הללויה phr *
 34. הללוקה phr
 35. הלם n v
 36. הלם ומורא *
 37. הלני * *
 38. הלסינקי *
 39. הלשין *

המ

 1. הם adj n pron * *
 2. ה״מ n
 3. המבורגר n *
 4. המדינה האסלאמית *
 5. המדינות הנורדיות *
 6. המדתא proper
 7. המה pron v
 8. המוות הכחול *
 9. המוות השחור *
 10. המוח הקטן *
 11. המולה *
 12. המון adv n *
 13. המוסד *
 14. המוציא n
 15. המזה״ת abbr
 16. המזרח הרחוק *
 17. המזרח התיכון proper *
 18. המחאה *
 19. המחוז היהודי האוטונומי *
 20. המחזיק בנכס הוא כמעט בעליו החוקי *
 21. המחיש * *
 22. המטיר *
 23. המטרה מקדשת את האמצעים *
 24. המיה ?
 25. המין היפה ?
 26. המיר *
 27. המית v
 28. המלט *
 29. המליח v *
 30. המליך v
 31. המליץ v * *
 32. המלך ארתור *
 33. המלכה *
 34. המלצה n
 35. הממלכה הירדנית ההאשמית *
 36. הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה *
 37. הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד *
 38. הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד *
 39. הממלכה המאחדת *
 40. הממלכה ערבית הסעודית *
 41. המן proper
 42. המנגה *
 43. המנהיג העליון *
 44. המנון *
 45. המנון לאמי *
 46. המנצח זוכה בכול *
 47. המנצח זוכה בכל הקופה *
 48. המס *
 49. המסדר הטבטוני *
 50. המסך הגדול *
 51. המסך הקטן *
 52. המערכת הסימפתטית *
 53. המפקד *
 54. המפרץ הבוטני *
 55. המפרץ הפיני *
 56. המפרץ הפרסי *
 57. המצאה n *
 58. המציא v
 59. המקום n proper
 60. המקצוע העתיק ביותר בעולם n *
 61. המרה n
 62. המרחק מחזק את הרגשות *
 63. המריא v *
 64. המרק הקדום *
 65. המרת דת *
 66. המשחק הגדול *
 67. המשחקים האולימפיים n *
 68. המשיח *
 69. המשיך v *
 70. המשך n * *
 71. המשכי adj
 72. המשך יבוא phr *
 73. המשכיות *
 74. המשכים קום, אלוהים נותן לו שילום *
 75. המשפט הקונטיננטלי *
 76. המתין v *
 77. המתת חסד n *

הנ

 1. הן part pron * *
 2. הנאה * *
 3. הנבחר *
 4. הנבחרה *
 5. הנגאובר *
 6. הנגול *
 7. הנגיד *
 8. הנדסה n *
 9. הנדסה הפוכה *
 10. הנה adv part pron v * * *
 11. הנהיג v *
 12. הנובר *
 13. הנותאיזם *
 14. הנחה n v * * *
 15. הנחית *
 16. הנטאי *
 17. הניח v * *
 18. הניע * *
 19. הניע לפעולה *
 20. הניק *
 21. הנכבה *
 22. הנמלים *
 23. הנמרים הטמילים *
 24. הנפה *
 25. הנפשה *
 26. הנצחה *
 27. הנציח *

הס

 1. הסב v
 2. הסביר v *
 3. הסבר n
 4. הסגביר *
 5. הסגברה *
 6. הסגיר v *
 7. הסגר *
 8. הסדר *
 9. הסהר האדום *
 10. הסהר הפורה *
 11. הסוואה ?
 12. הסווה * *
 13. הסוף *
 14. הסוריאליזם *
 15. הסחה *
 16. הסיום *
 17. הסיח את הדעת *
 18. הסיע v *
 19. הסיר v *
 20. הסכים v * *
 21. הסכין *
 22. הסכם n * *
 23. הסכמה n * *
 24. הסללה n
 25. הסלמה n
 26. הסמיך *
 27. הסמיק v * *
 28. הסמכה *
 29. הסנדלר הולך יחף *
 30. הססן *
 31. הסעה n *
 32. הספד *
 33. הספיק v
 34. הספק n *
 35. הסקרנות הרגה את החתול *
 36. הסרה n
 37. הסריט *
 38. הסתגר v
 39. הסתדרות n
 40. הסתה n
 41. הסתובב *
 42. הסתיים v
 43. הסתיר v *
 44. הסתכל v *
 45. הסתננות *
 46. הסתעף v
 47. הסתערב v
 48. הסתרה *
 49. הסתתר v

הע

 1. העביד v *
 2. העביר v *
 3. העבירי המלח, בבקשה *
 4. העברה n
 5. העבר המלח, בבקשה *
 6. העדיף v *
 7. העדפה *
 8. העדפות ?
 9. העדר n
 10. העוד *
 11. העולם הבא proper
 12. העולם הערבי *
 13. העז v
 14. העטיר v
 15. העיד *
 16. העיף v * * *
 17. העיר v * * * *
 18. העיר הלבנה proper
 19. העיר העתיקה proper *
 20. העיתונות *
 21. העלאה באוב *
 22. העלה v ?
 23. העלים *
 24. העם proper
 25. העם הצרפתי ?
 26. העמיד v
 27. העניק מחסה *
 28. העציב v
 29. הערב *
 30. הערה ?
 31. העריך * *
 32. העריץ v *
 33. הערכה *
 34. הערצה *
 35. העתיק v
 36. העתק ?
 37. העתקה ?

הפ

 1. הפגין v *
 2. הפגנה *
 3. הפדרציה הרוסית *
 4. הפוך adj adv n * * *
 5. הפחיד v *
 6. הפחית v *
 7. הפחתה n
 8. הפחתת ערך ?
 9. הפטיר v
 10. הפטרה n
 11. הפיג *
 12. הפיך adj
 13. הפיכה *
 14. הפיל v
 15. הפיליפינים proper *
 16. הפיץ * *
 17. הפיצוץ הקמבריוני *
 18. הפירמידה הגדולה של גיזה *
 19. הפך n v * * * *
 20. הפכה n
 21. הפלה n *
 22. הפלה מלאכותית *
 23. הפליא v
 24. הפליג *
 25. הפליל *
 26. הפליץ v
 27. הפנה v
 28. הפנה לו את הגב phr
 29. הפניום *
 30. הפנים v
 31. הפסיד v
 32. הפסיק v *
 33. הפסקה n
 34. הפסקת אש n * *
 35. הפעיל v * *
 36. הפעם adv
 37. הפצה n ?
 38. הפציץ *
 39. הפציר v
 40. הפקיע v
 41. הפקר *
 42. הפר v *
 43. הפרדה n
 44. הפרד ומשול *
 45. הפרדוקס הצרפתי *
 46. הפריד v
 47. הפרי האסור *
 48. הפריך *
 49. הפריע v * *
 50. הפרעה n *
 51. הפרעה אישיות סכיזואידית *
 52. הפרעה ביפולרית *
 53. הפרעה דו קוטבית *
 54. הפרעה דו-קוטבית *
 55. הפרעה נפשית *
 56. הפרעת דחק פוסט-טראומטית *
 57. הפרש *
 58. הפשטה *
 59. הפשיט v
 60. הפתיע v
 61. הפתעה n *

הצ

 1. הצביע v *
 2. הצגה n *
 3. הצהיב *
 4. הצהיר v * *
 5. הצהרה n * * ?
 6. הצורך הוא אבי ההמצאה *
 7. הצחיק v
 8. הצטברח v
 9. הצטחק v
 10. הצטיין *
 11. הצטלביות *
 12. הצטלם v
 13. הצטנן v
 14. הצטננות *
 15. הצטער v *
 16. הצטרף v
 17. הצטרפות n
 18. הציג v *
 19. הציל v *
 20. הצילו interj *
 21. הציע v *
 22. הציפור המשכימה קום תופסת את התולעת *
 23. הציץ v
 24. הצית v * *
 25. הצל v *
 26. הצלב האדום *
 27. הצלה n
 28. הצלחה n *
 29. הצלחה וברכה *
 30. הצליח v *
 31. הצניע *
 32. הצעה n
 33. הצעת מחיר *
 34. הצפין *
 35. הצצה *
 36. הצקה *
 37. הצרחה *
 38. הצרנה n
 39. הצתה *

הק

 1. הק׳ abbr
 2. הקאה *
 3. הקב״ה proper
 4. הקביל v *
 5. הקדוש ברוך הוא proper
 6. הקדים את זמנו *
 7. הקדיש v * *
 8. הקדש * *
 9. הקדשה *
 10. הקהיל v
 11. הקונפדרציה השװײצריה *
 12. הקטין v *
 13. הקיא *
 14. הקים v
 15. הקיף v *
 16. הקיף בעיגול *
 17. הקיץ *
 18. הקל v
 19. הקלאסיקו *
 20. הקלה n *
 21. הקליד v *
 22. הקליק v *
 23. הקמה n
 24. הקסדצימלי *
 25. הקסדצימלית *
 26. הקסים v *
 27. הקף * *
 28. הקפאה n
 29. הקפיא v ?
 30. הקצה *
 31. הקציע *
 32. הקר v
 33. הקרב על בריטניה *
 34. הקריא v *
 35. הקרין *
 36. הקריס v
 37. הקשיב v *
 38. הקשר *
 39. הקש ששבר את גב הגמל n *

הר

 1. הר n *
 2. הראה v *
 3. הרבה adv det v * * *
 4. הרביץ * *
 5. הרג n v *
 6. הרג׳וקו *
 7. הרגיז v
 8. הרגיע v * *
 9. הרגיש v *
 10. הרגל *
 11. הר געש *
 12. הרגשה n *
 13. הרדמה * *
 14. הרה adj v *
 15. הר האלהים proper
 16. הר הבית n *
 17. הר הזיתים *
 18. הר הסכר *
 19. הרהר * *
 20. הרוג adj
 21. הרודוטוס *
 22. הרוה *
 23. הרווארד *
 24. הרוויח v *
 25. הרוח חפצה והבשר רפה *
 26. הרון n
 27. הרחיב v
 28. הרחיק v
 29. הרטיב v *
 30. הרי interj *
 31. הריאנה *
 32. הריבניה *
 33. הריח v *
 34. הרייך השלישי *
 35. הרים v *
 36. הריסה n * ?
 37. הריסות ?
 38. הריק v
 39. הרכב *
 40. הרכיב v *
 41. הרכין *
 42. הרכין דגל *
 43. הרלדיקה *
 44. הר מגדו *
 45. הר מגידו proper
 46. הרמון *
 47. הרמטי *
 48. הרם ידים *
 49. הרמיוני *
 50. הרמפרודיט n *
 51. ה־ר־ס root
 52. הרס n v * * * * ?
 53. הר סיני proper *
 54. הרסני *
 55. הרע v
 56. הרעיל v
 57. הרעיף * *
 58. הרפובליקה האיטלקית *
 59. הרפובליקה הבולגרית *
 60. הרפובליקה הדומיניקנית *
 61. הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית *
 62. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו * *
 63. הרפובליקה ההלנית *
 64. הרפובליקה הטורקית *
 65. הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין *
 66. הרפובליקה היוגוסלביה לשעבר של מקדוניה *
 67. הרפובליקה המרכז־אפריקנית *
 68. הרפובליקה הסלובקית *
 69. הרפובליקה העממית של סין *
 70. הרפובליקה הערבית הסורית *
 71. הרפובליקה הפדרלית של גרמניה *
 72. הרפובליקה הפורטוגלית *
 73. הרפובליקה הצ׳כית *
 74. הרפובליקה מקדוניה *
 75. הרפובליקה פולין *
 76. הרפובליקה צרפתית *
 77. הרפובליקה של איסלנד *
 78. הרפובליקה של אירלנד *
 79. הרפובליקה של גאורגיה *
 80. הרפובליקה של נגורנו־קרבאך *
 81. הרפובליקה של סרביה *
 82. הרפובליקה של קוסובו *
 83. הרפובליקה של תימן *
 84. הרפורד *
 85. הרפס *
 86. הרפתקה *
 87. הרפתקני *
 88. הרץ n *
 89. הרצאה n * *
 90. הרצה v
 91. הרצחת וגם ירשת *
 92. הרצל אמר *
 93. הרצליה proper
 94. הרקיע השביעי *
 95. הרשה v
 96. הר שולחן n *
 97. הרשות הרביעית *
 98. הרשים v
 99. הרשיע *
 100. הר שלחן n
 101. הרשמה n
 102. הרשעה *
 103. הרתיח v *

הש

 1. השאיר *
 2. השהה v
 3. השו׳ *
 4. השואה n proper *
 5. השוואה n *
 6. השווה v * * *
 7. השומרוני הטוב *
 8. השחיז v
 9. השחיר v *
 10. השחית *
 11. השחתת מידות *
 12. השיב v *
 13. השיג v * *
 14. השיטה הסוקרטית *
 15. השילוש הקדוש *
 16. השכיר *
 17. השכלה n proper *
 18. השכרה *
 19. השלטה n
 20. השליג v
 21. השליט v
 22. השליך v
 23. השלים v * *
 24. השם proper ?
 25. השם המפורש n *
 26. השמיד v
 27. השמין v
 28. השמיע v *
 29. השמיע קול *
 30. השמיץ *
 31. השמנת יתר חולנית *
 32. השמצה *
 33. השנה *
 34. השעה *
 35. השעות הקטנות *
 36. השערה *
 37. השפיל v
 38. השפיע v
 39. השפעה n ?
 40. השקה v *
 41. השקט שלפני הסערה *
 42. השקיע v *
 43. השקעה n *
 44. השראה *
 45. השרה *
 46. השתבח *
 47. השתבש *
 48. השתגע v
 49. השתדל v *
 50. השתוחח v
 51. השתוקק * * *
 52. השתזף v
 53. השתחוה v
 54. השתחרר v
 55. השתיל v
 56. השתין v * * *
 57. השתיק v
 58. השתכנז v
 59. השתכנזות n
 60. השתכנע v
 61. השתכר v
 62. השתלה שלא מבן-מינו *
 63. השתלח v *
 64. השתלחות n *
 65. השתלט v
 66. השתלטות n
 67. השתלמות * *
 68. השתלשלות *
 69. השתמר v
 70. השתמש v *
 71. השתנה n v * * *
 72. השתנות *
 73. השתעשע *
 74. השתפר v * *
 75. השתקפות *
 76. השתתף v *
 77. השתתפות *

הת

 1. התאבד v *
 2. התאבדות n *
 3. התאבך v
 4. התאבל v
 5. התאגד v *
 6. התאגרף v *
 7. התאדה v
 8. התאהב v *
 9. התאוה *
 10. התאוריה של הכול *
 11. התאושש v
 12. התאזן v
 13. התאזרח v
 14. התאחד *
 15. התאים *
 16. התאכזב v
 17. התאמן *
 18. התאמץ v
 19. התאסף v *
 20. התאקלמות *
 21. התארגן v
 22. התארח *
 23. התבדח v *
 24. התבדר *
 25. התבהר *
 26. התבודד v
 27. התבזבז v
 28. התבטא v
 29. התבטאות n
 30. התבייש לך *
 31. התבלבל v
 32. התבלה v *
 33. התבקש v
 34. התבשל v *
 35. התגבר v
 36. התגוננות *
 37. התגייס v
 38. התגייר v
 39. התגלגל v
 40. התגלה v *
 41. התגלות *
 42. התגלח v *
 43. התגנב *
 44. התגעגע v *
 45. התגרמות *
 46. התגרש v *
 47. התוודה *
 48. התוודע v
 49. התווכח v *
 50. התוועדות *
 51. התוכח v
 52. התחבא v
 53. התחבר v
 54. התחייבות n
 55. התחיל v * * *
 56. התחלה n * * *
 57. התחלק * *
 58. התחמם v
 59. התחממות עולמית *
 60. התחנך v
 61. התחנן *
 62. התחננות *
 63. התחפש v
 64. התחרה * *
 65. התחרט v
 66. התחשבות *
 67. התחשמל v
 68. התחתן *
 69. התטגן v
 70. התיז v
 71. התייאש * ?
 72. התייבש v *
 73. התייחס v
 74. התייעץ *
 75. התייעצות n
 76. התייצב v
 77. התייקר v
 78. התייקרות n
 79. התיישב v
 80. התיישבות-ים *
 81. התיפות *
 82. הװתיקן *
 83. התיר v
 84. התיש v
 85. התכוון v *
 86. התכווץ * *
 87. התכווצות *
 88. התכונן v *
 89. התכופף v * *
 90. התכנס v
 91. התכנסות n
 92. התכנסות במידה שווה n
 93. התכתב v
 94. התכתבות *
 95. התלבש v *
 96. התלהבות n * *
 97. התלונן v * *
 98. התלוצץ *
 99. התלכלך v
 100. התמהמה v
 101. התמודד v
 102. התמוטט *
 103. התמוטטות *
 104. התמזג *
 105. התמכר v
 106. התמכרות n *
 107. התמלא v * *
 108. התמסר *
 109. התמערבות *
 110. התמצא v
 111. התמקצע *
 112. התמתח v
 113. התנבא v
 114. התנגד v
 115. התנגדות n * * *
 116. התנגש * *
 117. התנגשות * *
 118. התנדב v *
 119. התנדבה *
 120. התנהג v *
 121. התנהגות n *
 122. התנודב v
 123. התנוונות *
 124. התנועה הראלית *
 125. התנזר v *
 126. התנחלות n *
 127. התניה *
 128. התניע ?
 129. התנכר v *
 130. התנכרות *
 131. התנסה v *
 132. התנער v
 133. התנפחות * ? ?
 134. התנפל v
 135. התנצל v *
 136. התנצלות *
 137. התנקף v
 138. התנקש v *
 139. התנקשות n *
 140. התנשאי לי phr *
 141. התנשא לי *
 142. התנשם v *
 143. התנשק v *
 144. התעורר v * * *
 145. התעוררות *
 146. התעטף v
 147. התעכל *
 148. התעלה v
 149. התעלל v *
 150. התעללות n *
 151. התעלף v
 152. התעמל *
 153. התעמלות * *
 154. התעמק *
 155. התעמת * *
 156. התענית *
 157. התעסק *
 158. התעצל v
 159. התעקש v
 160. התערב v * *
 161. התערבות *
 162. התעתק *
 163. התעתקות *
 164. התפאר v *
 165. התפארות *
 166. התפוח לא נופל רחוק מהעץ *
 167. התפוח לא נפל רחוק מהעץ prov *
 168. התפוטר v
 169. התפוצץ v * * *
 170. התפורר *
 171. התפטר v *
 172. התפיל *
 173. התפכח *
 174. התפלא v
 175. התפלגות היפרגאומטרית *
 176. התפלה n *
 177. התפלל v *
 178. התפספס v
 179. התפעלות *
 180. התפקשש *
 181. התפרד v
 182. התפרסם v
 183. התפרע v
 184. התפרק * *
 185. התפשט v
 186. התפשטות ?
 187. התפתה v
 188. התפתח *
 189. התפתחות n * *
 190. התקבל v
 191. התקדם v
 192. התקדמות * *
 193. התקדש v
 194. התקהל v
 195. התקומם v
 196. התקוממות n * *
 197. התקיים בצוותא *
 198. התקין v *
 199. התקיף v *
 200. התקלח v *
 201. התקלקל v * * *
 202. התקלקלות *
 203. התקמט v
 204. התקן *
 205. התקנא v
 206. התקנה n
 207. התקף *
 208. התקפה n *
 209. התקף זעם *
 210. התקף לב n *
 211. התקף פסיכדלי *
 212. התקפת נגד *
 213. התקרב v
 214. התקרח v
 215. התקרחות n
 216. התקרר v
 217. התקשר v *
 218. התקשרות ?
 219. התראה n v
 220. התרבה v *
 221. התרברב * *
 222. התרברבות *
 223. התרגז v
 224. התרגל v
 225. התרגשות n *
 226. התרומם v
 227. התרוצצות *
 228. התרוקן v
 229. התרחץ v *
 230. התרחק *
 231. התרחש v
 232. התריע *
 233. התרעה *
 234. התרפא v
 235. התרפס *