Index:Proto-Slavic/o

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Slavic: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzo[edit]

term definitions referencing pages
*ortь
*okъno
*obolkъ
*orvьnъ
*ognь
*orstja
*oldi
*oldьja
*orьlъ
*olovo
*olbǫdь
*ovъ
*otrokъ
*otrokь
*o
 • Polish: o
 • Serbo-Croatian: o
 • Serbo-Croatian: о
*oba
*olčьnъ
*orati
*otьcь
*osa
*ocelь
*obolstь
*obědъ
*oni
*ono
*obrazъ
*ona
*ony
*ocьtъ
*osь
 • Czech: osa
 • Polish:
 • Serbo-Croatian: os
 • Serbo-Croatian: osa
 • Serbo-Croatian: ос
 • Serbo-Croatian: оса
 • Slovak: os
 • Slovene: os
*olьxa
*ovakъ
*obьtjь
*ocělь
*otęti
*orsti
*(o)bry
*oklepь
*ovьnъ
*osьlъ
*opakъ
*onъ
*osika
*olni
*ogurъkъ
*orbiti
*ordlo
*olnę
*orbь
 • slave1
*osnova
*ovǫda
*oko
*ovotje
*ovъdě
*ot-jasъ
*ot(ъ)
 • Polish: od
 • Polish: ode
 • Serbo-Croatian: od
 • Serbo-Croatian: од
*oje
*obrǫčь
*opasnъ
*-ostь
*orbota
 • hard work, slavery1
*orzьnъ
*osoba
*olkъtь
*ob
 • Serbo-Croatian: o
 • Serbo-Croatian: о
*ostrъ
*orěxъ
*olnь
*osĭlŭ
*orzumъ
*ostrovъ
*ovьsъ
*ovьca
*ozero
*odolěti