Index:Hebrew/ל

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 293 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

ל

 1. ל letter
 2. ל־ particle prep * * * *
 3. לך לעזאזל *
 4. לך תדע *
 5. לך תזדיין *
 6. לך תזדיין עם עצמך *
 7. לן v

לא

 1. לא adv int * *
 2. לא בא בחשבון *
 3. לא בכוונה *
 4. לא במקום *
 5. לא ברור *
 6. לאדה *
 7. לאה proper *
 8. לאהור *
 9. לא הכליל *
 10. לאוטה *
 11. לאומי adj
 12. לאומיות n *
 13. לאוס *
 14. לאוקואון *
 15. לאור היום *
 16. לאורך זמן *
 17. לאחר prep *
 18. לאחרונה adv
 19. לאחר כך adv
 20. לאט *
 21. לא יוצלח *
 22. לא יכול להיות *
 23. לא ישר *
 24. לא לעשן *
 25. לא מבוית *
 26. לא מדבשך ולא מעקצך proverb
 27. לאמה n *
 28. לא מזיק *
 29. לא מחזורי *
 30. לא משנה *
 31. לא מתעיף *
 32. לאן adv *
 33. לאן מגיע האוטובוס הזה? *
 34. לא נכון adj * *
 35. לא קונבנציונאלי *
 36. לאקנאו *

לב

 1. לב n * * *
 2. לבד adv n *
 3. לבה *
 4. לבוב *
 5. לבונה *
 6. לבוש *
 7. לביא n
 8. לביאה *
 9. לביבה *
 10. לבלב n *
 11. לבן adj v proper *
 12. לבנה n adj * * *
 13. לבנון proper *
 14. לבנים n
 15. לבריאות *
 16. לבש v

לג

 1. לגם v
 2. לגמרי adv *

לד

 1. לדוגמה *
 2. לדינו proper

לה

 1. לה proper
 2. להב n *
 3. להבה n *
 4. להביור n *
 5. להגן *
 6. להדפיס *
 7. לה״ו phrase
 8. להחליט *
 9. להט n *
 10. להטוטנות *
 11. להפליל *
 12. להק n *
 13. להקה n * * * *
 14. להקת עורבים n *
 15. להתראות int *

לו

 1. לו conj * *
 2. לוב *
 3. לובסטר n
 4. לוגו n
 5. ־לוגיה suffix *
 6. לוגיקה עמומה *
 7. לודהיאנה *
 8. לודז׳ *
 9. לוה v
 10. לוהט adj * *
 11. לוואשי *
 12. לוויה *
 13. לוויין n
 14. לווין n
 15. לוויתן קטלן *
 16. לוון *
 17. לוח n * *
 18. לוח זמנים *
 19. לוחם *
 20. לוח מקשים *
 21. לוחמת *
 22. לוח-שחמט *
 23. לוח שנה n *
 24. לוט *
 25. לוטוס n *
 26. לוטטיום *
 27. לוי proper n *
 28. לויקוציט *
 29. לויתן n *
 30. לוכסן n *
 31. לול int n *
 32. לולין n *
 33. לולינות *
 34. לונדון *
 35. לוס אנג'לס *
 36. לוע הארי *
 37. לוקסמבורג *
 38. לוקשנקו *
 39. לורנציום *
 40. לו רק * *

לח

 1. לחי n *
 2. לחיים phrase *
 3. לחימה n *
 4. לחלק ל־ *
 5. לחם n *
 6. לחם משנה n
 7. לחן n
 8. לחץ n v *
 9. לחץ דם n *

לט

 1. לט *
 2. לטאה n *
 3. לטביה *
 4. לטבית *
 5. לטיני *
 6. לטינית n *
 7. לטנטי *
 8. לטפל בכפפות של משי *

לי

 1. ל״י abbr
 2. ליבה * * *
 3. ליבונית *
 4. ליבידו n *
 5. ליבריה *
 6. ליברציה n
 7. ליד prep *
 8. לידה n * *
 9. ליהוק *
 10. ליזין *
 11. ליחה *
 12. ליטא proper *
 13. ליטאי *
 14. ליטאית *
 15. ליטר *
 16. לייזר n *
 17. ליים *
 18. ליכטנשטיין *
 19. לילה n *
 20. לילה טוב int *
 21. לילית *
 22. ליל כל הקדושים *
 23. לימד v * *
 24. לימוזינה n *
 25. לימון n *
 26. לימונדה *
 27. לינה n *
 28. ליסבון *
 29. ליצ'י *
 30. ליצן n *
 31. ליצנות n
 32. ליצנית *
 33. ליקוי ירח *
 34. ליקוי מאורות *
 35. ליקק v
 36. לירה שטרלינג *
 37. ליתיום n *

לכ

 1. לכאורה *
 2. לכאן adv *
 3. לכבוד prep
 4. לכה * *
 5. לכל *
 6. לכל דבר ועניין *
 7. לכלוך n *
 8. לכלך v * *
 9. לכן *
 10. לכרוך *

לל

 1. ללא prep
 2. ללא גבול *
 3. ללא הפסקה *
 4. ללא שם *

למ

 1. ל־מ־ד root
 2. למד v n *
 3. למה adv * *
 4. למה זה adv
 5. למה לא *
 6. למואל proper
 7. למור n *
 8. למיטב ידיעתי * * *
 9. למעלה adv
 10. למען prep
 11. למען השם *
 12. למעשה *
 13. למקומות, היכון, צא! *
 14. למרות prep * * * *
 15. למרות זאת *
 16. למרות ש־ *
 17. למשל * *

לנ

 1. לנדוד *
 2. לנה *
 3. לניניזם *
 4. לנתן n *

לס

 1. לסבית *
 2. לסטים n *

לע

 1. לעד adv
 2. לעולם
 3. לעולם לא adv *
 4. לעטוף *
 5. לעטר *
 6. לעיון *
 7. לעכב *
 8. לעס v *
 9. לערוף ראשים *
 10. לעתים קרובות *

לפ

 1. לפגוע *
 2. לפה adv *
 3. לפחות *
 4. לפי prep *
 5. לפייס *
 6. לפיתה *
 7. לפלסיאן *
 8. לפנה״ס adj *
 9. לפני prep * *
 10. לפני שנים רבות *
 11. לפעמים adv * *
 12. לפצות *
 13. לפרק *
 14. לפרק לגורמים *
 15. לפת n *
 16. לפתות *

לצ

 1. לצבוע *
 2. לצד *
 3. לצותת *
 4. לצטט *
 5. לצלול *

לק

 1. לקבוע בעלות *
 2. לקבל רגלים קרות *
 3. לקדש *
 4. לקה v
 5. לקוח n *
 6. לקוני *
 7. לקח n v * *
 8. לקח בחשבון *
 9. לקח לטיול *
 10. לקח לתשומת לב *
 11. לקטוז n *
 12. לקטלג *
 13. לקיחה *
 14. לקנוס *
 15. לקפץ *
 16. לקק *
 17. לקשאדוויפ *
 18. לקשור *
 19. לקשט *

לר

 1. לרחם *
 2. לרכל *
 3. לרמות *

לש

 1. לשאת *
 2. לשבץ *
 3. לשוט *
 4. לשוטט * *
 5. לשון n * *
 6. לשון הוה *
 7. לשון רבים *
 8. לשחד *
 9. לשכה *
 10. לשכך *
 11. לשלב *
 12. לשלוט *
 13. לשם n
 14. ‎לשם * *
 15. לשנן *
 16. לשעבר adj
 17. לשעמם *
 18. לשער *
 19. לשרשר *
 20. לשתות *
 21. לשתף *
 22. לשתף פעולה *

לת

 1. לתאר * *
 2. לתארך *
 3. לתגמל *
 4. לתוך *
 5. לתופף *
 6. לתעד *
 7. לתעתק *
 8. לתרבת *
 9. לתת * *