Index:Scottish Gaelic/i

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

i

 1. i pronoun * * *

ia

 1. iad pronoun *
 2. iadh v
 3. iadh-shlat n *
 4. iadsan *
 5. iad seo pronoun *
 6. iad sin pronoun
 7. Iain proper *
 8. iall n * * * * * * *
 9. ialtag n *
 10. ialtagan n
 11. ialtaig n
 12. Ianatan proper *
 13. Iapan *
 14. iar n *
 15. iar- prefix * *
 16. iarann n *
 17. iar-ban-ogha n
 18. iar-bhan-ogha n *
 19. iar-cheann-suidhe n *
 20. iarla n * *
 21. iar-leasachan n *
 22. iarmailt n *
 23. iar-mhìr n *
 24. iar-ogha n *
 25. iarr v * * * * * * * * *
 26. iarraidh n * *
 27. iarrnaig *
 28. iarrtas n * * * *
 29. iasad n *
 30. iasg n *
 31. iasgach n
 32. iasgaich v
 33. iasgair n * *

ic

 1. 'IcDhonnchaidh proper
 2. 'IcGriogair proper
 3. -ich suffix
 4. -iche suffix *

id

 1. idir adv

ie

 1. Ieper proper *

if

 1. Ifrinn n *
 2. ifrinn n
 3. ifrinneach adj *

il

 1. 'ille n

im

 1. ìm n *
 2. imleag *
 3. imlich v * *
 4. impis n *
 5. imrich v n adj * * * *
 6. imrich a-steach n *

in

 1. inbhe n
 2. inbheach n adj *
 3. Inbhir Nis proper *
 4. inc n *
 5. ince n
 6. indiam *
 7. ìne n * * * *
 8. inghean n
 9. inimrich n *
 10. inimriche n *
 11. inneal n * * *
 12. inneal-airgid n *
 13. inneal-ciùil n * *
 14. inneal-GPS n *
 15. inneal-tomhais n * *
 16. innidh n *
 17. inn-imrich n
 18. innis n v * * *
 19. innis-mhuir n *
 20. Innis Tìle proper *
 21. innleachd n *
 22. innleadair n * *
 23. innleadair-thogalach n *
 24. innse n
 25. Innseachan proper
 26. innseadh n
 27. Innseanach proper adj *
 28. Inns nam Gall proper
 29. innte pronoun
 30. inntese pronoun
 31. inntinn n
 32. inntinneach adj * * *

io

 1. ìobairt n * *
 2. ìobairteach n *
 3. ìoc n * * *
 4. iochd n * *
 5. iochdmhor adj
 6. ìocshlaint n
 7. ìodain *
 8. iodhan n
 9. iòga n *
 10. iol- prefix * *
 11. iolair n *
 12. iolair-bhàn n *
 13. iolair-bhreac n
 14. iolair-bhuidhe n *
 15. iolair-chladaich n *
 16. iolair-iasgaich n *
 17. iolair-mhara n *
 18. iolair-uisge n *
 19. iol-ghnèitheach adj n * * *
 20. iol-phòsadh n *
 21. iolra n adj *
 22. ioma- prefix * *
 23. ioma-chànaineach adj *
 24. ioma-chànanach n *
 25. ioma-chomhairle n
 26. ioma-chomhairleach adj
 27. iomadh determiner *
 28. ioma-dhathach adj
 29. ioma-dhualchasach adj
 30. iomagain n * * *
 31. iomagaineach adj * * *
 32. ioma-ghaoth n
 33. ioma-ghlac v *
 34. iomain n *
 35. iomair n v * * *
 36. iomairt n * * * *
 37. iomairt taghaidh n
 38. ioma-lideach adj *
 39. iomall n * * * * * * * *
 40. iomallach adj * * * *
 41. iomall-baile n
 42. ioma-phòsadh n *
 43. ioma-shlighe n * *
 44. iomchaidh adj * * * * *
 45. iomchaidh gu leòr int *
 46. ìomhaigh n * * *
 47. ìomhaigheach adj
 48. ìomhaigheachd adj
 49. iomlaid n *
 50. iomlan adj n *
 51. iomlanachd n * *
 52. iomnuachadh n *
 53. iompachadh n *
 54. iompaich v * *
 55. iomradh n * * * * * *
 56. iomradh-bàis n *
 57. iomraill n
 58. iomrall n *
 59. iomrallan n
 60. iom-sheòl v *
 61. iom-sheòladair n
 62. ionad n * * * * *
 63. ionadail adj *
 64. ionad-àraich n *
 65. ionad-beachd n *
 66. ionad-bhùthan n *
 67. ionad-cleasachd n *
 68. ionad-còmhnaidh n * *
 69. ionad deicheach n *
 70. ionad-dìon nàdair n *
 71. ionad-fiosrachaidh n
 72. ionad-gnìomhachais n *
 73. ionad-obrach n *
 74. ionad-seallaidh n *
 75. ionad-siubhail n *
 76. ionad-slàinte n *
 77. ionad-spòrsa n
 78. ionad-thaighean n *
 79. ionann adj
 80. ionannachd n *
 81. ionga n
 82. iongnadh n *
 83. ionmhainn * * *
 84. ionmhas n * * * * *
 85. ionmhasair n *
 86. ionmhasan *
 87. ionmhuinn adj
 88. ionndrainn v n * *
 89. ionnlaid n v *
 90. ionnsachadh n
 91. ionnsaich v * *
 92. ionnsaich do sheanmhair lit' a dhèanamh phrase * *
 93. ionnsaichte adj * *
 94. ionnsaigh n *
 95. ionnsaigheach adj *
 96. ionnsramaid n * *
 97. ionnstramaid n
 98. ionracas n *
 99. ionraic adj * *
 100. Ìosa proper *
 101. Iosa Criosd *
 102. ìosal adj *
 103. Ioslamach adj
 104. Iosrael proper *
 105. Iosua *

ir

 1. ìre n *
 2. ireapais n *
 3. iridiam *
 4. iris n * *

is

 1. is conj v
 2. is aithne do v
 3. is a tha coma n
 4. isbean n *
 5. is cuimhne le v
 6. ise pronoun * *
 7. ìseal adj *
 8. isean n * * *
 9. is e an cleachdadh a nì teòma phrase *
 10. is fheàrr an teine beag a gharas na an teine mòr a loisgeas proverb *
 11. is math le v *
 12. isneach *
 13. is sona gach cuid an comaidh; is mairg a chromadh 'na aonar proverb
 14. is tighe fuil na bùrn proverb *
 15. is treasa tuatha na tighearna proverb

it

 1. ite n * *
 2. itealaich v n *
 3. itealan n * *
 4. ite gàirdeanach n *
 5. iteileag n *
 6. itèirbiam *
 7. iteodha n *
 8. ith v *
 9. itriam *

iu

 1. iubhar n *
 2. Iuch abbr *
 3. iuchair n * *
 4. Iuchar proper *
 5. Iùdhach n adj * *
 6. iùdhachas n *
 7. iùl n * * * * *
 8. iùl-clèithe n *
 9. iùlmhor adj *