Index:Scottish Gaelic/t

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

t

 1. T letter
 2. t *

ta

 1. -ta suffix
 2. taba n *
 3. tàbh *
 4. tabhainn v
 5. tabhair v *
 6. tabhann n
 7. tabhannaich v *
 8. tabhartach adj *
 9. taca n
 10. tachair v * * * *
 11. tachair air v *
 12. tachairt n
 13. tàcharan n * *
 14. tàcharan-cubhaige n
 15. tàcharan-cuthaig *
 16. tachd v * * *
 17. tachdadh n *
 18. tadhail v *
 19. tadhal n * *
 20. tagair v * * * * *
 21. tagairt n * *
 22. tagh v * * * *
 23. taghadh n * * *
 24. taghadh coitcheann n
 25. tagh do bhean mar as math leat do chlann proverb
 26. tagraiche n *
 27. tagsaidh n * *
 28. taibhse n * * * * *
 29. taibhsear n * *
 30. taibhsearachd n * *
 31. taic n *
 32. taiceil adj
 33. taidh *
 34. taidhp v *
 35. taidhpeadh n
 36. taidhr n * *
 37. Taidigeastàn *
 38. taigeis n *
 39. taigh n * *
 40. taigh-adhlacaidh n *
 41. taigh-airm n * *
 42. taigh-altraim n *
 43. taigh-aoigheachd n
 44. taigh-bainne n
 45. taigh beag n *
 46. taigh-bìdh n *
 47. taigh-cadail n
 48. taigh-ceàirde n *
 49. taigh-chearc n *
 50. taigh-cluiche n
 51. taigh-còmhnaidh n
 52. taigh-cràbhaidh n
 53. taigh-cùirte n *
 54. taigh-dealbh n
 55. taigh-dhealbh n
 56. taigh-eiridinn n *
 57. taigh-eun n *
 58. taigh-faire n *
 59. taigh-fuine n
 60. taigh-fuirich n
 61. taigh-ghlainne n *
 62. taigh-gluasaid n
 63. taigh-gnìomhachais n *
 64. Taigh Iain Ghròte *
 65. taigh-ionnlaid n *
 66. taigh-leighis n *
 67. taigh-malairt n *
 68. taigh-mòr n *
 69. taigh nam gasta ort! *
 70. Taigh nam Morairean n *
 71. Taigh nan Cumantan proper *
 72. taigh-nighe n
 73. taigh-obrach n
 74. taigh-oibre n *
 75. taigh-òsda n *
 76. taigh-rèidh n *
 77. taigh-seinnse n * * *
 78. taigh-siùrsachd n *
 79. taigh-spadaidh n * *
 80. taigh-strìopachais n *
 81. taigh-tasgaidh n
 82. taigh-tinneis n
 83. taigh-tinnis *
 84. taigh-tionnsgain n *
 85. tàileasg n * * *
 86. tàilleabhach n *
 87. tàilleabhachd n *
 88. tàillear n *
 89. tailliam *
 90. taing n int * *
 91. taingeil adj *
 92. tair- prefix * *
 93. tairbhe n
 94. tàire *
 95. tairg v *
 96. tairg comhairle do v *
 97. tairgse n *
 98. tàirneanach n *
 99. taisbeanadh n * * * * * * *
 100. taisg *
 101. taisteal n * *
 102. taistealaiche n * *
 103. taitinn v
 104. taitneach adj
 105. taitneachd n
 106. taitneas n
 107. tàladh v
 108. talaich v *
 109. tàlaidh v
 110. talamh n * * * * * * *
 111. Talamh an Èisg proper *
 112. talla n
 113. Tallinn *
 114. tàmh n v *
 115. tana adj
 116. tanalachd n *
 117. tannasg n * * * * *
 118. Tansainìa *
 119. tantalam *
 120. taobh n prep *
 121. taobhaich v *
 122. taobhaiche n *
 123. taobh-cheum n *
 124. taobh-duilleige n *
 125. taois n * *
 126. tapachd n * * * * *
 127. tapadh n *
 128. tapadh leat int *
 129. tapadh leibh int *
 130. tapaidh adj * * * * * * * * *
 131. tapais n *
 132. tar- prefix * *
 133. tarag n * *
 134. Tarbh n *
 135. tarbh n *
 136. tarbhach adj
 137. tarbhan-nathrach n *
 138. tar-ghnèitheach n adj *
 139. tàrlaidh v *
 140. tàrmachan n *
 141. tarraing v n * * * * * * *
 142. tarraing à v * * *
 143. tarraingeach adj *
 144. tarsainn adv *
 145. tarsainn air prep *
 146. tasdan n
 147. tastan n
 148. tathainn v * *
 149. tàthan n *
 150. tathann n *

tb

 1. Tbilisi *

td

 1. td abbr * *
 2. tdd abbr * *

te

 1. -te suffix
 2. pronoun * *
 3. teachd n
 4. teachdail adj
 5. teachdaire n *
 6. teachd-a-steach n * *
 7. teacsa n *
 8. teagaisg v * * * *
 9. teagaisgail adj
 10. teagamh n *
 11. teagasg n * * * * * * *
 12. teaghlach n *
 13. teagmhach adj *
 14. teagmhachd n
 15. teallùiriam *
 16. teanas n *
 17. teanas-bùird n * *
 18. teanga n *
 19. teangaiche *
 20. teangair *
 21. teann adj *
 22. teannta adj
 23. teanntachd n * *
 24. teanntachd-cuim n *
 25. tèarainte adj
 26. tèarainteachd n *
 27. tèarmann *
 28. tearnadh n *
 29. teàrr n * * * *
 30. teas n
 31. teasachadh n *
 32. teasadair n *
 33. teasaich v * *
 34. teas-mheidh n *
 35. tè-bhàn ghòrach *
 36. tè-eigin pronoun * *
 37. teicnèitiam *
 38. teicneolas n *
 39. teicneolas fiosrachaidh n *
 40. tèile pronoun
 41. teileagram n *
 42. teine n *
 43. teip n
 44. teip steigeach n *
 45. teirbiam *
 46. teiripe n *
 47. teiripe ghnìomhachd n *
 48. teiripiche n *
 49. teiripiche gnìomhachd n *
 50. teis-meadhan n
 51. telebhisean n *
 52. tè mu seach adv *
 53. teòclaid n adj *
 54. teodhachd n
 55. teòma adj * * *
 56. teth adj *
 57. teud n * *
 58. teud-dealain n * *

th

 1. tha v * * *
 2. tha a' ghrian air cùlaibh gach sgothan phrase *
 3. thadhail v
 4. Tha gaol agam oirbh *
 5. Tha gaol agam ort *
 6. tha gaol agam ort phrase
 7. Tha gràdh agam dhuibh *
 8. tha gràdh agam dhuibh phrase
 9. Tha gràdh agam dhut *
 10. tha gràdh agam dhut phrase
 11. tha gu math, tapadh leibh phrase *
 12. thàinig *
 13. tha inntinnean móra a' co-smaoineachadh phrase *
 14. tha iomadh dòigh air cù a mharbhadh *
 15. thairis adv pronoun *
 16. thairis air prep *
 17. thairis-san pronoun
 18. thairte pronoun
 19. thairtese pronoun
 20. thall adv *
 21. thalla v
 22. thalla gu taigh na galla int
 23. thall 's a-bhos adv *
 24. thall thairis adv *
 25. tha mi airson faighinn a-mach *
 26. tha mi duilich phrase *
 27. Tha mi sa' ghaol leat phrase *
 28. Tha mi sa' ghràdh leat phrase *
 29. thar prep *
 30. tharad pronoun
 31. tharadsa pronoun
 32. tharaibh pronoun
 33. tharaibhse pronoun
 34. tharainn pronoun
 35. tharainne pronoun
 36. tharam pronoun
 37. tharamsa pronoun
 38. tharta pronoun
 39. thartasan pronoun
 40. theagamh adv
 41. thig v *
 42. thig an donas ri iomradh phrase *
 43. thig beò air v *
 44. thig gu v *
 45. thig gu buil v *
 46. thig gu ìre v *
 47. thig suas air v *
 48. thig suas ri v * *
 49. thig tarsainn air v *
 50. thog v
 51. thoir v * *
 52. thoir aran *
 53. thoir breith v *
 54. thoir comas do v *
 55. thoir comhairle do v *
 56. thoir cothrom do v *
 57. thoir do chasan leat int *
 58. thoir èirig v * *
 59. thoir geàrr-chunntas air v *
 60. thoir ionnsaigh v *
 61. thoir seachad air mhàl v * *
 62. thoir suas v * * *
 63. thoir taing do v *
 64. thoir thairis v * * *
 65. thu pronoun * *
 66. thubhairt v
 67. thuca pronoun
 68. thucasan pronoun
 69. thugad pronoun
 70. thugadsa pronoun
 71. thugaibh pronoun
 72. thugaibhse pronoun
 73. thugainn pronoun
 74. thugainne pronoun
 75. thugam pronoun
 76. thugamsa pronoun
 77. thuice pronoun
 78. thuicese pronoun
 79. thuige pronoun
 80. thuigesan pronoun
 81. thuige seo adv * *
 82. thuit v
 83. thusa pronoun

ti

 1. n *
 2. tiamhaidh adj * *
 3. tìde n
 4. tìde-àidhre *
 5. Tighearna n * *
 6. tighearna n *
 7. tighearnachd * *
 8. tighearnas n * *
 9. tighinn n *
 10. Tìleach n * *
 11. tilg v * *
 12. tilg smugaid v
 13. Tìlis proper *
 14. till v
 15. tilleadh n
 16. tìm n
 17. timcheall prep adv *
 18. timcheall-ghearradh n *
 19. tinn adj * *
 20. tinneas n * * * * *
 21. tinneas an t-siùcair n * *
 22. tinneas-cloinne n * *
 23. tinneas na dighe n *
 24. tiodhlac n * * *
 25. tìodhlac n
 26. Tiomnadh n *
 27. tiomnadh n * *
 28. Tiomnadh Nuadh proper *
 29. tionndadh n *
 30. Tionndadh Gnìomhachais proper *
 31. tionndaidh v *
 32. tionnsgain n
 33. tìoraidh int
 34. tioram adj *
 35. tìotainiam *
 36. tiotal n *
 37. tìr n * * * *
 38. tìreil *
 39. tì uaine *
 40. tiugainn v
 41. tiugh adj * *

tl

 1. tlachd n * * *
 2. tlachdmhor adj * * * * *
 3. tlàth adj * * *

to

 1. tobar n
 2. tobhta n * *
 3. tocasaid n *
 4. tog v * * * * * * * * * *
 5. togail n * * * * * * * *
 6. togair v
 7. togair-fuaime *
 8. togalach n *
 9. togarrach adj * * * * *
 10. tog dealbh v *
 11. tograch adj
 12. togsaid n * * *
 13. toil n
 14. toileach adj
 15. toileachas adj *
 16. toilich v
 17. toilichte adj *
 18. toillteanach adj
 19. tòin n *
 20. toinisgeil adj *
 21. toinnte adj * *
 22. tòiriam *
 23. toiseach n * * * * *
 24. tòiseachadh n
 25. tòisich v *
 26. tòisiche n
 27. toit n * * *
 28. toiteag n *
 29. toitean n *
 30. toll n v * * *
 31. tolladh n
 32. toll-putain n *
 33. tolltach adj
 34. toll-tòine n *
 35. tom n
 36. tomadach adj * * * * *
 37. Tòmas *
 38. tomàto n *
 39. tombaca n *
 40. tomh v *
 41. tomhais v * * * * * * *
 42. tomhas n * * * * * * * * *
 43. tòn n * * * * *
 44. tonn n *
 45. tòn Shasainn n
 46. topag n *
 47. torach adj
 48. toradh n * * * * * * * *
 49. toraich v *
 50. torc n *
 51. torc allaidh n *
 52. torc fiadhaich n *
 53. Tormod *
 54. tòrr n *
 55. torrach adj * *
 56. torrachas n
 57. torraicheas n *
 58. torr-caca n
 59. tosd n * * *
 60. tosdach adj
 61. tost n *
 62. tost cruinn *
 63. tost geal *

tr

 1. tradiseanta adj
 2. traidiseanta adj *
 3. tràigh n * *
 4. tràill n * * *
 5. tràillealachd n * * *
 6. tràillealachd-drùise *
 7. trainnse n *
 8. tràlair n *
 9. trang adj *
 10. trannsa n *
 11. trasg n *
 12. tràth n adj adv
 13. tràth caithte n *
 14. tràth làithreach n
 15. tràth làthaireach n *
 16. tràth teachdail n *
 17. tre prep
 18. treamsgal n
 19. trèan n v *
 20. treas num *
 21. Treas Domhan n *
 22. treas pearsa n *
 23. trèig v
 24. trèigte adj *
 25. treòir n
 26. treòirich v
 27. treubh n *
 28. treun adj * *
 29. trì num * * * *
 30. trian n *
 31. Trianaid n *
 32. triantan n *
 33. triantanach adj *
 34. triantanachadh n *
 35. triantanaich v *
 36. triantan gaoil *
 37. triath n *
 38. tric adj adv *
 39. tricead n *
 40. trì-cheàrnag n *
 41. trìd prep *
 42. trìd- prefix *
 43. trìd-shoilleir adj *
 44. trìd-shoillseach adj *
 45. trìlleachan n * *
 46. trioblaid n * * * * * *
 47. trì-oinnsinneach *
 48. trì-oisinneag *
 49. trì sgillinn n
 50. trìthead num *
 51. trìtheamh num *
 52. triubhas n * *
 53. triùir n *
 54. triuirean *
 55. tro prep *
 56. trobhad v
 57. trobhadaibh v
 58. tròcair n *
 59. tròcaireach adj * * *
 60. tro-chèile adj * * *
 61. trod n * *
 62. troich n *
 63. troigh n *
 64. troighean n *
 65. troimhe pronoun
 66. troimhesan pronoun
 67. troimhpe pronoun
 68. troimhpese pronoun
 69. trom adj * * * * * *
 70. troman *
 71. troman-ciùil *
 72. tromhad pronoun
 73. tromhadsa pronoun
 74. tromhaibh pronoun
 75. tromhaibhse pronoun
 76. tromhainn pronoun
 77. tromhainne pronoun
 78. tromham pronoun
 79. tromhamsa pronoun
 80. tromhpa pronoun
 81. tromhpasan pronoun
 82. trom-inntinn n *
 83. trom-laighe n *
 84. tron prep
 85. tropaigeach adj *
 86. tropaigean n
 87. truacanta adj * * *
 88. truacantas n *
 89. truagh adj * *
 90. truaighe n * * *
 91. truaill v * *
 92. truaill-chainnt n *
 93. truailleadh n * *
 94. truas n *
 95. truasail adj
 96. truime n *
 97. truime-inntinn n
 98. truinnsear n * *
 99. truis v
 100. truiseadh n
 101. truiteag n *
 102. trus v * * * * * *
 103. trusadh n

tu

 1. tu pronoun * *
 2. tuagh n *
 3. tuairisgeul n *
 4. tuairmse n * * * *
 5. tuairmse sìde n *
 6. tuarasdal n * * * * * *
 7. tuarastal n *
 8. Tuath proper
 9. tuath n adj * * *
 10. tuathail adv * *
 11. tuathanach n *
 12. tuathanas n *
 13. tuath magnaiteach n *
 14. tubaist n *
 15. tubhairt v
 16. tùchan n *
 17. tugh v *
 18. tughadh n v *
 19. tuig v * *
 20. tuigse adj
 21. tuigseach adj *
 22. tuigsinn n
 23. tuil n * *
 24. tùiliam *
 25. tuilleadh n adv *
 26. tuilleadh is adv
 27. Tuil Ruadh n *
 28. tuineachas n *
 29. tuireadh n * *
 30. tùirse n * *
 31. tuiseal n *
 32. tuisealachadh n
 33. tuisealaich v
 34. tuiseal ainmneach n *
 35. tuiseal gairmeach n *
 36. tuiseal ginideach n *
 37. tuiseal tabhartach n *
 38. tuit v * *
 39. tuiteamas n * * * * * *
 40. tuitearachd *
 41. tum v *
 42. tumadh n * *
 43. tunail n *
 44. tungstan *
 45. tunnag n *
 46. tùr n *
 47. turadh n
 48. turas n * * * *
 49. turas-mara n *
 50. turchair v *
 51. turchairt n
 52. turrach-air-tharrach adj *
 53. tursa n * * * *
 54. tùs n
 55. tusa pronoun
 56. tùsail adj * *