Index:Scottish Gaelic/o

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

o

 1. o prep *

ob

 1. obair n * * * *
 2. obair-lann n *
 3. obairlann n
 4. obair-taighe n *
 5. obann adj *
 6. Obar Dheathain proper *
 7. obraich v *
 8. obraiche n * *

oc

 1. och int *
 2. ochd num * *
 3. ochdad num n * *
 4. ochdamh num *
 5. ochdnar n *
 6. ochd-oisneach adj
 7. ochd-shliosach n adj * *
 8. ochd-shlisneach adj *
 9. o chionn prep * *
 10. o chionn fhada adv *
 11. o chionn ghoirid adv *
 12. ocsaid n
 13. ocsaidean n

od

 1. odhar adj * *

og

 1. òg adj *
 2. ògail adj * *
 3. ògan n * * * * * *
 4. òganach n * * * * * *
 5. òganta adj *
 6. ogha n *
 7. òglach n
 8. Ògmh abbr * *
 9. Ògmhios proper *
 10. Ògmhìos proper
 11. ogsaid n *
 12. ogsaidean n *

oi

 1. oibrich v
 2. oibriche n
 3. oide n *
 4. oide-baistidh n
 5. oidhche n *
 6. oidhcheannan n
 7. Oidhche Ardaoin n
 8. Oidhche Challainn proper *
 9. Oidhche Chiadain n
 10. Oidhche Dhòmhnaich n
 11. Oidhche Dòmhnaich n
 12. Oidhche Haoine n
 13. Oidhche Luain n
 14. Oidhche Mhàirt n
 15. Oidhche-Mhàirt n
 16. oidhche mhath int *
 17. Oidhche Nollaig proper
 18. Oidhche Nollaige proper *
 19. Oidhche Shamhna proper *
 20. Oidhche Shathairne n
 21. oifig n
 22. oifis n *
 23. òige n * * *
 24. òigeachd *
 25. òigear n * * * *
 26. Òigh proper *
 27. òigh n * * *
 28. òigheachd n * * *
 29. oighre n * *
 30. oighreachd n * * *
 31. Oighrig proper
 32. òigridh n * *
 33. oilbheum n *
 34. oilbheumach adj *
 35. Oilbhreis *
 36. oileanach n *
 37. oilisgin n *
 38. oillt n * * *
 39. oillteil adj *
 40. oilthigh n *
 41. òinseach n * *
 42. oir conj n * * * * * * * * * * * * *
 43. òir adj *
 44. oir-baile n
 45. oirbh pronoun
 46. oirbhse pronoun
 47. oir chabhsair n * *
 48. oircheas n *
 49. òirdheirc *
 50. oirfideach n
 51. òirleach n
 52. oirnn pronoun
 53. oirnne pronoun
 54. oirre pronoun
 55. oirrese pronoun
 56. oir uinneig n *
 57. oisean n
 58. oiseanach adj *
 59. oisinn n *
 60. oismiam *
 61. oitir n * * *

ol

 1. òl v *
 2. ola n *
 3. ola ana-chuileag n *
 4. olach adj *
 5. olc n adj * * * * * *
 6. Oll abbr *
 7. Oll. abbr
 8. Ollamh n
 9. ollamh n *

om

 1. o mhoch gu dubh adv *

on

 1. on a conj *
 2. onair n * * * * *
 3. onoir n
 4. onorach adj

op

 1. opairèisean n *

or

 1. or n
 2. òr n *
 3. orainds adj *
 4. oraindsear n *
 5. orains adj
 6. orainsear n
 7. òran n * * *
 8. òranaiche n *
 9. òran tàlaidh n *
 10. òrd n *
 11. òrdachadh n
 12. òrdag n *
 13. òrdag mhòr n *
 14. òrdaich v * *
 15. òrdail adj
 16. òrdanais adj
 17. òrdugh n * *
 18. òrdugh aibidileach n *
 19. òrdugh na h-aibidil n *
 20. òrduighean n
 21. orm pronoun
 22. òr-mheas n *
 23. ormsa pronoun
 24. orra n pronoun
 25. orrasan pronoun
 26. ort pronoun
 27. ortsa pronoun

os

 1. os prep
 2. os- prefix * *
 3. osan n * *
 4. osann n
 5. os-bhiolait adj n *
 6. os-cheart adj *
 7. os-cheartachadh n *
 8. os cionn prep
 9. os-cionn adj
 10. òsdair n
 11. os-daonna adj *
 12. os-fhìreach adj * *
 13. os-fhìreachas n *
 14. o shean adv *
 15. os ìosal adv * *
 16. os làimh adv
 17. osna n *
 18. os-nàdarrach adj *
 19. osnadh n
 20. os-nàiseanta adj *
 21. ospadal n *
 22. os-stàit n *
 23. ostail n *
 24. ostail òigridh n *
 25. Ostair proper *
 26. òstair n * * *
 27. òstaireachd n *
 28. òstaireachd-lìn *

ot

 1. othar n adj