Index:Proto-Slavic/t

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Slavic: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzt[edit]

term definitions referencing pages
*telę
*těsto
*topiti
*teplъ
*tědьnъ
*tovarъ
*trьska
*tetъka
*topel
*tykati (sę)
*tьstь
*tylъ
*to chop
*to cut, chop
*trupъ
*tih
*tъrgъ
*trajati
*těmę
*tvojь
*tręsti
*topolь
*tixъ
*tьnъkъ
*tękъ
*trěska
*tako
*tetervь
*Reconstruction:Proto-Slavic/tělo
*tvarog
*tup
*tъknǫti
*toporъ
*torъ
*terzvьnъ
*turъ
*těrjati
*takъ
*ty
*to
  • Polish: to
*ta
  • Polish: ta
*tьlo
*tragъ
*toplъ
*tьmnьca
*tъrkъ
*terbiti
*tьma
*trьbuxъ
*tata
*tajiti
*tęžьkъ
*tъ
*tǫpъ
*toliti
*tysǫti
*tekъ
*tǫga
*tvьrdъ
*truxlъ
*tatь
*tъrgati
*tęžьko
*těsnъ
*tri, *trьje(r)
*tьmьnъ
*tъlmačь
*tęžъkъ
*tysęti
*tiskati
*trudъ
*tekti
*trava
*tъlstъ
*tonǫti
*tvoriti
*tъkačь
*telkti
*tьrnъ
*trěva
*tukъ
*tisъ
*tokъ
  • stream, current, course1 2
*tъdě
*tǫča
*tьrpěti