Index:Proto-Slavic/0

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Slavic: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzč[edit]

term definitions referencing pages
*čьrtъ
*červo
*čerda
*čitati
*čerpъ
*čeznǫti
  • disappear1
*čistiti
*čistъ
*čudo
*čiti
*čьrvь
*čisto
*čaša
*čelověkъ
*čьto(r) -> *čь(to)
*česnъ
*četyre
*čь(r) -> *čь(to)
  • what1
*čelnъ
*čь(to), *čь(r), *čьto(r)
  • Lower Sorbian: co
*čerzъ
*čeljadь
*čьstь
  • honour1
*čerpti
*činǫti
*činъ
*česnъkъ
*čelo
*čajьka
*čęti
  • to begin1 2
*česati
  • comb, scratch1
*čьlnъ
*časъ
*čuti
*čьrstvъ
*čeršnja
*čęstъ
  • dense, thick1 2
*čędo
*čirъ
*čьjь
*čaplja
*čьlověkъ
*čьrv(j)enъ
*čьrviti
  • dye using červec1 2
*čьrnъ

ě[edit]

term definitions referencing pages
*ědъ
*ědti
*ědro
*ěsti
  • to eat1
*ě(d)sli

ĭ[edit]

term definitions referencing pages
*-ĭsk-

š[edit]

term definitions referencing pages
*šarъ
*šumъ
*(š)četъka
*šiti
*ščuka
*ščenę
*ščitъ
*širokъ
*šala
*šelmъ
*šija
*šurь
*šjiti
*ščęděti
*šestь
*šipъkъ
*šujь
*šidlo
*školь

ž[edit]

term definitions referencing pages
*žьrtva
*žalь
*žukъ
*žьltъ
*žila
*žędlo
*žeravjь
*žьlvъ
*žьdati
*žegti
*žirъ
*žerdlo
*želěti
*žuljь
*žena
  • žena1
*žьlčь
*žica
*žarъ
*želǫdь
*žaba
*žito
*živъ
*židъ
*želězo
*židovinъ
*žārь
*žigъ
*životъ
*žьrny
*žьrati
*želbъ
*životъni
*živьcь
*žьrti
*župa
*želǫdъkъ
*žęti
*želǫdьcь
*žerbę
*žeravъ
*žeravь

ǫ[edit]

term definitions referencing pages
*ǫglь
*ǫglъ
*ǫtroba
*ǫzъkъ
*ǫgъlъ
*ǫzlъ
*ǫže
*ǫsěnica
*ǫgorь
*ǫžь

х[edit]

term definitions referencing pages
*хvоrъ

ь[edit]

term definitions referencing pages
*-(ь)nikъ