Index:Romanian/î

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The 505 words on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ţ U V W X Y Z


î

 1. suffix *
 2. Î letter
 3. î letter

îi

 1. îi străbate gândul cuiva v

îl

 1. îl pronoun

îm

 1. îmă n
 2. îmbăia v
 3. îmbăta v * *
 4. îmbătrâni v *
 5. îmbi pronoun
 6. îmbia v
 7. îmbina v * *
 8. îmbinare *
 9. îmblânzi v
 10. îmboldi v
 11. îmbrăca v
 12. îmbrăcabil *
 13. îmbrăcat participle
 14. îmbrăcăminte n * * *
 15. îmbrățișa v * *
 16. îmbrățișare n * * *
 17. îmbrânci v
 18. îmbuca v *
 19. îmbufnat *
 20. îmbunătăți v * *
 21. îmbunătățire n * *
 22. îmbunătățit participle *
 23. îmi pronoun
 24. îmi face plăcere să vă întâlnesc *
 25. îmi pare rău int *
 26. împacheta *
 27. împăca v * *
 28. împăcare *
 29. împădurire n
 30. împăna v
 31. împăra v
 32. împărat n v *
 33. împărăteasă n *
 34. împărăție *
 35. împărtăși *
 36. împărți v * * * * * * *
 37. împărțire n
 38. împărțit *
 39. împiedica v * * * *
 40. împiedicare *
 41. împietri v * *
 42. împila v
 43. împinge v * * *
 44. împlânta v
 45. împleti v *
 46. împletitură *
 47. împlini v
 48. împodobi * *
 49. împotrivire *
 50. împrăștia v *
 51. împrejmui v
 52. împrejur adv
 53. împrejura v
 54. împrejurare n *
 55. împrejurul *
 56. împresura v * * * *
 57. împreună adv * *
 58. împrinde v
 59. împrumut n
 60. împrumuta v * * *
 61. împunge v * *
 62. împușca v
 63. împuți v
 64. împuțit adj *

în

 1. în prep * * * * * *
 2. în acest fel *
 3. în adâncime *
 4. în afara *
 5. înaintat *
 6. înainte prep * * * * *
 7. înainte cu *
 8. înainte de toate *
 9. înalt adj *
 10. înaltă *
 11. înaltă societate n *
 12. înaltă trădare *
 13. înapoi adv *
 14. înapoia *
 15. înapoiere *
 16. înăbuși v
 17. înălța v
 18. înălțare n
 19. înălțat *
 20. Înălțime *
 21. înălțime n * *
 22. Înălțimea Sa Regală *
 23. înăuntru adv *
 24. în calitate de *
 25. încarcera *
 26. încarcerare *
 27. în caz că *
 28. încă adv * * *
 29. încăiera v
 30. încăla v
 31. încălca *
 32. încălcare *
 33. încăleca v
 34. încălța v
 35. încălțăminte n * *
 36. încălțător de pantofi *
 37. încălzi v *
 38. încălzire n
 39. încă o *
 40. încăpățânare * *
 41. încăpățânat *
 42. încăpea v
 43. încăpere n *
 44. încărca v *
 45. încărcare *
 46. încărcat *
 47. încărcătură *
 48. încări v
 49. încă un *
 50. în căutarea *
 51. încâlci *
 52. încânta v *
 53. încântare * *
 54. în cele din urmă adv
 55. începătoare *
 56. începător * *
 57. începe v * *
 58. începere *
 59. început * * *
 60. încerca v *
 61. încercare n
 62. încercat *
 63. încercui v *
 64. încet adj *
 65. înceta v *
 66. încețoșa *
 67. încețoșat *
 68. încheetura mânecii *
 69. închega v * *
 70. încheia v * *
 71. încheiere n * *
 72. încheietură n
 73. închide v * * *
 74. închina v * * * *
 75. închinăciune n
 76. închipui v *
 77. închipuire * *
 78. închiria v *
 79. închis adj * * *
 80. închisoare n *
 81. încinge v
 82. în ciuda *
 83. înclina v
 84. înclinare *
 85. înclinat spre *
 86. înclinație n * * * *
 87. încoace adv * *
 88. încolo adv * *
 89. încolți *
 90. înconjur n
 91. înconjura v * * *
 92. în continuare *
 93. încontinuu adv *
 94. încordare * *
 95. încornorat *
 96. încorona v *
 97. încorpora v
 98. încotro adv * *
 99. încredere n
 100. încreți *
 101. încrezut *
 102. încrucișa v
 103. încrucișare n
 104. încrucișare de drumuri n
 105. încrunta v * *
 106. încruntare *
 107. încuia v *
 108. Încuiat *
 109. Încuiată *
 110. încumeta v *
 111. încununa *
 112. încura v
 113. încuraja v *
 114. încurajare *
 115. încurca v * * * * * *
 116. încurcat *
 117. încurcător *
 118. în curmeziș *
 119. îndatorat * *
 120. îndărăt adv
 121. în definitiv *
 122. îndeletnicire *
 123. îndelungat *
 124. îndemânare * * *
 125. îndemână adv
 126. îndemna v * * *
 127. îndeosebi * *
 128. îndepărtare *
 129. îndeplinire * * *
 130. în derivă *
 131. îndesa v * *
 132. în direct *
 133. îndoctrina *
 134. îndoi v
 135. îndoială *
 136. îndoielnic * *
 137. îndragostit *
 138. îndrăgire *
 139. îndrăgosti *
 140. îndrăzneț adj
 141. îndrăzni v *
 142. îndrea n
 143. îndrepta v
 144. îndrumare *
 145. îndulci v * *
 146. îndulcitor *
 147. îndupleca v
 148. îndura v *
 149. îndurare n * *
 150. îneca v *
 151. înecare n
 152. în fața *
 153. înfășura v *
 154. înfășurătoare *
 155. înfățișa *
 156. înfățișare * * *
 157. înfia v
 158. înfiera *
 159. înfierbăza v
 160. înfierbânta v
 161. înfige v *
 162. înființare *
 163. înfiora v *
 164. înfipt adj
 165. înflăcăra v
 166. înflăcărare *
 167. înflăcărat * *
 168. în flăcări *
 169. înflori v *
 170. înfoca v
 171. înfocare n
 172. înfocat adj *
 173. înfocată *
 174. înfoia v
 175. înfometa v
 176. înfometat v
 177. înfrâna v
 178. înfrânge v *
 179. înfrigurare *
 180. înfrumuseța *
 181. înfrunta v * *
 182. înfrunzi v
 183. înfuleca v * *
 184. înfumurat *
 185. înfunda v * * *
 186. înfuria *
 187. înfuriat *
 188. îngădui *
 189. îngăduință *
 190. îngăduire *
 191. îngăduitor * *
 192. îngâmfa v
 193. îngâmfare n * *
 194. îngâmfat adj *
 195. îngâna v
 196. îngândurat *
 197. îngemăna v
 198. în general *
 199. îngenunchea v *
 200. înger n *
 201. îngeresc adj *
 202. îngeri n
 203. înger păzitor *
 204. înghesui v * *
 205. îngheța v *
 206. înghețată v n * *
 207. înghiți v *
 208. înghițitură *
 209. îngrădi v
 210. îngrășa v *
 211. îngrășământ *
 212. îngrețoșa *
 213. îngreuna v
 214. îngriji v *
 215. îngrijirea sănătății *
 216. îngrijora * *
 217. îngrijorare * *
 218. îngrijorat * *
 219. îngropa v
 220. îngropare *
 221. îngrozi *
 222. îngrozit *
 223. îngrozitor adj adv *
 224. îngust adj *
 225. îngusta v *
 226. înhumare *
 227. în jos *
 228. înjosi v
 229. înjosire * *
 230. înjunghia v *
 231. înjura v * *
 232. înjurătură n *
 233. înjurături n
 234. în jurul *
 235. în loc de *
 236. înlocui v * * *
 237. înlocuitor *
 238. înmagazinare *
 239. înmatriculare *
 240. înmâna v
 241. în mod anual *
 242. în mod considerabil *
 243. în mod contrar *
 244. în mod extrem *
 245. în mod filozofic *
 246. în mod frecvent *
 247. în mod gradat *
 248. în mod imoral *
 249. în mod improbabil *
 250. în mod injust *
 251. în mod invers *
 252. în mod matematic *
 253. în mod metodic *
 254. în mod onest *
 255. în mod patologic *
 256. în mod relativ *
 257. în mod ridicol *
 258. în mod simplu *
 259. în mod tacit *
 260. în mod treptat *
 261. în mod unilateral *
 262. în mod virtual *
 263. înmormântare *
 264. înmuia *
 265. înmulți v
 266. înmulțire *
 267. înnămoli *
 268. înnebunitor *
 269. înnegri v
 270. înnegura v *
 271. înnoda v *
 272. înnora v
 273. în numele lui Dumnezeu *
 274. în orice caz *
 275. înota v *
 276. înotătoare n
 277. înpăduri *
 278. în primul rând *
 279. în principal * *
 280. înrautățit *
 281. în realitate *
 282. înregistra *
 283. înregistrare *
 284. înrolare *
 285. înrudi v
 286. înrudire * *
 287. îns pronoun
 288. în șah *
 289. însă conj
 290. însămânța *
 291. însămânțare *
 292. însămi pronoun
 293. însănătoși *
 294. însărcinare *
 295. însăși pronoun
 296. însăți pronoun
 297. înscenare n * *
 298. înscrie v
 299. înșela v * * * * *
 300. însele pronoun
 301. însemna v * *
 302. însemna pe margine *
 303. însemnătate n *
 304. însene *
 305. însenina v
 306. înseta v
 307. înșine pronoun *
 308. înșiși pronoun
 309. înșivă pronoun
 310. însori v
 311. însorit adj
 312. însoțire n
 313. în spatele adj *
 314. înspăimânta v *
 315. înspre prep *
 316. înstela v
 317. înstelat adj *
 318. înștiințare *
 319. însufleți v * * *
 320. însuflețire n *
 321. însumi pronoun
 322. însura v * *
 323. înșuruba v *
 324. înșurubare *
 325. însuși pronoun v
 326. însușire n *
 327. însuți pronoun
 328. întărâta v
 329. întări v *
 330. întâi n adv *
 331. întâietate n
 332. întâlni v * *
 333. întâlnire *
 334. întâmpina *
 335. întâmpla v * *
 336. întâmplare * * * *
 337. întâmplător *
 338. întârzia v * * * *
 339. întârziat *
 340. întârziată *
 341. întârziere n * *
 342. întemeiere *
 343. întemeietor *
 344. întemnița *
 345. întemnițare *
 346. în timp ce * * *
 347. întina v
 348. întinde v * * *
 349. întindere n *
 350. întinge v
 351. întins adj n
 352. întipări *
 353. întoarce v * * *
 354. întoarcere n
 355. întocmai *
 356. întotdeauna adv *
 357. într-adevăr adv *
 358. între prep * * *
 359. întreagă adj
 360. întreba v * *
 361. întrebare n *
 362. întrebuințabil *
 363. întrebuințare *
 364. întrece v * *
 365. întrecere *
 366. întreg adj * * * * *
 367. întreprinde *
 368. întreprindere * * *
 369. întreprinzător *
 370. întrerupător * *
 371. întrerupe v * *
 372. întrerupere * *
 373. întreține v *
 374. întrista v *
 375. întristare * *
 376. într-o prep
 377. într-o clipă * *
 378. întru prep
 379. întrucât conj
 380. întrucâtva adv *
 381. într-un prep
 382. întrunire *
 383. întuneca v *
 384. întunecat adj * *
 385. întuneric n *
 386. în țara orbilor și chiorul e împărat *
 387. înțărca v
 388. înțelege v * * * *
 389. înțelegere n * *
 390. înțelepciune n *
 391. înțelept adj n * *
 392. înțeles n v *
 393. înțepa v * *
 394. înțesat *
 395. înțina v
 396. în ultimul timp *
 397. în urma *
 398. în urmă * *
 399. învălmășeală *
 400. învăpăiat *
 401. învăța v * *
 402. învățare * *
 403. învățământ n *
 404. învățător n * *
 405. învățătură n * * *
 406. învârti v
 407. învârtire *
 408. învechi v
 409. învechit adj * * * *
 410. învecina v
 411. înveghea v
 412. înveli v
 413. înveliș n * *
 414. învelitoare n
 415. învelitură *
 416. înverzi v
 417. învește v
 418. învia v
 419. înviere n *
 420. în viitor *
 421. învingătoare *
 422. învingător *
 423. învingători *
 424. învinge v * * * *
 425. învinovăți *
 426. învinui *
 427. învoalbe v
 428. învolbura v
 429. învolt v adj
 430. în zadar adv
 431. înzestra v
 432. înzestrat v
 433. înzestrați v

îs

 1. își pronoun
 2. își da seama v *

îț

 1. îți pronoun *