Index:Proto-Slavic/j

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Slavic: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzj[edit]

term definitions referencing pages
*jьkra
*(j)ěsti
*juže
*jama
*jьskra
*jьmela
*jьskati
*(j)ablonь
*jastrębъ
*jablьko
*(j)ęzykъ
*jьměti
*jedla
*językъ
*(j)avorъ
*(j)uže
*(j)ęza
*(j)agoda
*(j)ežь
*jьkrā
*jazvьcь
*jablonь
*jasenъ
*(j)edinъ
*jь
 • Belarusian: яе
 • Belarusian: яе
 • Czech: je
 • Old Church Slavonic: и
 • Old Church Slavonic: є
 • Old Church Slavonic: ѭ
 • Russian: её
 • Russian: её
 • Slovene: kaj
 • Ukrainian: її
 • Ukrainian: її
*(j)agnę
*jьgra
*jablъko
*jakъ
*jistъ
 • true, genuine1 2 3 4
*je
*ja
*jesmь
*(j)ěsnъ
*(j)ęčьmy
*ja(cha)ti
*(j)asenъ
*(j)ablъko
*(j)ako
*jaje
*(j)av(a)
*jězъ
*jagoda
*jato
*jьstъba
*(j)ezero
*juriti
*(j)utro
*(j)akъ
*jęti
 • to take1 2
*(j)aje
*jutro
*(j)azъ
 • Belarusian: я
 • Czech:
 • Kashubian:
 • Old Church Slavonic: азъ
 • Polish: ja
 • Russian: я
 • Slovene: jaz
 • Ukrainian: я
*(j)elenъ
*(j)ešče
*(j)astrębъ
*(j)esmь
*(j)esenь
*jaxati
*(j)edla
 • Serbo-Croatian: jela
*jьmę
*(j)ědъ
*(j)estъ
*jebati
*(j)ajьce
*jarьmo
*jęčьmy
*jьgъla
*jědъ
*jarъ
 • spring1
*(j)ętro
*jugъ
*jьz
 • Old Church Slavonic: из
 • Polish: z
 • Polish: ze
 • Russian: из
 • Serbo-Croatian: iz
 • Serbo-Croatian: из
*(j)arьmъ
*jędro
*jestъ
*jьti
*(j)arьmo
*(j)a
 • Serbo-Croatian: ja
 • Serbo-Croatian: ја
*jьgo
*jěsti