Index:Swedish/ö

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö &

ö

 1. ö letter n *

öa

 1. ö:a abbr

öb

 1. ÖB abbr
 2. öbo n *

öd

 1. Öda proper
 2. öda v
 3. öde adj n * * * * *
 4. ödelägga v * * * *
 5. ödeläggande adj
 6. ödem *
 7. ödemark *
 8. ödesdiger *
 9. ödesgudinna n
 10. Ödeshög proper
 11. ödla n *
 12. ödmjuk * *

ög

 1. öga n * *
 2. öga för öga, tand för tand *
 3. ögla n * * *
 4. ögna igenom *
 5. ögonaböj adv
 6. ögonbindel *
 7. ögonblick n * * * *
 8. ögonblicklig adj * *
 9. ögonblickligen adv *
 10. ögonbryn n *
 11. ögonfrans n *
 12. ögonglob *
 13. ögonhåla n *
 14. ögoninflammation n
 15. ögonlock n * *
 16. ögonläkare n * *
 17. ögonsten *
 18. ögonvittne n *

öh

 1. öh * *

ök

 1. ök n
 2. öka v * * * *
 3. ökad adj
 4. öka i vikt *
 5. ökande adj n
 6. ökedja *
 7. öken n *
 8. öknamn * *
 9. ökning n
 10. ökänd adj *

öl

 1. öl n *
 2. öla v
 3. Öland proper
 4. ölmage n *

öm

 1. öm adj * * *
 2. ömhet n * *
 3. ömsa * *
 4. ömse adj *
 5. ömsesidig adj *
 6. ömsesidigt utplånande *
 7. ömtålig adj *

ön

 1. önation n
 2. önska v * *
 3. önskad adj *
 4. önskan n * * * * *
 5. önskebrunn *
 6. önskelista n * *
 7. önskemål n *
 8. önsketänkande *
 9. önskvärd *

öp

 1. öppen adj * *
 2. öppenhjärtig *
 3. öppet adv *
 4. öppet hav *
 5. öppna v * *
 6. öppnare n *
 7. öppnas *
 8. öppna sig *
 9. öppning n * * *

ör

 1. -ör suffix
 2. öra n *
 3. öre n
 4. Örebro proper
 5. Öresund *
 6. örfil n
 7. örhänge n * *
 8. öring n *
 9. Örjan proper
 10. örlig n
 11. örlogs- prefix *
 12. örlogsfartyg *
 13. örlogskapten n
 14. örlogsskola n
 15. Örn proper
 16. örn n *
 17. örngott n *
 18. örnnäste n
 19. Örnsköldsvik proper
 20. öronlob *
 21. öronmärka v *
 22. öronsusning *
 23. öronvax *
 24. ört n *
 25. örtte n

ös

 1. -ös suffix
 2. ös n
 3. ösa v * *
 4. Ösel *
 5. öskar n *
 6. ösregna v * *
 7. öst adv n * * *
 8. östblocket n * *
 9. Östen proper
 10. öster n adv *
 11. Österbotten proper *
 12. Östergötland proper
 13. österländsk *
 14. Österrike proper *
 15. österrikiska n
 16. Östersjön proper *
 17. Östersund proper
 18. österut adv *
 19. Östeuropa *
 20. östgöte n
 21. östgötska n
 22. östkyrka n
 23. östlig adj *
 24. östländerna *
 25. östra adj * *
 26. östrogen n *
 27. Östtimor proper *
 28. östtyska n
 29. Östtyskland proper *

öv

 1. öva v * * *
 2. över adv prep * * * *
 3. över- prefix
 4. överallt adv * *
 5. överanstränga v *
 6. överansträngd adj
 7. överantvarda v
 8. överarm *
 9. överbefälhavare n *
 10. överbestämd adj *
 11. överbibliotekarie n
 12. överblick n
 13. överblicka v
 14. överbramsegel *
 15. överbrygga v *
 16. överdel *
 17. överdirektör n
 18. överdomstol n
 19. överdriva v *
 20. överdriven adj * * * *
 21. överdängare *
 22. överens adv
 23. överenskomma v
 24. överenskommelse n * * * *
 25. överensstämma v
 26. överensstämmelse n * *
 27. överflöd * *
 28. överflödande *
 29. överflödig adj * * *
 30. överföra v * *
 31. överförd adj
 32. överföring n * *
 33. överge v * * * * *
 34. övergiven *
 35. överglänsa *
 36. övergripande adj *
 37. övergå v
 38. övergång n *
 39. övergångsbestämmelse n
 40. övergångsfönster *
 41. övergångsrit *
 42. övergångsställe n * * *
 43. överhanden n *
 44. överhandsknop *
 45. över hela *
 46. överherre *
 47. överhus *
 48. överkamning *
 49. överkast n *
 50. överklaga v
 51. överklass * *
 52. överkomma *
 53. överkropp *
 54. överlappa * *
 55. överleva v *
 56. överlevnad n
 57. överlåta v
 58. överlägsen adj * *
 59. överlägsenhet *
 60. överlämna v * * *
 61. överlöpare * *
 62. över min döda kropp idiom *
 63. övermorgon * *
 64. övermänniska *
 65. övermänsklig adj *
 66. övernatta v
 67. övernattning *
 68. övernaturlig * *
 69. överpris *
 70. överraska v *
 71. överraskad *
 72. överraskande adj adv * *
 73. överraskning n * *
 74. överreklamerad *
 75. överrösta v *
 76. överse v
 77. överseende n
 78. översikt n *
 79. överskatta *
 80. överskjutande *
 81. överskrida v *
 82. överskrift n
 83. överskugga v *
 84. överste n *
 85. överstegsfint *
 86. överstelöjtnant n
 87. överstinna n
 88. överstrykning n
 89. överstrykningspenna n *
 90. överstycke *
 91. överstökad adj * *
 92. översvämma v * * * *
 93. översvämning n *
 94. översyn n
 95. översätta v *
 96. översättare n *
 97. översättning n * *
 98. översättningsordbok n *
 99. överta v
 100. övertala v
 101. övertid n *
 102. övertrassera * *
 103. övertrassering *
 104. överträda v
 105. överträdelse n
 106. överträffa *
 107. övertyga v * *
 108. övertygande * * *
 109. övertygelse n *
 110. övertäckning *
 111. överuppräknelig mängd *
 112. övervaka v *
 113. övervakare *
 114. övervakning n *
 115. övervakningskamera n
 116. övervakningsmyndighet n
 117. övervara v
 118. övervinna v * *
 119. övervintra *
 120. överväga v * *
 121. övervägande adj adv n
 122. överväldigande adj
 123. överåklagare n
 124. övlig adj
 125. övning n *
 126. övning ger färdighet proverb *
 127. övningsexempel *
 128. övre adj * *
 129. Övre sjön *
 130. Övre Volta proper *
 131. övrig adj