Index:Swedish/o

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö &

o

 1. o int n
 2. o- prefix *

oa

 1. oaktsam *
 2. oaktsamhet *
 3. oansenlig *
 4. oanständig *
 5. oansvarig adj
 6. oanträffbar *
 7. oas *
 8. oavbruten *
 9. oavgjort *
 10. oavgjort resultat *
 11. oavlåtlig *
 12. oavsett prep
 13. oavsiktlig *

ob

 1. Obadja proper *
 2. obalans *
 3. obarmhärtig * *
 4. obducent n
 5. obducera v *
 6. obduktion n * *
 7. obearbetad *
 8. obebodd adj
 9. obefläckad *
 10. obegriplig adj * *
 11. obehag n *
 12. obehaglig adj
 13. obelevad *
 14. oberoende adj n
 15. Oberoende staters samvälde *
 16. oberoende variabel *
 17. oberäknelig adj *
 18. obesjälad *
 19. obestridlig * *
 20. obestämd *
 21. obestämd artikel *
 22. obestämd integral n *
 23. obesvarad kärlek *
 24. obetalbar adj * * *
 25. obetydlig adj * * *
 26. obetänksam *
 27. obildad *
 28. objekt n *
 29. objektiv adj *
 30. objektlist n
 31. objektpermanens *
 32. objektspråk n *
 33. oblast *
 34. obligation *
 35. obligatorisk adj *
 36. oblyg * *
 37. oboe n *
 38. oboist n *
 39. oborstad *
 40. obs abbr *
 41. obscen *
 42. observatorium *
 43. observera v * * * *
 44. obskur adj
 45. obskyr adj
 46. obstetrik n *
 47. oböjlig adj

oc

 1. occipitallob *
 2. occitanska *
 3. ocean *
 4. Oceanien proper *
 5. och conj * * *
 6. och därmed basta * *
 7. och/eller *
 8. Ochotska havet *
 9. och så levde de lyckliga i alla sina dagar *
 10. och så vidare * * *
 11. och-tecken *
 12. ociviliserad *
 13. ock adv *
 14. ocker n *
 15. Ockhams rakkniv *
 16. ockra *
 17. ockragult rovfly *
 18. ockrare *
 19. också adv * *
 20. ockult *
 21. ockultism *
 22. ockupation n
 23. ockupationsstyrka n
 24. ockupera v * *
 25. ockuperad *

od

 1. o.d. abbr
 2. ODE abbr
 3. ode *
 4. odelad *
 5. odelbar *
 6. Oden *
 7. Odense *
 8. Odensholm *
 9. Odens jakt *
 10. Odessa *
 11. odiös *
 12. odjur n *
 13. odla v * *
 14. odon n * *
 15. odontologi *
 16. odräglig *
 17. oduglig *
 18. o.dyl. abbr
 19. Odysséen *
 20. Odysseus *
 21. odåga *
 22. odödlig adj *
 23. odödlighet n *
 24. odör * *

oe

 1. oegennytta n
 2. oegentligt bråk n *
 3. oemotståndlig adj
 4. oengagerad *
 5. oenighet *
 6. oerfaren * *
 7. oerhörd adj *
 8. oersättlig adj

of

 1. ofarlig adj *
 2. offensiv mittfältare *
 3. offentlig adj *
 4. offentligfinansierad adj
 5. offentliggöra v * *
 6. offentlighet n
 7. offentlighetsprincip n
 8. offentlig rätt *
 9. offentlig sektor *
 10. offer n * *
 11. offerera *
 12. offert n * *
 13. officiell adj
 14. offra v *
 15. offsettryck *
 16. ofog *
 17. ofrånkomlig *
 18. ofrälse *
 19. ofs *
 20. ofta adv * * *
 21. oftalmolog *
 22. oftast adv
 23. ofullbordad adj
 24. oförberett prov *
 25. oförblommerad *
 26. ofördelaktig adj
 27. oförenlig *
 28. oförgänglig *
 29. oförklarlig *
 30. oförmodat *
 31. oförmåga n *
 32. oförrätt *
 33. oförsiktig *
 34. oförskämd adj * * * *
 35. oförskämdhet n *
 36. oförstörbar *
 37. oförtruten *
 38. oförutsedd adj * *
 39. oförutsägbar adj * *
 40. oföränderlig * *

og

 1. ogenerad *
 2. ogenomskinlig *
 3. oghuzer *
 4. ogift adj * *
 5. ogift kvinna *
 6. ogiltigförklara * *
 7. ogräs n *
 8. ogudaktig adj
 9. ogynnsam adj
 10. ogärningsman n

oh

 1. ohemul adj
 2. Ohms lag *
 3. ohoj int * *
 4. OH-projektor *
 5. ohygglig * *
 6. ohyggligt *
 7. ohyra *
 8. ohöljd *
 9. ohövlig *

oi

 1. oidentifierad adj
 2. Oidentifierat flygande föremål *
 3. Oidentifierat flygande objekt *
 4. ointresserad * *

oj

 1. oj int
 2. ojibwa *
 3. ojibwe *
 4. ojuste *
 5. ojämn *
 6. ojäst *
 7. ojävig adj *

ok

 1. OK adv adj int *
 2. ok n * *
 3. okej adj adv int * *
 4. okidoki *
 5. oklar * *
 6. oklarhet *
 7. oklart *
 8. okra *
 9. okränkbar *
 10. okt abbr
 11. oktaeder n *
 12. oktagon n *
 13. oktan n * *
 14. oktant n
 15. oktantal n *
 16. oktav *
 17. oktett *
 18. oktober n *
 19. okultiverad *
 20. okunnig adj
 21. okvädingsord *
 22. okänd adj *

ol

 1. Ola proper
 2. olaglig adj *
 3. olaglig stridande *
 4. olagligt *
 5. Olaus proper
 6. ole, dole, doff *
 7. olekranon *
 8. Olga proper *
 9. olidlig adj
 10. olidligt adv
 11. oligarki *
 12. olik adj * *
 13. olika adv *
 14. olikhet n * * *
 15. oliv n *
 16. Oliver proper *
 17. olivfärgad adj *
 18. olivgrönt *
 19. Olivia proper *
 20. olivolja *
 21. olivträ n *
 22. olivträd n *
 23. olja n v * *
 24. oljad blixt *
 25. oljeborrtorn *
 26. oljefågel *
 27. oljekälla n *
 28. oljelampa * *
 29. oljeplattform *
 30. oljesand *
 31. oljeskiffer *
 32. oljig *
 33. oljud *
 34. olla v
 35. Olle proper
 36. olle *
 37. ollon n * * *
 38. Olof proper *
 39. Olov proper
 40. olust *
 41. olycka n * * *
 42. olycklig adj
 43. olyckligtvis adv
 44. olyckshändelse *
 45. olydnad *
 46. olympiad n *
 47. olympisk *
 48. Olympiska Spelen *
 49. Olympiska vinterspel *
 50. olämplig adj * * *
 51. oläsbar *

om

 1. om conj prep particle * * * * * * *
 2. Oman proper *
 3. ombord adv
 4. ombryta v
 5. ombrytning n
 6. ombud n
 7. ombudsman n * *
 8. ombyte *
 9. ombytlig *
 10. omdana v
 11. omdefiniera v
 12. omdirigera v
 13. omdöme n *
 14. omdömeslös *
 15. omedelbar adj * * *
 16. omedelbarligen adv
 17. omedelbart adv * *
 18. omedgörlig *
 19. omedgörlighet *
 20. omelett *
 21. omen *
 22. omfamna * * *
 23. omfamning *
 24. omfatta v *
 25. omfattande adj *
 26. omfattning n *
 27. omformulera v *
 28. omfångsrik *
 29. omfördela v
 30. omge v * *
 31. omgivande adj *
 32. omgivning n *
 33. omgång n *
 34. omintetgöra * *
 35. omisskännlig *
 36. omkategorisera v
 37. omklädningsrum * *
 38. omkr. abbr
 39. omkrets n * *
 40. omkring prep *
 41. omkull *
 42. omljud *
 43. omloppsbana n *
 44. omlott adv
 45. omm abbr *
 46. omnipotens n *
 47. omnipotent * *
 48. omnisexualitet *
 49. omnämna v *
 50. omnämnande n *
 51. omnämnd adj
 52. om och endast om conj *
 53. om och om igen * *
 54. omogen adj * * *
 55. omoralisk adj
 56. omorganisera v
 57. ompröva v
 58. ompyssling *
 59. omringa * *
 60. omringad *
 61. område n * *
 62. omröstning n
 63. omskriven sfär n
 64. omskärelse *
 65. omslag n * * *
 66. omslagspapper *
 67. omsorg * *
 68. omsorgsfull * *
 69. omstrukturera v
 70. omständig *
 71. omständighet n *
 72. omstörtning, omvälvning, kaos *
 73. omsätta v
 74. omsättning n * *
 75. omtanke n *
 76. omtänksam adj * *
 77. omtänksamhet n
 78. omtöckna *
 79. omtöcknad *
 80. omvandla v
 81. omväg n *
 82. omvänd polsk notation *
 83. omvärdera v
 84. omväxlande * *
 85. omåttlig *
 86. omänsklig *
 87. omärkbar *
 88. omättad *
 89. omättat fett *
 90. omättlig *
 91. omöjlig adj *
 92. omöjligen *
 93. omöjligt adv

on

 1. onanera v *
 2. onani n * *
 3. ond adj * * * *
 4. onda ögat *
 5. ondska n *
 6. ondskans axelmakter *
 7. ondskefull *
 8. oneirologia *
 9. onekligen adv
 10. onkel * * *
 11. onomastik *
 12. onomatopoesi n
 13. onomatopoetikon n *
 14. onomatopoetisk *
 15. onormal adj *
 16. onsdag n *
 17. onside *
 18. Ontario *
 19. Ontariosjön * *
 20. onykter adj
 21. onåbar *
 22. onödig adj *

oo

 1. oordning n
 2. oorganisk *
 3. oorganiskt kol *
 4. oortodox *

op

 1. opal *
 2. opartisk * *
 3. opassande adj * * * * *
 4. opera n
 5. operahus *
 6. operand *
 7. operation * *
 8. operationssal *
 9. operativ adj
 10. operativsystem n *
 11. operator n *
 12. operatör n *
 13. operatörsansvar n
 14. operera v *
 15. opinionsbildare n
 16. opinionsbildning n
 17. opinionssiffra n
 18. opium n *
 19. opponera v
 20. oppositionsledare n
 21. optik n
 22. optiker *
 23. optimera v *
 24. optimering n *
 25. optimist *
 26. optimistisk adj *
 27. option *
 28. optisk adj
 29. optofiber n
 30. opublicerad *
 31. opålitlig * *
 32. opålitliga *

or

 1. -or suffix
 2. or n
 3. orakad *
 4. oralsex *
 5. oralt *
 6. orange adj n
 7. orangutang n *
 8. orch *
 9. ord n * *
 10. orda v
 11. ordagrann *
 12. ordagrant *
 13. ordbajseri *
 14. ordbehandlare *
 15. ordbok n *
 16. orden n *
 17. ordensgrundare n
 18. ordentlig adj
 19. ordentligt adv
 20. order n *
 21. ordfinal *
 22. ordföljd *
 23. ordförande n * * *
 24. ordförandeklubba *
 25. ord för ord * *
 26. ordförråd *
 27. ordförståelse n
 28. ordinaltal *
 29. ordinarie adj
 30. ordinarie speltid *
 31. ordinarie tid *
 32. ordinär adj * *
 33. ordinär differentialekvation n *
 34. ordkarghet *
 35. ordklass n *
 36. ordlek *
 37. ordlista n *
 38. ordmoln n *
 39. ordna v * * *
 40. ordnat par *
 41. ordning n *
 42. ordningsföljd n
 43. ordningstal *
 44. ordrot *
 45. ordspråk n * *
 46. ordstam *
 47. ordstäv n *
 48. ordvits *
 49. orealistiskt adv * *
 50. oreda n *
 51. oregano *
 52. oregelbunden adj * *
 53. oregelbundet verb *
 54. oren adj * *
 55. orena * *
 56. organ n
 57. organisation n *
 58. organisera v
 59. organisering *
 60. organisk adj *
 61. organisk förening *
 62. organism *
 63. organismsamhälle *
 64. organist n *
 65. organoleptisk *
 66. orgasm n *
 67. orgasmera *
 68. orgastisk *
 69. orgel n *
 70. orgelpipa *
 71. orgie *
 72. orientalisk *
 73. orientalist n
 74. orienten *
 75. orientera v *
 76. orienterare *
 77. orientering n *
 78. original *
 79. original- *
 80. originalkälla n
 81. originell *
 82. origo n *
 83. orimligt adv *
 84. Orinoco *
 85. Orissa *
 86. oriya *
 87. ork n *
 88. orka v
 89. orkan n *
 90. orkesterledare n
 91. Orkneyöarna *
 92. orm n * *
 93. ormbunke n *
 94. Ormsö *
 95. ormvråk n *
 96. -orna suffix
 97. ornitolog n *
 98. ornitologi n *
 99. ornitologisk adj
 100. oro n * *
 101. oroa v *
 102. oroad *
 103. oroa sig *
 104. orolig adj * *
 105. oroväckande *
 106. orre n *
 107. Orsa proper
 108. orsak n * * *
 109. orsaka v
 110. Orsasjön proper
 111. ort n
 112. ortodox adj *
 113. ortodoxi *
 114. ortogonal *
 115. ortogonalisering *
 116. ortohelium *
 117. ortoklas *
 118. ortonormal *
 119. ortonormalisera *
 120. ortoped *
 121. ortopedi *
 122. ortopedisk *
 123. ortorombisk *
 124. orädd *
 125. oräknebar *
 126. oräknelig *
 127. orätt adj adv
 128. orättmätig *
 129. orättvis adj * *
 130. orättvisa n * *
 131. orörlig adj

os

 1. OS init
 2. os n
 3. osa v
 4. osalig ande *
 5. osaltad adj *
 6. osann adj *
 7. osannolik adj * *
 8. osannolikt adv
 9. Oscar proper
 10. oscilloskop n
 11. osjälvisk *
 12. oskadlig *
 13. Oskar proper *
 14. oskarp *
 15. oskattbar *
 16. oskiljaktig adj *
 17. oskriven adj
 18. oskulation *
 19. oskuld n * * * *
 20. oskyldig adj *
 21. oskyldighet *
 22. Oslo proper *
 23. osmanska n
 24. osmidig *
 25. osmium n *
 26. osnygg *
 27. osnyggt *
 28. osocial *
 29. ospontan adj
 30. osportslig *
 31. oss pronoun *
 32. Ossetien *
 33. Ossian proper *
 34. oss själva *
 35. ost n * *
 36. ostadig * *
 37. ostan *
 38. ostanvind *
 39. ostburgare *
 40. ostbåge n * *
 41. osteoporos *
 42. osthyvel n *
 43. ostkrok *
 44. ostlig adj * *
 45. ostlöpe *
 46. ost-nordost *
 47. ostrategiskt adv
 48. ostrukturerad *
 49. ostskiva n
 50. ost-sydost *
 51. ostvart *
 52. o.s.v. abbr *
 53. osv *
 54. osv. abbr * * *
 55. Osvald proper *
 56. osvensk adj
 57. osymmetrisk *
 58. osynlig *
 59. osynligt *
 60. osäker * *

ot

 1. otal *
 2. otalig *
 3. otalig mängd *
 4. otillbörlig *
 5. otillgänglig *
 6. otillräcklig adj
 7. otillständig *
 8. otologi *
 9. otrolig adj * * *
 10. otröstlig adj
 11. Ottilia proper
 12. Otto proper *
 13. otukt n
 14. otur n int *
 15. otvivelaktig adj
 16. otvivelaktigt adv * *
 17. otvungenhet *
 18. otymplig *
 19. otålig adj *
 20. otålighet *
 21. otåligt *

ou

 1. Ouagadougou *
 2. oumbärlig adj
 3. oundviklig adj *
 4. oundviklighet n *
 5. oupphörlig *
 6. ouppräknelig adj *
 7. outgrundlig *
 8. outgrundliga äro Herrens vägar *
 9. outhärdligt *
 10. outplånlig *
 11. outtröttlig *
 12. outvecklad *
 13. ouzo *

ov

 1. ovan adj prep *
 2. ovana n adj *
 3. ovanför prep
 4. ovanlig adj * * *
 5. ovanligen *
 6. ovanlighet *
 7. ovanligt adv
 8. ovanpå prep *
 9. ovanstående adj
 10. Ove proper
 11. ovedersäglig *
 12. overall *
 13. overhead *
 14. overheadprojektor *
 15. overksam *
 16. ovidkommande * * *
 17. oviktig adj * *
 18. oviss *
 19. ovårdad *
 20. oväder n *
 21. oväld n
 22. ovän n
 23. oväntad adj *
 24. oväntat adv
 25. ovärderlig *
 26. ovärdig *
 27. oväsen * *
 28. oväsentlig *
 29. oväsentlighet *

ox

 1. oxalsyra n *
 2. oxe n * *
 3. Oxen proper *
 4. oxgroda *
 5. oxhud *
 6. oxhufvud *
 7. oxid n
 8. oxidationstal n *
 9. oxidera v
 10. oxsimpa *
 11. oxymoron *
 12. oxögonfisk *

oz

 1. ozonlager n *

 1. oåtkomlig adj *

 1. oäkta bråk n *
 2. oäkting *
 3. oändlig adj *
 4. oändlighet *
 5. oändlighetstecken *
 6. oändlig summa n *
 7. oärlig * *
 8. oärlighet *

 1. oönskad adj
 2. oöverstiglig *
 3. oöversättlig *
 4. oövervinnerlig *