Index:Proto-Slavic/v

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Slavic: #-Zabcdefghijklmnopqrstuvwxyzv[edit]

term definitions referencing pages
*vъzęti
*vixъrь
*vodjь
*vorgъ
*vertmę
*věkъ
*volkno
*viděti
*vortъ
*volja
*velikъ
*věko
 • eyelid1
*vitędzь
*vъz
 • Serbo-Croatian: uz
 • Serbo-Croatian: уз
*veselъ
*vorta
*vodi
 • to lead1
*voda
 • water1
*vesna
 • spring1 2
*vēt-
 • council, talk1 2
*věstь
*vęzъ
*větrъ
*voskъ
*vysjos
*veverъka
*vьdova
*vъrtъ
*vaditi
*vъšь
*vьsь
 • all1
 • village1
*věděti
*vьrsta
 • row, line, age, kind1
*vьlkolakъ
*veslo
*vědro
 • water bucket1 2
*višьnja
*vesel
*vьrxъ
*volkti
*větati
 • to advise1 2
*valjati
*větъ
*volsti
*vъrčь
*vila
*vašь
*veprь
*(v)ǫžь
*vьlkъ
*von'ь
*vydra
*vьrtěti
*visěti
*vęzati
*vьčera
*volst
*vorbь
*vino
 • wine1
*vina
*valъ
*vol
 • Serbo-Croatian: vo
 • Serbo-Croatian: во
 • Slovak: vôl
*vesti
*věnьcь
*volsъ
*volsь
*vǫgrь
*volga
*vějati
*vapь
 • dye1
*vъ
 • Old Church Slavonic: въ
*vymę
*voditi
*vidъ
*večerъ
*vedrъ
*voldati
*vapьno
*vorna
*variti
*vъ(n)
 • Polish: w
 • Polish: we
*veža
*věverica
*vьrěti
*vьlna
*vьrba
*vьrša
*volъ
*velьb(l)ǫdъ
*vъnukъ
*va
 • Kashubian: wa
*voje
 • army1
*vy
 • Lower Sorbian: wy
 • Polish: wy
 • Upper Sorbian: wy
*vysokъ
 • high, tall1
*věra
*voltь
*větje
*verteno
*vojnikŭ
*višja