Index:Swedish/å

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö &

å

 1. å letter n prep * *

åa

 1. å andra sidan adv * * *

åb

 1. åb abbr
 2. åberopat *
 3. Åbo proper *

åd

 1. åder n *
 2. å det grövsta adv
 3. å det snaraste adv
 4. ådra n v * * *

åe

 1. å ena sidan adv

åh

 1. åh int *
 2. å, herre gud *
 3. åh, nej *
 4. åhoj * *
 5. åhöra v
 6. åhörare *

åk

 1. åk n
 2. åka v * * *
 3. åka skidor *
 4. åka slalom *
 5. Åke proper
 6. åker n
 7. åkerbär *
 8. åkerhöna *
 9. Åkersberga proper
 10. åkersork *
 11. åkerstycke n
 12. åklaga v
 13. åklagare n *
 14. åklagarkammare n
 15. åkning n
 16. åksjuka * *
 17. åktur *

ål

 1. ål n *
 2. Åland proper * *
 3. Ålands skärgård *
 4. Ålborg proper *
 5. ålder n *
 6. ålderdom n *
 7. ålderdomlig adj *
 8. åldersbestämma *
 9. åldersdiskriminering *
 10. ålderstigen *
 11. åldfru n
 12. åldra v
 13. åldras v * *
 14. åldrig *
 15. åliggande *
 16. ålkussa *

åm

 1. åm n
 2. Åmål proper

ån

 1. ånga n * *
 2. ångare n
 3. ångbåtsand *
 4. ånger n *
 5. Ångermanland proper
 6. ångest n *
 7. ångfartyg n * * *
 8. ångkoka *
 9. ånglok *
 10. ångmaskin *
 11. ångning *
 12. ångpanna n
 13. ångra v * *
 14. ångström n *
 15. ångtryck *
 16. å nyo *
 17. ånyo * *
 18. å någons vägnar phrase

åp

 1. Åp-höjd *

år

 1. år n * *
 2. åra n *
 3. åratal n *
 4. året *
 5. årfenshaj *
 6. årgång *
 7. århundrade n *
 8. -årig *
 9. -åring *
 10. årlig adj * *
 11. årligen adv * *
 12. årsbok *
 13. årskurs *
 14. årsredovisning *
 15. årsstämma *
 16. årstid n *
 17. årstidsbunden depression *
 18. årsvis adj adv
 19. årta *
 20. årtag *
 21. årtal n
 22. årtionde n *
 23. årtusende n *

ås

 1. ås n * *
 2. Åsa proper
 3. åsikt n * * *
 4. åsiktsregistrera v
 5. åska n *
 6. åskdån *
 7. åskledare * *
 8. åskmuller *
 9. åskskydd n
 10. åskväder n
 11. åskåda v
 12. åskådare n * *
 13. åskådliga rummet n
 14. åskådliggöra v *
 15. åskådning n
 16. åsna n * * *
 17. åsnelik *
 18. åsnepingvin *
 19. åstad adv
 20. åstadkomma v * *
 21. åstadkommande n
 22. åstadkommen adj
 23. åsyn *

åt

 1. åt prep * *
 2. åta v
 3. åtal n
 4. åtala v * *
 5. åtel n
 6. åter adv * *
 7. återanvända v *
 8. återbesök n
 9. återbäring * *
 10. återfinna v
 11. återförening * *
 12. återförsäkra v
 13. återförsäljare *
 14. återge v
 15. återgiva v
 16. återgivning n
 17. återhållsam *
 18. återhållsamhet *
 19. återhämta v
 20. återhämtning n
 21. återigen adv
 22. återkalla v * * *
 23. återkasta *
 24. återkomma v
 25. återkommande adj
 26. återkomst n *
 27. återköp *
 28. återköpa *
 29. återlämna v *
 30. återlämning n
 31. återskapa *
 32. återstod *
 33. återstå v *
 34. återställa v
 35. återställare n
 36. återställd adj
 37. återställning n
 38. återställningstecken *
 39. återta *
 40. återuppbygga v *
 41. återuppbyggnad n *
 42. återuppliva *
 43. återupplivning *
 44. återvinna v *
 45. återvinning n *
 46. återvända v *
 47. återvändo *
 48. återvändsgränd n * *
 49. åtfölja v
 50. åtgärd n
 51. åtgärdsbedömning n
 52. åtkomst n *
 53. åtminstone adv *
 54. åtnjuta *
 55. åtrå * *
 56. åtskillig adj
 57. åtskilligt adv
 58. åtta num n * *
 59. åttahundra num
 60. åttio num *
 61. åttioett num *
 62. åttiofem num
 63. åttiofyra num
 64. åttioförsta num
 65. åttionde num *
 66. åttiondel n *
 67. åttionio num
 68. åttiosex num
 69. åttiosju num
 70. åttiotre num
 71. åttiotvå num
 72. åttioåtta num
 73. åttonde num *
 74. åttondedel n *
 75. åttondel n *
 76. åttondelsfinal n
 77. Åtvidaberg proper