Index:Swedish/s

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö &

s

 1. -s suffix * *
 2. -s- interfix
 3. s abbr

sa

 1. Saba *
 2. sabba *
 3. sabbat n *
 4. sabbatlig *
 5. sabbatsår n *
 6. sabel n *
 7. sabeltandad tiger *
 8. Sabina proper *
 9. sabla adj v * * * *
 10. sabotage n
 11. sabotera v
 12. saccosäck n *
 13. Sachsen *
 14. sackarid *
 15. sackaros n *
 16. sadelgjord *
 17. sadelpunkt n *
 18. sadism *
 19. sadist *
 20. sadomasochism *
 21. saffran n *
 22. saffransfärgad *
 23. saffransgul *
 24. safir n *
 25. saft n *
 26. saftig adj
 27. Saga proper
 28. saga n * * *
 29. sagge n *
 30. sagolik adj *
 31. sagt och gjort *
 32. saigaantilop *
 33. Saint Christopher och Nevis proper *
 34. Saint Helena *
 35. Saint Lucia *
 36. Saint Pierre och Miquelon *
 37. Saint Vincent och Grenadinerna proper *
 38. sajt n * *
 39. sajtkarta *
 40. sajtöversikt *
 41. sak n * * *
 42. saka v
 43. Sakarias proper *
 44. Sakarja proper * *
 45. saken talar för sig själv *
 46. sakfel n
 47. sakfråga n
 48. sakkundig *
 49. sakkunnig adj n * *
 50. saklig adj
 51. saklighet n
 52. sakligt adv
 53. sakna v * *
 54. saknad adj
 55. sakpolitisk adj
 56. sakprosa n
 57. sakristia *
 58. sakta adj adv v
 59. sal n
 60. salah *
 61. salami *
 62. salig adj
 63. saliv n
 64. sallad n *
 65. salladslök * *
 66. sallat n *
 67. Sally proper
 68. salmiak n *
 69. Salomo proper *
 70. Salomonöarna proper *
 71. salongsberusad * *
 72. salpeter *
 73. salpetersyra n *
 74. salpetersyrlighet *
 75. salskrake n *
 76. salt adj n *
 77. salta v *
 78. saltgurka *
 79. salthaltig *
 80. saltig *
 81. saltlake *
 82. saltsyra n *
 83. salva *
 84. -sam suffix
 85. sam- prefix
 86. samarbeta v *
 87. samarbeta, kollaborera *
 88. samarbete n *
 89. samarbetsområde n
 90. samarium *
 91. samba n
 92. samband n *
 93. sambo n
 94. same n * *
 95. Sameland *
 96. samexistera v
 97. samfund n
 98. samfärdsel *
 99. samhälle n * *
 100. samhällets stöttepelare *
 101. samhällsbyggande n
 102. samhällsinformation n
 103. samhällsområde n
 104. samhällsvetenskap n *
 105. samiska n * * *
 106. samkönat äktenskap * *
 107. samköra v
 108. samla v * * *
 109. samlad adj
 110. samlag n * * *
 111. samla in *
 112. samlare n
 113. samla sig *
 114. samling n * *
 115. samlingsdokument n
 116. samlingsskiva n
 117. samma pronoun adj *
 118. samma gamla visa *
 119. samman adv
 120. sammanbrott *
 121. sammandrag * *
 122. sammandragning *
 123. sammanfatta v * * * * *
 124. sammanfattande adj
 125. sammanfattning n * *
 126. sammanfattningsvis adv
 127. sammanfläta *
 128. sammanfoga *
 129. sammanhang n *
 130. sammanhållande adj
 131. sammanhållning n *
 132. sammanhängande rum n *
 133. sammanhängende *
 134. sammankalla *
 135. sammanlagd adj
 136. sammanlagt adv
 137. sammansatt adj *
 138. sammansatt funktion n *
 139. sammansatt ord *
 140. sammansatt tal n
 141. sammansatt ämne *
 142. sammansluta v
 143. sammanslutning n
 144. sammansmälta *
 145. sammanställa * *
 146. sammanställning *
 147. sammanstötning *
 148. sammansvärjning *
 149. sammansättning n * *
 150. sammantaget adv
 151. sammanträda v
 152. sammanträde n
 153. sammanträdesprotokoll n
 154. sammelsurium *
 155. sammet n
 156. Samoa *
 157. samoan *
 158. samoansk *
 159. samoanska *
 160. samordna v
 161. samordnad adj
 162. samordnande adj
 163. samordnare n
 164. samordning n
 165. samordningsgrupp n
 166. Samosata *
 167. samovar *
 168. sampan *
 169. samråd n *
 170. samslaviska * * *
 171. Samson *
 172. samspel n
 173. samspela v
 174. samstämmig *
 175. samt conj
 176. samtal n * * *
 177. samtalsämne *
 178. samtid n
 179. samtida adj *
 180. samtidig adj *
 181. samtidighet *
 182. samtidigt adv * * * *
 183. samtidigt som adv
 184. samtliga pronoun
 185. samtycka *
 186. samtycke * *
 187. Samuel proper *
 188. samuraj n *
 189. samverka v
 190. samverkan n
 191. samvete n *
 192. samvetsgrann *
 193. samvetsgrannhet *
 194. samvetslös adj
 195. sand n
 196. sanda v *
 197. sandal n *
 198. sandbank * *
 199. sanddyn *
 200. sandfärgad * *
 201. sandig *
 202. sandlåda n * *
 203. sandpapper n *
 204. sandpappra * *
 205. Sandra proper
 206. sandslott n *
 207. sandsten n *
 208. sandstorm n *
 209. sandstrand n * *
 210. Sandviken proper
 211. sandwich *
 212. sanera v
 213. sangvinisk *
 214. Sankt n
 215. Sankta n
 216. Sankt Elmseld *
 217. sanktion *
 218. Sankt Petersburg *
 219. San Marino *
 220. sann adj * * *
 221. Sanna proper
 222. sanna *
 223. sanna korset *
 224. sannerligen adv *
 225. sanning n * *
 226. sanning eller konsekvens *
 227. sanningshalt *
 228. sanningsvärde *
 229. sann kristen *
 230. sannolik adj *
 231. sannolikhet n * * *
 232. sannolikhetsfördelning *
 233. sannolikhetslära *
 234. sannolikhetsteori *
 235. sannolikt *
 236. sansa v
 237. sanskrit *
 238. São Tomé och Príncipe proper *
 239. SAP init
 240. Sapfo *
 241. Sara proper *
 242. Sarah proper
 243. Sarajevo *
 244. Sardinien *
 245. Sardiska *
 246. sarg n
 247. sarkasm n *
 248. sarkofag n *
 249. Sarkozy *
 250. sarv n
 251. s.a.s. abbr
 252. saschlik *
 253. Satan proper * *
 254. satan int
 255. satans *
 256. sate *
 257. satellit n *
 258. satir *
 259. satiriker *
 260. sats n * * * *
 261. satsa v *
 262. satsning n
 263. satt adj *
 264. Saturnus proper *
 265. Saudiarabien proper *
 266. Saul *
 267. sav n *
 268. sava v
 269. savig adj
 270. savoykål *
 271. sax n *
 272. saxa *
 273. saxofon n *
 274. saxofonist n

sc

 1. sc *
 2. SCB acronym
 3. scen n *
 4. scenario *
 5. sceneri *
 6. scenkonst n
 7. scenskräck *
 8. schablon *
 9. schack n int * *
 10. schackbräde *
 11. schack matt int *
 12. schackpjäs n *
 13. schakal *
 14. schalottenlök *
 15. schampo n *
 16. schamponera *
 17. schamponering *
 18. schappa *
 19. scharlakansrött *
 20. schatull *
 21. schejk *
 22. Schelde *
 23. schellack *
 24. schema n * *
 25. schemalägga * *
 26. schematisk adj
 27. schimpans n *
 28. schism * *
 29. schizofreni *
 30. schlager n
 31. Schlesien *
 32. schottis *
 33. Schrödingers katt n *
 34. schvung *
 35. Schweiz proper *
 36. schweizare *
 37. schweizisk adj *
 38. schweiziska n *
 39. schweizisk armékniv n *
 40. schäfer n *
 41. schäslong *
 42. scientologi *
 43. scilla *
 44. Scooby-Doo *
 45. scoop *
 46. scout n *
 47. Scrabble *
 48. screwdriver *
 49. scrotum *

sd

 1. sd abbr

se

 1. se v * * *
 2. seaborgium n *
 3. seans n *
 4. Sebastian proper *
 5. sebra n *
 6. second hand-affär *
 7. second hand-butik *
 8. sed n
 9. sedan adv conj prep n * * * *
 10. sedel n * *
 11. sedermera adv
 12. sedeslöshet n *
 13. Sedna *
 14. sedvanlig adj
 15. sedvänja n
 16. seeda v *
 17. seedning * *
 18. se efter v *
 19. se fram emot *
 20. segel n *
 21. segelbåt n *
 22. segelfartyg *
 23. se genom fingrarna v *
 24. seger n * *
 25. Segerdagen *
 26. segla v *
 27. seglande *
 28. seglare n
 29. seglarsko *
 30. seglats *
 31. segling *
 32. segmentera *
 33. segra v
 34. se grandet i grannens öga men inte bjälken i sitt eget *
 35. sej n
 36. sejare n
 37. sejval *
 38. sekatör n
 39. sekel n *
 40. sekond *
 41. sekretariat n *
 42. sekreterare n *
 43. sekretess n
 44. sekretessbelagd adj
 45. sekt * *
 46. sektion n
 47. sektionsnämnd n
 48. sektor n *
 49. sektorsövergripande adj
 50. sekulär *
 51. sekund n *
 52. sekundant n *
 53. sekundera v *
 54. sekundvisare n *
 55. -sel suffix
 56. selektiv adj
 57. selen n *
 58. selenologi *
 59. selleri n * *
 60. Selma proper *
 61. semafor *
 62. semantisk *
 63. se mellan fingrarna v *
 64. semester n * *
 65. semestra *
 66. semi n
 67. semicirkulär *
 68. semifinal n *
 69. semifinalist n *
 70. semikolon n *
 71. seminarium *
 72. semiotik *
 73. semla n *
 74. sen adj adv * *
 75. sena n *
 76. senap n *
 77. senapsgul *
 78. senapskål * *
 79. senare adj * *
 80. senarelägga *
 81. senast adv *
 82. senat *
 83. senator n *
 84. se ned på *
 85. Senegal *
 86. sengångare *
 87. senlatin n
 88. sensation *
 89. sensmoral *
 90. sensor n
 91. sent adv
 92. sentimental * *
 93. sep abbr
 94. separat *
 95. separatism *
 96. separatist *
 97. separatist- *
 98. separera v
 99. september n *
 100. septiljon *
 101. Septuaginta *
 102. se på *
 103. seraf *
 104. serafimerriddare n
 105. Serafina proper
 106. serb n *
 107. Serbien och Montenegro *
 108. serbisk adj *
 109. serbiska n *
 110. serbiskt *
 111. serbokroatisk adj
 112. serbo-kroatiska *
 113. serbokroatiska n *
 114. serendipitet n *
 115. sergeant *
 116. serie n * * *
 117. seriemördare n *
 118. serienummer n
 119. serin n
 120. seriös adj *
 121. seriöst *
 122. serpentin n
 123. serva v *
 124. serve *
 125. server n *
 126. servera v *
 127. servering *
 128. serveringslucka *
 129. serveringspersonal *
 130. servett n *
 131. serveäss *
 132. service n
 133. servitris n *
 134. servitör n *
 135. ses v
 136. se skillnad på *
 137. ses senare *
 138. sessil *
 139. session * *
 140. ses snart *
 141. Set proper *
 142. set n *
 143. Seth proper *
 144. se till * * *
 145. se upp v * * *
 146. se ut v *
 147. Sevilla proper
 148. sevärdhet *
 149. sex num n * * *
 150. sexa n v * *
 151. sex appeal *
 152. sexbening *
 153. sexhundra num
 154. sexhörning n *
 155. sexig adj * *
 156. sexigt adv *
 157. sexköpare *
 158. sexleksak *
 159. sexolog *
 160. sexologi *
 161. sexpack n * *
 162. sexslav *
 163. sextett *
 164. sextio num *
 165. sextioen num
 166. sextiofem num
 167. sextiofyra num
 168. sextionio num *
 169. sextiosex num
 170. sextiosju num
 171. sextiotre num
 172. sextiotvå num
 173. sextioåtta num
 174. sexton num *
 175. sextonde num
 176. sextondedel n
 177. sextondel n
 178. sexturism *
 179. sexuell adj *
 180. sexuella trakasserier *
 181. sexuell läggning n *
 182. sexuellt adv *
 183. sexuellt överförbar sjukdom *
 184. Seychellerna proper *

sf

 1. sfinkter *
 2. Sfinx *
 3. sfinx n *
 4. Sfinxen *
 5. SFS acronym
 6. sfär n * *
 7. sfärisk *

sg

 1. SGD init *

sh

 1. sheanöt *
 2. sheanötsträd *
 3. sheasmör *
 4. sheriff *
 5. Sherlock Holmes *
 6. Shetland proper *
 7. Shetlandsöarna proper *
 8. shetländare *
 9. shetländsk *
 10. shetlänning *
 11. Shiraz *
 12. shit pommes frites int
 13. shogun *
 14. shopping *
 15. shorts n
 16. shoshone *
 17. shoshoner *
 18. shot n *
 19. show n *
 20. sht abbr

si

 1. sia v
 2. siames n *
 3. siamesisk *
 4. siamesiska *
 5. siamesisk kampfisk *
 6. siames katt *
 7. siameskatt *
 8. siare *
 9. Sibirien *
 10. sibirier *
 11. sibirisk *
 12. sibirisk katt *
 13. Sibirisk tiger *
 14. Sibylla proper *
 15. sic *
 16. Sicilien *
 17. Sicilierna *
 18. sicken pronoun
 19. sid abbr
 20. SIDA abbr
 21. Sida abbr
 22. sida n v * * * *
 23. sida upp och sida ned phrase
 24. sidavbitare *
 25. sida vid sida *
 26. sidbrytning n
 27. siden *
 28. sidensvans n *
 29. sidformatmall n
 30. sidfot n
 31. sidhuvud n
 32. sidmarginal n
 33. sidnummer n
 34. sidoklass *
 35. sidöversikt *
 36. siemens n *
 37. Sierra Leone *
 38. sierska *
 39. sievert n *
 40. siffra n * * * *
 41. sig pronoun * * * * *
 42. Sigfrid proper
 43. sigill * *
 44. signal *
 45. signalement n *
 46. signalera v *
 47. signalkräfta *
 48. signatur *
 49. Signe proper
 50. signera v * *
 51. Signhild proper
 52. signifikant adj *
 53. Sigrid proper *
 54. sig själv pronoun * * * *
 55. sig själva pronoun
 56. Sigurd proper *
 57. Sigvard proper
 58. sik n *
 59. siklöja n *
 60. sikt n *
 61. sikta v * * *
 62. sikte * *
 63. sil *
 64. sileshår *
 65. silikat *
 66. silikon n *
 67. Siljan proper
 68. silke *
 69. silkesfjäril *
 70. sill n * *
 71. sillhaj *
 72. sillval *
 73. siluett *
 74. silver n *
 75. silver- *
 76. silverfisk * *
 77. silvergruva n
 78. silvermedalj n *
 79. silvermynt n
 80. silvertejp *
 81. silvrig *
 82. SIM * *
 83. sim n
 84. simbassäng *
 85. simfot *
 86. simfötter *
 87. Similaritet *
 88. simma v *
 89. simmare *
 90. simmerska *
 91. simning n *
 92. Simon proper *
 93. simoni *
 94. simpel adj
 95. simsnäppa n
 96. Simson proper
 97. simtag *
 98. simulation *
 99. simulera v *
 100. sin n pronoun * * * *
 101. sina v * * *
 102. singales *
 103. singalesisk *
 104. singalesiska *
 105. Singapore *
 106. singel n *
 107. singellista n
 108. singelsculler *
 109. singla v *
 110. singular *
 111. singularform n
 112. singularis n *
 113. singularitet *
 114. sinifiering *
 115. sinnad adj
 116. sinne n * *
 117. sinnebild n
 118. sinnebildlig adj
 119. sinnesfrid * *
 120. sinneslugn *
 121. sinnesorgan *
 122. sinnesro * *
 123. sinnessjuk *
 124. sinnessjukdom *
 125. sinnessvag *
 126. sinnestillstånd *
 127. sinus *
 128. sinusformad *
 129. sinus hyperbolicus *
 130. sinuskurva *
 131. sinusvåg *
 132. Sion proper *
 133. Sippora *
 134. sirap n *
 135. sirendjur *
 136. Siri proper
 137. Sirius * *
 138. sist adj adv * *
 139. sista adj
 140. sista skriket *
 141. sist men inte minst *
 142. sistnämnd adj
 143. siSwati *
 144. sitekarta *
 145. sitemap *
 146. siteöversikt *
 147. sitt * * * *
 148. sitta v * *
 149. sitta på huk *
 150. sittning *
 151. sittpinne *
 152. sittplats *
 153. situation n
 154. Siv proper *
 155. Sivert proper
 156. Siw proper
 157. Sixten proper

sj

 1. sjabbig * * *
 2. sjakal *
 3. sjal n * * *
 4. sjanghaja *
 5. sjappa * *
 6. sjas *
 7. sjasa *
 8. sjasa bort *
 9. sjasa iväg *
 10. sjaskig *
 11. sjavig *
 12. Sjeremetievo *
 13. sjok n
 14. sjtji *
 15. sju num *
 16. sjua n * *
 17. sjuda *
 18. sjudning *
 19. sju dödssynderna *
 20. sjufaldig *
 21. sjufaldigad *
 22. sjufaldigat *
 23. sjufaldigt *
 24. sjuhundrafemtio *
 25. sjuk adj * * *
 26. sjuka n *
 27. sjukamp *
 28. sjukanmäla v
 29. sjukdom n * *
 30. sjukdomsframkallande adj
 31. sjukförsäkring n
 32. sjukhus n *
 33. sjukhuskläder *
 34. sjuklig *
 35. sjukliga *
 36. sjukligt *
 37. sjuksköterska n * *
 38. sjuksyster n *
 39. sjukt *
 40. sjukvård n *
 41. sjukvårdare n
 42. sjukvårdsrådgivning n
 43. sjumilastövlar *
 44. sjunde num *
 45. sjundedel n *
 46. sjunga v *
 47. sjunga på sista versen idiom
 48. sjungom v
 49. sjunka v *
 50. sjurygg *
 51. sjusovare *
 52. sjuspaltig adj
 53. sjuttielfte *
 54. sjuttio num *
 55. sjuttioen num
 56. sjuttiofem num *
 57. sjuttiofyra num *
 58. sjuttionde num *
 59. sjuttiondel n *
 60. sjuttionio num
 61. sjuttiosex num
 62. sjuttiosju num
 63. sjuttiotre num *
 64. sjuttiotvå num
 65. sjuttioåtta num
 66. sjutton num *
 67. sjuttonde num
 68. sjuttondedel n
 69. sjuttondel n
 70. sjå n
 71. själ n * * * *
 72. Själland *
 73. själsfrände *
 74. själslig *
 75. själsro *
 76. själv pronoun n * * *
 77. själva pronoun *
 78. självbelåten *
 79. självbiografi n *
 80. självcentrerad *
 81. självdeklaration *
 82. självdistans *
 83. självförsvar *
 84. självgisslare n
 85. självgod adj *
 86. självisk adj *
 87. självklart adv * *
 88. självkännedom n * *
 89. självkänsla *
 90. självljud *
 91. självmedveten *
 92. självmord n *
 93. självmordsbombare n
 94. självmordsbombning n
 95. självmotsägelse * *
 96. självmål *
 97. självmördare *
 98. självstyre *
 99. självständig adj *
 100. självständighet n
 101. självständighetsförklaring n
 102. självständigt adv
 103. självt pronoun
 104. självuppfyllande adj
 105. självuppfyllande profetia n *
 106. självupptagen *
 107. själv är bästa dräng proverb
 108. sjätte num *
 109. sjättedel n *
 110. sjö n * * *
 111. sjöbotten *
 112. sjöfart n *
 113. sjöflygplan *
 114. sjöfågel *
 115. sjögräs n
 116. sjögurka *
 117. sjöhäst *
 118. sjöjungfru *
 119. sjöko * *
 120. sjöman n * * *
 121. sjörövare n * *
 122. sjöröveri n *
 123. sjösjuk *
 124. sjösjuka * * *
 125. sjöstjärna n *
 126. sjösätta *
 127. sjösättning *
 128. sjötrafik *
 129. sjövärdig adj *
 130. sjövärdighet n *

sk

 1. -sk *
 2. s.k. abbr
 3. -ska *
 4. ska n v
 5. ska bara v
 6. skabb n * *
 7. skada n v * * * *
 8. skadad adj * *
 9. skadedjur *
 10. skadeglädje n * *
 11. skadegörelse n
 12. skadereglering n
 13. skadeutfall n
 14. skadlig *
 15. skaffa v * *
 16. skafferi *
 17. Skagern proper
 18. skaka v * * * *
 19. skakar *
 20. skakning *
 21. skal n * * * *
 22. skala n v * * *
 23. skalbagge n *
 24. skald n
 25. skaldverk *
 26. skall n *
 27. skalla v * *
 28. skalle n * * * * *
 29. skallig adj *
 30. skallning *
 31. skallra *
 32. skalmeja *
 33. skalp *
 34. skalpell n
 35. skalpera *
 36. skalv n *
 37. skalär adj n *
 38. skalärfält n *
 39. skalärprodukt n *
 40. skam n * *
 41. skamlig adj *
 42. skamlös adj *
 43. skamsen adj *
 44. skandal n *
 45. skandinav *
 46. Skandinavien proper *
 47. skandinavisk adj *
 48. skandinaviska n
 49. Skandinaviska halvön *
 50. skandium n *
 51. skanner *
 52. -skap suffix *
 53. skapa v * * *
 54. skapad adj
 55. skapande adj n
 56. skapare n *
 57. skapelse n *
 58. skaplig adj
 59. skapligt adv
 60. Skara proper
 61. skara n *
 62. skare n
 63. skarp adj * * * * * *
 64. skarpsinnig * * *
 65. skarpskytt * *
 66. skarv n
 67. skarva v
 68. skarvsladd n
 69. skarvyxa *
 70. skata n *
 71. skatare * *
 72. skatbo n
 73. skateboard *
 74. skatt n * *
 75. skatta v
 76. skatteindrivare n *
 77. skatteparadis n *
 78. skatteutskott n
 79. skatteverk n
 80. skatteåterbäring *
 81. skattning *
 82. skava v *
 83. skavfötters adv *
 84. ske v * * *
 85. sked n *
 86. skede n
 87. skela *
 88. skelett n *
 89. Skellefteå proper
 90. sken n * *
 91. skena n v * * *
 92. skenbar magnitud n *
 93. skenben n * * *
 94. skenhelig *
 95. skenprocess *
 96. skenrättegång *
 97. skepp n *
 98. skeppa v *
 99. skeppare n
 100. skeppa ut *
 101. skeppsredare n
 102. skepsis n
 103. skeptisk * * *
 104. sketch *
 105. skevsymmetrisk adj *
 106. skicka v *
 107. skickad adj
 108. skicka efter *
 109. skickelse n
 110. skickelsediger adj
 111. skicklig adj * * * *
 112. skicklighet n * * *
 113. skida n v * * * *
 114. skidanläggning *
 115. skidskytte n *
 116. skidstav n *
 117. skidvalla *
 118. skidåkare n *
 119. skidåkning *
 120. skift n
 121. skifte n
 122. skiftlås n
 123. skiftlåstangent n
 124. skiftnyckel n *
 125. skifttangent n
 126. skikt n * *
 127. skikta v
 128. skikta sig *
 129. skild *
 130. skildra *
 131. skilja v * * * * *
 132. skilja agnarna från vetet idiom *
 133. skilja av *
 134. skiljande *
 135. skiljas * *
 136. skilja ut *
 137. skilja åt * *
 138. skiljd *
 139. skiljedomare *
 140. skiljetecken n *
 141. skiljs åt *
 142. skilling n
 143. skillingtryck *
 144. skillnad n *
 145. skilsmässa n *
 146. skina v * *
 147. skingra * * *
 148. skingras *
 149. skinhead * *
 150. skinka n * * *
 151. skinn n *
 152. skinnskalle * *
 153. skippa *
 154. skiss n *
 155. skissa *
 156. skit n int * * *
 157. skita v *
 158. skita i *
 159. skita i det blåa skåpet idiom
 160. skita knäck *
 161. skitan *
 162. skita ner * *
 163. skita på sig *
 164. skita ut *
 165. skithus *
 166. skithuspapper *
 167. skitig adj *
 168. skit ner dig int
 169. skit samma *
 170. skitsnack n * * *
 171. skitstövel * * * *
 172. skiva n v * * * * * *
 173. skivbolag n *
 174. skivbroms n *
 175. skivling n
 176. skjorta n *
 177. skjul n *
 178. skjuta v * * *
 179. skjuta av *
 180. skjuta på *
 181. skjuta sig själv i foten v *
 182. skjuta upp * * * *
 183. skjutbana *
 184. skjutfönster *
 185. skjutglad adj *
 186. skjutmått n * *
 187. skjuts * * *
 188. skjutvapen *
 189. sko n v * *
 190. skoblock *
 191. skock n
 192. skodon n
 193. skog n * * *
 194. skoghare *
 195. skogsdunge * *
 196. skogsduva *
 197. skogslämmel *
 198. skogsren *
 199. skogssork *
 200. skohorn n *
 201. skoj adj n *
 202. skoja v *
 203. skojare * *
 204. skojig adj * *
 205. skokräm *
 206. skola v n * * *
 207. skolbildning n *
 208. skolbänk n *
 209. skolen v
 210. skolgård *
 211. skolk *
 212. skolka * *
 213. skolkamrat n *
 214. skolmatt *
 215. skolminister n
 216. skolmästare n
 217. skoltsamiska *
 218. skolväsen n *
 219. skomakare n * *
 220. skonert *
 221. Skonertskepp *
 222. skoningslös adj * *
 223. skopa n v * * *
 224. Skopje *
 225. skorpa * * *
 226. skorsten n *
 227. skorstenstejare *
 228. skosnöre * *
 229. skosula *
 230. skoter *
 231. skotofobi *
 232. skotsk adj *
 233. skotska n *
 234. skotsk gäliska *
 235. skotsk hjorthund *
 236. skotstek *
 237. skott n * * * *
 238. skotta v *
 239. skottar *
 240. skottdag n *
 241. skotte n * *
 242. skottglugg *
 243. skottkärra n *
 244. Skottland proper *
 245. skottsekund *
 246. skottsäker adj *
 247. skottår n *
 248. skov n *
 249. skovel *
 250. skrake *
 251. skranglig *
 252. skrapa n
 253. skratt n * *
 254. skratta v *
 255. skrattar bäst som skrattar sist proverb *
 256. skrattgrop *
 257. skrattmås n *
 258. skrattretande * * *
 259. skred *
 260. skri * *
 261. skribent *
 262. skridsko n *
 263. skridskoåkare *
 264. skrift n
 265. skriftlig adj
 266. skriftligen adv
 267. skriftligt adv
 268. skrik * *
 269. skrika v * * * *
 270. skrika som en stucken gris *
 271. skriknattskärra *
 272. skrin n *
 273. skrinlägga *
 274. skrinnare *
 275. skriptorium *
 276. skriva v *
 277. skriva av *
 278. skriva in v *
 279. skriva in sig *
 280. skriva på *
 281. skrivare n
 282. skriva som en kråka idiom
 283. skriva under * *
 284. skriva ut *
 285. skrivbok n *
 286. skrivbord n
 287. skrivbordsbakgrund *
 288. skrivbordsbild *
 289. skrivelse n *
 290. skriven adj
 291. skrivkramp n *
 292. skrivmaskin n *
 293. skrivmaskinist n *
 294. skrivning *
 295. skrivregel n
 296. skrivtavla n * *
 297. skrock *
 298. skrocka *
 299. skrot n *
 300. skrota v
 301. skrotum *
 302. skrotupplag *
 303. skrubbskädda *
 304. skrupulös *
 305. skruv n * * *
 306. skruva v * *
 307. skruva upp *
 308. skruvdragare n *
 309. skruvkork n *
 310. skruvmejsel n *
 311. skruvstäd * *
 312. skrymtare *
 313. skrynklig *
 314. skryt *
 315. skryta v *
 316. skrytsamhet * *
 317. skrytsamt *
 318. skrå *
 319. skräck n * * * *
 320. skräckfilm *
 321. skräckinjagande adj n
 322. skräckis *
 323. skräda orden idiom
 324. skrädarsy *
 325. skräddare n * *
 326. skräddarsy *
 327. skrädderska *
 328. skräll * *
 329. skrämd adj
 330. skrämma v * *
 331. skrämmande adj * *
 332. skräp n * * *
 333. skräp-DNA *
 334. skräpmat *
 335. skräppost *
 336. skräptidning *
 337. skrävla *
 338. skubba *
 339. skuff *
 340. skugga n v * * *
 341. skula *
 342. skuld n * * * * *
 343. skulderblad *
 344. skuldkänsla *
 345. skuldra n *
 346. skull n
 347. skulle * * *
 348. skullen v
 349. skulptera v
 350. skulptur *
 351. skulptör n *
 352. skum adj n * * * * *
 353. skumma *
 354. skummande *
 355. skummjölk * *
 356. skumrask *
 357. skunk n *
 358. skur * *
 359. skuren *
 360. skurk n * * * *
 361. skurkstreck n *
 362. skutt *
 363. skutta * *
 364. skvaller n *
 365. skvallerbytta *
 366. skvallra v * *
 367. skvark *
 368. sky n v * * *
 369. skydd n * * *
 370. skydda v * * *
 371. skyddad adj
 372. skyddsande *
 373. skyddsglasögon n *
 374. skyddsling *
 375. skyddsobjekt n
 376. skyddsplåt *
 377. skyddstid n
 378. skyddsvärde n
 379. skyddsängel n *
 380. skyffel *
 381. skyffla *
 382. skygg adj
 383. skygglapp * *
 384. skyla v
 385. skyldig adj
 386. skyldra v
 387. skylla v
 388. skylt n *
 389. skylta v
 390. skyltfönster n *
 391. skymf * *
 392. skymfa *
 393. skymflig *
 394. skymma v
 395. skymning n * * *
 396. skymt n *
 397. skymta v *
 398. skynda v * * *
 399. skynda på * *
 400. skynke *
 401. skyskrapa n *
 402. skytsam *
 403. Skytten proper *
 404. skåda v *
 405. skådaden v
 406. skåda inte en given häst i munnen *
 407. skådebana n
 408. skådeplats n
 409. skådespel n
 410. skådespelare n * *
 411. skådespelerska n *
 412. skål int n * * * *
 413. skåla *
 414. Skåne proper *
 415. skåning *
 416. skånk n
 417. skånsk *
 418. skånska n *
 419. skåp n
 420. skåpbil *
 421. skåra n
 422. skägg n *
 423. skäggbiff n
 424. skäggig *
 425. skäkta *
 426. skäl n *
 427. skälig *
 428. skälla n v * * *
 429. skälla ut *
 430. skällgumse *
 431. skälva n v
 432. skämd adj *
 433. skämma v
 434. skämma bort v *
 435. skämmas v
 436. skämt n *
 437. skämta v *
 438. skämtare n
 439. skämtsam adj *
 440. skämt åsido *
 441. skända *
 442. skändlig *
 443. skändlighet *
 444. skänk n *
 445. skänka v * *
 446. Skänninge proper
 447. skäppa *
 448. skär adj n * * * * * *
 449. skära v n * * *
 450. skärbräda n *
 451. skärbräde n *
 452. skärgård n *
 453. skärm n
 454. skärmbild n *
 455. skärmdump n *
 456. skärmytsling n *
 457. skärning * *
 458. skärpa n v * * *
 459. skärseld n
 460. skärselden *
 461. skärskåda *
 462. skärsår *
 463. skärtorsdag n *
 464. skärva n
 465. sköld n *
 466. sköldkörtel n *
 467. sköldmö *
 468. sköldpadda n * *
 469. skölja *
 470. sköljmedel n *
 471. sköljning *
 472. skön adj n * *
 473. skönhet n *
 474. skönhetssalong *
 475. skör adj
 476. skörbjugg n *
 477. skörd n *
 478. skörda v
 479. skördemaskin *
 480. skördetröska *
 481. skörlevnad n
 482. sköt n
 483. sköta v * * *
 484. sköta om *
 485. skötare n
 486. sköte n
 487. sköterska n
 488. sköt om dig *
 489. skötsel n *
 490. skött adj
 491. Skövde proper

sl

 1. sladd n *
 2. sladda v *
 3. sladder *
 4. slag n * * * * * * * * * * *
 5. slaga *
 6. slaganfall *
 7. slagare n
 8. slagbom *
 9. slagfält *
 10. slagga v
 11. slaglängd *
 12. slagman n *
 13. slagruta *
 14. slagsmål * *
 15. slagträ *
 16. slag under bältet *
 17. slagverkare n
 18. slakt *
 19. slakta v * *
 20. slaktare *
 21. slakteri *
 22. slakthus * *
 23. slalom *
 24. slampa n * * * * *
 25. slamström *
 26. slang n * *
 27. slangbella n *
 28. slangord n
 29. slank adj *
 30. slantsingling *
 31. slapp adj * *
 32. slappa v
 33. slask * *
 34. slav n * *
 35. slava v *
 36. slaveri n * *
 37. slavisk *
 38. Slavonien *
 39. slavsändare n
 40. slem * *
 41. slemhinna n
 42. slentrian n
 43. slev n *
 44. sleva v
 45. slicka v *
 46. slickepinne n *
 47. slida n *
 48. slinga n
 49. slingra * *
 50. slingra sig *
 51. slinka n v
 52. slipa v * * *
 53. slipark n * *
 54. slippa v
 55. slippa lös *
 56. slips n *
 57. slira *
 58. slit n
 59. slita v *
 60. slitage n *
 61. slitas *
 62. slita sig *
 63. slocknad *
 64. slopa v
 65. slott n * *
 66. slovak n *
 67. Slovakien proper *
 68. slovakisk adj *
 69. slovakiska n *
 70. sloven n *
 71. Slovenien proper *
 72. slovensk adj *
 73. slovenska n *
 74. sludder *
 75. sluddra * *
 76. slug adj *
 77. slug som en räv *
 78. sluka v * *
 79. slukhål *
 80. slump n *
 81. slumpartad *
 82. slumpartikel n
 83. slumpmässig *
 84. slumpvariabel *
 85. slumpvis adj adv
 86. slumra * *
 87. slunga n v *
 88. slup *
 89. slurk * *
 90. sluss *
 91. slut adj n * * * * *
 92. sluta v * * * *
 93. slutare n *
 94. sluta upp *
 95. slutbetänkande n
 96. sluten adj *
 97. sluten krets *
 98. slutet adv
 99. slutet på världen som vi känner den *
 100. slutföra * * *
 101. slutgiltig * *
 102. slutigen *
 103. slut kom *
 104. slutkörd *
 105. slutledning *
 106. slutlig adj *
 107. slutliga *
 108. slutligen adv *
 109. slutrea n
 110. slutsats *
 111. slutspelsskägg *
 112. slutspurt n
 113. slutstycke *
 114. slutta v
 115. sluttning *
 116. sly n
 117. slyna * *
 118. slyngel *
 119. slå v n * * * * * * * * * * *
 120. slå emot *
 121. slående *
 122. slå en drill v
 123. slå en sjua v
 124. slå gul och blå v
 125. slå huvudet på spiken *
 126. slå hål v *
 127. slå igen *
 128. slå ihjäl *
 129. slå ihjäl tid v
 130. slå ihop *
 131. slå in v * *
 132. slå med lie *
 133. slån n * *
 134. slå om v
 135. slå på djungeltrumman v
 136. slå samman *
 137. slå sig för bröstet v
 138. slå sig i slang v
 139. slåss v * *
 140. slåss med näbbar och klor *
 141. slå två flugor i en smäll v *
 142. slå upp v *
 143. slå vad v *
 144. släcka v * * * *
 145. släcka ut *
 146. släckt *
 147. släckt kalk *
 148. släde n * * *
 149. slägga *
 150. släggyxa *
 151. släkt n * *
 152. släkte n *
 153. släktforskning *
 154. släkting n * *
 155. släktingar *
 156. släkting genom giftermål *
 157. släktklenod *
 158. släktnamn *
 159. släkttavla n
 160. slända *
 161. slänga v * * *
 162. slänga ut *
 163. slängnick *
 164. släntra *
 165. släpa v *
 166. släplina n
 167. släppa v *
 168. släppa in * *
 169. släppa ur *
 170. släppa ut *
 171. släpvagn *
 172. slät adj * *
 173. slätt *
 174. slö adj * * * *
 175. slöd adj
 176. slöja *
 177. slöjd n *
 178. slösa *

sm

 1. smack n
 2. smak n * * *
 3. smaka v *
 4. smakbit *
 5. smaken är som baken phrase *
 6. smakfull *
 7. smakförstärkare *
 8. smaklig adj * * *
 9. smaklig måltid int *
 10. smaklös * * *
 11. smakprov *
 12. smaksätta * *
 13. smaktillsats *
 14. smakämne *
 15. smal adj * *
 16. smaragd *
 17. smaragdgrön *
 18. smarrig adj
 19. smart adj
 20. smaskig *
 21. smed n *
 22. smedja n *
 23. smegma *
 24. smeka v *
 25. smekmånad *
 26. smeknamn n * * *
 27. smet n * *
 28. SMHI acronym
 29. smickra *
 30. smickrande * *
 31. smida *
 32. smida medan järnet är varmt *
 33. smidbar *
 34. smidesjärn *
 35. smidig som en elefant i en porslinsbutik *
 36. smiley *
 37. smilgrop *
 38. Smilla proper
 39. smink *
 40. smisk *
 41. smiska *
 42. smita v *
 43. smita före *
 44. smitning n *
 45. smitningsolycka *
 46. smitta n v *
 47. smittas *
 48. smittbärande *
 49. smittkoppor n *
 50. smittsam *
 51. smittsamhet *
 52. smittskydd n
 53. smocka n
 54. smog *
 55. sms n *
 56. [[1]] v *
 57. smuggla *
 58. smula n v * * *
 59. smulan *
 60. smultron n *
 61. smurf *
 62. smuts n * * *
 63. smutsa ner * *
 64. smutsig adj * *
 65. smutsig bomb *
 66. smutsig byk idiom *
 67. smutsigt *
 68. smutsigt sår *
 69. smutskasta *
 70. smutstitel *
 71. smutstvätt *
 72. smutt adj adv
 73. smycka v *
 74. smycke n
 75. smyga v * * * *
 76. småaktig *
 77. småbarn *
 78. småbitar *
 79. små bokstäver *
 80. småcirkel *
 81. småelak adj
 82. småfranska * *
 83. smågnabb *
 84. små grytor har också öron *
 85. små grå *
 86. små gröna män *
 87. småkaka *
 88. Småland proper
 89. smålom *
 90. småländska n
 91. smålänning n
 92. småningom adv
 93. småplanet n *
 94. småprat * *
 95. småprata *
 96. småsak *
 97. småspov n *
 98. småtimmar *
 99. smäda * * *
 100. smälek *
 101. smäll n * * * *
 102. smälla n v *
 103. smälta n v * *
 104. smältande *
 105. smältdegel *
 106. smälter *
 107. smältpunkt n *
 108. smärre adj
 109. smärt adj
 110. smärta n v * *
 111. smärtlindrare *
 112. smärtlindring *
 113. smärtsam *
 114. smärtstillande * *
 115. smör n *
 116. smörgås n *
 117. smörgåsbord n
 118. smörja n v * *
 119. smörjgrop *
 120. smörjmedel *
 121. smörjning n
 122. smörsyra n *

sn

 1. snabb adj * * * *
 2. snabba v
 3. snabbis *
 4. snabbkaffe n *
 5. snabbmat n *
 6. snabbmatsrestaurang *
 7. snabbmeny n
 8. snabbt adv * *
 9. snabel * *
 10. snabel-a *
 11. snack n * * * *
 12. snacka v * * *
 13. snacka skit v *
 14. snar adj
 15. snara n *
 16. snarare adv
 17. snarast adv
 18. snarka v *
 19. snarkning *
 20. snart adv *
 21. snask n *
 22. snatta v * * * *
 23. snattare * *
 24. sned adj *
 25. snedfitta n *
 26. snedstreck n * * *
 27. snedvriden *
 28. snegla *
 29. snes n
 30. snickarbyxor *
 31. snickare n *
 32. snickeri n
 33. snickerifabrik n
 34. snickra v
 35. snigel *
 36. snigelfart *
 37. snille *
 38. snippa n *
 39. snitt n * *
 40. sno v * * * *
 41. snobb *
 42. Snobben *
 43. snodd * *
 44. snok n * *
 45. snoka *
 46. snokande *
 47. snooker *
 48. snopp *
 49. snor n *
 50. snorunge * *
 51. snubbe n * *
 52. snudda v
 53. snudd på adv *
 54. snurra n v * * *
 55. snus *
 56. snusk *
 57. snuskig * *
 58. snusnäsduk *
 59. snustorr *
 60. snut n * *
 61. snuttefilt *
 62. snuva n *
 63. snyft *
 64. snyftare *
 65. snyfthistoria *
 66. snyftning *
 67. snygg adj * * * *
 68. snygging * *
 69. snylta *
 70. snyta v
 71. snyta sig *
 72. snål * *
 73. snåljåp * *
 74. snår *
 75. snäcka n *
 76. snäll adj *
 77. snälla adv *
 78. snällism n
 79. snälltåg n *
 80. snäppa *
 81. snärja *
 82. snö n * *
 83. snöa v *
 84. snöblandat regn *
 85. snöblind *
 86. snöboll n *
 87. snöbollskrig n *
 88. snödroppe n *
 89. snöfall * *
 90. snöflinga *
 91. snögubbe *
 92. snökedja *
 93. snöleopard *
 94. snömos n
 95. snöpa *
 96. snöplog *
 97. snöra *
 98. snöre n * *
 99. snösko *
 100. snöskoter *
 101. snöskred *
 102. snöslunga *
 103. snöstorm n *
 104. Snövit proper *

so

 1. so n *
 2. social adj
 3. socialdemokrat n *
 4. Socialdemokraterna proper
 5. socialdemokrati n *
 6. socialdepartement n
 7. socialfond n
 8. socialförsäkring n
 9. socialförsäkringsminister n
 10. socialförsäkringsutskott n
 11. socialisera *
 12. socialism *
 13. socialist *
 14. socialistisk *
 15. Socialistiska federativa republiken Jugoslavien *
 16. Socialistiska rådsrepublikernas union *
 17. socialistländerna *
 18. socialklass *
 19. socialminister n
 20. socialpsykologi *
 21. socialutskott n
 22. sociniansk *
 23. sociogram *
 24. sociologi *
 25. sociologisk adj *
 26. sock n
 27. socka n *
 28. sockel *
 29. socken n
 30. sockenkyrka n
 31. sockenstämma n
 32. socker n *
 33. sockerbagare *
 34. sockerbeta n * *
 35. sockerbit *
 36. sockerkaka *
 37. sockerrör *
 38. sockertillverkning n
 39. sockertopp *
 40. sockervadd n * * *
 41. sockra v *
 42. soda n *
 43. sodavatten *
 44. soffa n *
 45. soffkudde *
 46. soffliggare n *
 47. Sofi proper
 48. Sofia proper * *
 49. Sofie proper
 50. Sofokles *
 51. Sogdiana *
 52. soja *
 53. sojaböna *
 54. sojamjölk n *
 55. Sokrates proper *
 56. Sol *
 57. sol n *
 58. sola v * * *
 59. solarium n
 60. solbada *
 61. Solbritt proper
 62. solbränd * *
 63. solbränna n * *
 64. solcell n *
 65. soldat n *
 66. soldygn *
 67. solfjäder n *
 68. solfångare n *
 69. solförmörkelse n *
 70. solglasögon n *
 71. solid adj n *
 72. solidaritet n *
 73. solig adj *
 74. solist *
 75. solkräm *
 76. solljus n * *
 77. solnedgång n * *
 78. solo *
 79. solregn *
 80. solros n *
 81. solsken *
 82. solskydd *
 83. solskyddskräm *
 84. solskyddsmedel *
 85. solstråle n
 86. solsystem n *
 87. soltak *
 88. soluppgång n * * *
 89. solur *
 90. Solveig proper
 91. Solvig proper
 92. solvind n *
 93. som conj pronoun * * * * * * * * *
 94. Somalia *
 95. somalier n
 96. somaliska *
 97. som att sno godis från småbarn *
 98. som att stjäla godis från småbarn *
 99. som av en händelse phrase
 100. som en blixt ifrån klar himmel * *
 101. som hemma *
 102. som i förrgår *
 103. somlig pronoun
 104. somliga *
 105. som man bäddar får man ligga phrase * * * *
 106. som man sår får man skörda * *
 107. sommar n *
 108. sommar- *
 109. sommargylling *
 110. sommarsolstånd * *
 111. sommarspel n
 112. sommarstuga n
 113. sommartid *
 114. sommarvilla n
 115. sommelier n *
 116. somna v *
 117. somna in v *
 118. som resultat av *
 119. somrig adj * *
 120. som smör i solsken *
 121. som vatten på en gås *
 122. -son suffix
 123. son n
 124. sona v *
 125. sonat *
 126. sonatform n *
 127. sonatin *
 128. sonbarn n
 129. sondotter n *
 130. sonett *
 131. sonhustru *
 132. Sonja proper *
 133. Sonny proper
 134. sonson n *
 135. sopa n v *
 136. sopa golvet med någon *
 137. sopa rent framför egen dörr *
 138. sopbil *
 139. Sophia proper
 140. Sophie proper
 141. sophink n
 142. sopp n *
 143. soppa n *
 144. soppkök *
 145. sopran *
 146. sorbat n
 147. sorbiska *
 148. sordin n * *
 149. sorg n * * *
 150. sorgfri *
 151. sorglig *
 152. sorgsen *
 153. sork *
 154. sororat *
 155. sort n * *
 156. sortera v *
 157. sortering *
 158. sorteringsalgoritm *
 159. sorti n *
 160. sortiment n * *
 161. sot n *
 162. sotare n *
 163. sothöna *
 164. Sotji *
 165. SOU acronym
 166. soul *
 167. sousafon *
 168. souterränghus n *
 169. sova v *
 170. sova med * *
 171. sovande *
 172. sovare *
 173. sova ut *
 174. Sovjet proper
 175. sovjet n *
 176. sovjetisk adj *
 177. Sovjetunionen proper *
 178. sovmöss *
 179. sovplats *
 180. sovra v
 181. sovrum n *
 182. sovsal *
 183. sov så gott phrase
 184. sovsäck n *
 185. sov sött int
 186. sovvagn *

sp

 1. spa *
 2. spackel *
 3. spackelfärg *
 4. spad *
 5. spade n * *
 6. spader n * *
 7. spader dam *
 8. spader ess *
 9. spader knekt *
 10. spader kung *
 11. spagat *
 12. spagetti *
 13. spaghetti *
 14. spak *
 15. spalt n *
 16. spalta v
 17. spaltbredd n
 18. spam *
 19. spamma v *
 20. spana * *
 21. Spanien proper *
 22. spanjor n
 23. spanjorska n
 24. spankulera *
 25. spann n * *
 26. spannmålsgnagare *
 27. spansk adj *
 28. spanska n *
 29. spanska sjukan *
 30. spansk ryttare *
 31. spansk vattenhund *
 32. spara v * *
 33. sparbank *
 34. sparbössa *
 35. spargris n *
 36. spark n * *
 37. sparka v * * * * * *
 38. sparka på någon som ligger v *
 39. sparkcykel *
 40. sparken *
 41. sparkonto *
 42. sparkstötting *
 43. sparris n *
 44. sparsam * *
 45. sparsamhet * *
 46. Sparta *
 47. spastiker *
 48. spastisk *
 49. spatel *
 50. spatserkäpp *
 51. specialförband n
 52. specialisera v
 53. specialist n
 54. specialistsjuksköterska n
 55. specialistsjuksköterskeexamen n
 56. specialité * *
 57. specialitet * *
 58. specialsamling n
 59. specialstyrka n
 60. specialtecken n
 61. speciell adj *
 62. speciellt adv
 63. specificera v *
 64. specifik adj
 65. spegel n *
 66. spektakel n
 67. spektakulär adj
 68. spektrum n
 69. spekulera v
 70. spel n * * * *
 71. spela v * *
 72. spela död *
 73. spela in v *
 74. -spelare *
 75. spelare n * *
 76. spelar ingen roll *
 77. spela roll v int *
 78. spela trumpet *
 79. spela upp v *
 80. speldosa *
 81. spelkonsoll *
 82. spelkort *
 83. spelledarperson *
 84. spellista *
 85. spelning *
 86. spelpjäs n *
 87. spelt *
 88. spelteori *
 89. spelöppning n *
 90. spenat n *
 91. spendera v *
 92. spene *
 93. sperma * * *
 94. spermatozo *
 95. spermie *
 96. speta *
 97. spets n * * * * * * * *
 98. spetsa *
 99. spetsa öronen *
 100. spetsig adj * * *
 101. spetsvinklig *
 102. spetsvinklig triangel n
 103. spett *
 104. spetälska n *
 105. spik n * *
 106. spika v *
 107. spikad adj *
 108. spikklubba *
 109. spill n *
 110. spilla v * *
 111. spilla tid v
 112. spillkråka n *
 113. spillra n
 114. spilta n *
 115. spindel n *
 116. spindelfobi *
 117. spindellik *
 118. Spindelmannen proper
 119. spindelnät n * *
 120. spindelväv *
 121. spinga n v
 122. spingare n
 123. spinn *
 124. spinna v * * *
 125. spinnrock *
 126. spinnrockshuvud *
 127. spinnsidan *
 128. spion *
 129. spionera v *
 130. spionprogram *
 131. spira n v *
 132. spiritism *
 133. spiritualitet n
 134. spirituell adj
 135. spis n * * *
 136. spisa v
 137. spiselkrok *
 138. spiskrok *
 139. spiskummin *
 140. spisoffer n
 141. spjut n *
 142. split n
 143. splitterskyddsväst *
 144. splittra v *
 145. splittring *
 146. spola * *
 147. spole n * *
 148. sponsa *
 149. sponsor n *
 150. sponsra v *
 151. sponsring n
 152. spontan adj
 153. spor *
 154. sporadisk *
 155. sporra * * *
 156. sporre *
 157. sport *
 158. sporthall *
 159. sportsmannamässig *
 160. sportterm n
 161. spotlight *
 162. spott n * *
 163. spotta n v *
 164. spottkörtel n *
 165. spottlåda n *
 166. spottstyver *
 167. spraya *
 168. spricka n v * *
 169. spricka ut v *
 170. sprida v * * * * * *
 171. spridare n
 172. spridas *
 173. spridd adj *
 174. spridning n *
 175. spring n
 176. springa n v * * *
 177. springare n * *
 178. springbrunn *
 179. springpojke *
 180. sprinta *
 181. sprisegel *
 182. sprit n * * * * *
 183. sprite *
 184. spritsar n
 185. sprudla *
 186. spruta n v * *
 187. sprutgurka *
 188. språk n *
 189. språka v
 190. språkdöd *
 191. språkkänsla *
 192. språklära *
 193. språkvetenskap n *
 194. språng n *
 195. språngbräda n *
 196. språnglängd *
 197. spräcka v
 198. spränga v * * *
 199. spränga in *
 200. sprängladdning n
 201. sprängmedel n
 202. sprängört *
 203. sprätt *
 204. sprätta upp v
 205. spröjs *
 206. spunnet socker * * *
 207. spurta * *
 208. spy v * * * *
 209. spya *
 210. spydig *
 211. spygatt *
 212. spyn v
 213. spå v
 214. spån *
 215. spång n
 216. spånskiva *
 217. spår n *
 218. spåra v
 219. spårkanon *
 220. spårvagn n * *
 221. späckhuggare n * *
 222. späd adj *
 223. späda v *
 224. späda ut *
 225. spädbarn n * *
 226. spänd adj * *
 227. spänd förväntan *
 228. spänna v * *
 229. spännande adj *
 230. spänning n * *
 231. spänningssökare *
 232. spänst *
 233. spänstig *
 234. spär v
 235. spärr n *
 236. spärra v *
 237. spärrskikt n
 238. spätta n
 239. spö n * *
 240. spöa v *
 241. spökbild *
 242. spökboll *
 243. spökdjur *
 244. spöke n * *
 245. spökhistoria *
 246. spökhus *
 247. spöklik *
 248. spökskrivare n *
 249. spökstad *
 250. spöktimmen *
 251. spöktåg *
 252. spöregna v *
 253. spörja v *
 254. spörjning *
 255. spörsmål *

sq

 1. SQL *
 2. squash *

sr

 1. SR init
 2. Sri Jayawardenapura *
 3. Sri Lanka *

st

 1. stab n
 2. stabil adj *
 3. stabilisator n
 4. stabilisera v
 5. stack n * *
 6. stackare *
 7. stackars *
 8. stad n * *
 9. stadfästa *
 10. stadga n v
 11. stadieväxling *
 12. stadig * *
 13. stadighet *
 14. stadion *
 15. stadsbibliotek n
 16. stadsdel n
 17. stadshus *
 18. stadskarta *
 19. stadskärna n
 20. stadsplanerare n
 21. stadsplanering n *
 22. stadsstadga n
 23. stadsstat n *
 24. stafett *
 25. stafettpinne *
 26. Staffan proper
 27. staffli n *
 28. stag *
 29. stagflation *
 30. stajlist n
 31. stake n * *
 32. staket n *
 33. stalinism *
 34. stalinist *
 35. stalinistisk *
 36. stall n * *
 37. stalla v
 38. stam n * * * * * *
 39. stamaktie *
 40. stambana n
 41. stamcell *
 42. stamgäst *
 43. stamina *
 44. stamma v * * *
 45. stammare *
 46. stamning *
 47. stamp *
 48. stampa v *
 49. stamtavla n * *
 50. standar *
 51. standard n
 52. standardavvikelse n
 53. standardbrev n
 54. standardisera v
 55. standardisering n
 56. standardtyska *
 57. stank n * * *
 58. stanna v * * * *
 59. stanna kvar *
 60. stans n
 61. stapel n
 62. stapelvara *
 63. stapla v *
 64. stare n *
 65. stark adj * * *
 66. stark som en björn *
 67. stark som en oxe *
 68. starkt adv *
 69. stark växelverkan n *
 70. starköl n
 71. start n
 72. starta v *
 73. starta om *
 74. startsida *
 75. staspapill n
 76. stat n *
 77. statare n
 78. staten New York *
 79. station n
 80. stationär punkt *
 81. statisk adj
 82. statistik n *
 83. statistisk n
 84. stativ n *
 85. statlig adj *
 86. statsbana n
 87. statsbidrag n
 88. statsbudget n
 89. statschef n *
 90. statskupp n *
 91. statsledning n
 92. statsminister n *
 93. statsråd n
 94. statsrådsberedning n
 95. statssekreterare n
 96. statsåklagare n
 97. statsöverhuvud *
 98. statuera exempel *
 99. status n *
 100. statuslist n
 101. staty n *
 102. stav n * * * * *
 103. stava v *
 104. stava fel *
 105. stava som en kråka idiom
 106. stavelse n *
 107. stavelseväxling n *
 108. stavfel n *
 109. stavgång *
 110. stavkyrka n
 111. stavning n
 112. stavningskontroll n
 113. Stefan proper *
 114. Stefanos proper *
 115. steg n * *
 116. stegdrag *
 117. stege n * *
 118. stegjärn *
 119. steglits n *
 120. stegra *
 121. stegvis adj adv
 122. stek n * *
 123. steka v *
 124. stekas *
 125. stekpanna * *
 126. stekplåt n * *
 127. stekspade *
 128. stel adj
 129. stelkramp * *
 130. Stellan proper
 131. stelna v * *
 132. Sten proper
 133. sten n * *
 134. sten- *
 135. stena v *
 136. stenad * *
 137. stenbit *
 138. stenblock *
 139. Stenbock *
 140. stenbockens vändkrets proper
 141. stenbrott *
 142. stenbär *
 143. stendöv adj *
 144. stenfrukt *
 145. stenhård * *
 146. stening n *
 147. stenkast n
 148. stenkyrka n
 149. stenmurkla *
 150. stenrik *
 151. sten, sax och påse *
 152. stensimpa *
 153. stenskvätta *
 154. stensopp *
 155. stentavla n *
 156. stentorsstämma n
 157. stenåldern *
 158. steradian *
 159. sterbhus *
 160. stereo *
 161. stereoanläggning *
 162. stereotyp adj n
 163. sterlett *
 164. stetoskop *
 165. Stevia *
 166. stia *
 167. stick n * * * * *
 168. sticka n v * * * * * * *
 169. stickad tröja *
 170. sticka i slidan *
 171. stickelbär *
 172. stickling * *
 173. stickmygga n
 174. stickning *
 175. stickprov n
 176. stift n *
 177. stifta v
 178. stiftelse n *
 179. Stig proper
 180. stig n *
 181. stiga v * * *
 182. stigande adj *
 183. stiga upp v
 184. stiga upp på fel sida v *
 185. stigberoende *
 186. stigbygel * *
 187. stigma n
 188. stigmatisera v
 189. stigning *
 190. stil n * *
 191. stila v
 192. stilig adj * *
 193. stilla adj v * * *
 194. Stilla havet proper *
 195. stillasittande *
 196. stilleben *
 197. stillhet * *
 198. stil och fart *
 199. stilsort *
 200. stiltje * *
 201. stim n * *
 202. stimulera v *
 203. stimulering *
 204. Stina proper
 205. stinga v *
 206. stinka v * *
 207. stinkande *
 208. stinksvamp *
 209. stipendium n *
 210. stirra v *
 211. stjäla v * *
 212. stjälk *
 213. stjälpa v *
 214. stjärna n * *
 215. stjärnanis *
 216. stjärnfall *
 217. stjärnhop *
 218. stjärnkarta *
 219. stjärnstatus *
 220. stjärntecken *
 221. stjärt n *
 222. stjärtfena n *
 223. stjärtpenna n
 224. stjärtskåra * * * *
 225. sto n *
 226. stock n *
 227. Stockholm proper
 228. stockholmare n *
 229. stockholmsk adj *
 230. stockholmska n
 231. stockholmsrim n
 232. Stockholmssyndrom n *
 233. stod n
 234. stode v
 235. stoff * *
 236. stofil *
 237. stoföl *
 238. stokastisk adj *
 239. stokastisk matris n *
 240. stol n *
 241. stoll *
 242. stollig adj *
 243. stolpe n * *
 244. stolpe ut *
 245. stolpiller n *
 246. stolpskott *
 247. stolt adj adv *
 248. stolthet n *
 249. stoltsera v * *
 250. stolt som en tupp *
 251. stomme *
 252. stop n
 253. stopp n *
 254. stoppa v * * * * * *
 255. stoppa pressarna *
 256. stoppboll *
 257. stoppning *
 258. stoppnål *
 259. stoppord *
 260. stopptid *
 261. stor adj * *
 262. stora arkana *
 263. Stora barriärrevet proper *
 264. Stora björn *
 265. stora bokstäver *
 266. storartad *
 267. storarum *
 268. Stora sjöarna *
 269. Stora smällen *
 270. stora språnget *
 271. storasyster *
 272. stor bokstav n *
 273. Storbritannien proper * *
 274. storbystad * *
 275. storbåt *
 276. storcirkel *
 277. stordator *
 278. stordriftsfördelar *
 279. storebror *
 280. storgata n
 281. storhertigdöme *
 282. storhet n *
 283. storhetsvansinne * *
 284. stor i orden adj
 285. stor i orden men liten på jorden *
 286. stork *
 287. storlek n *
 288. storleksordning n *
 289. storlom *
 290. stor lysmask * *
 291. storm n
 292. stormakt n *
 293. stormarknad *
 294. stormast *
 295. stormby *
 296. stormhatt * *
 297. storm i ett vattenglas *
 298. stormning *
 299. stormsvala n *
 300. stormästare n
 301. Storpolen *
 302. storsint *
 303. Storsjön proper
 304. storskalig adj
 305. storskarv n *
 306. storslagen * *
 307. storslalom *
 308. storsäljare *
 309. stort adv
 310. stor ters *
 311. stortorg *
 312. stortå n *
 313. straff n * * * *
 314. straffa v *
 315. straffad adj
 316. straffar *
 317. straffen n
 318. straffmål *
 319. straffområde * *
 320. straffpunkt *
 321. straffspark n * *
 322. straffsparksläggning *
 323. straffzon *
 324. straffånge *
 325. strand n * * * *
 326. stranda *
 327. strandsatt *
 328. strappado *
 329. strategi n *
 330. strategisk adj *
 331. strax adv
 332. streck n * * *
 333. strecka v
 334. streckad adj
 335. streck i räkningen *
 336. streckkod *
 337. strejk n *
 338. strejka *
 339. stressa v
 340. strid adj n * *
 341. strida v *
 342. stridbar *
 343. stridsfråga n
 344. stridsgissel *
 345. stridsklubba *
 346. stridslysten * *
 347. stridsmedel n
 348. stridsrop *
 349. stridsspets *
 350. stridsutmattning *
 351. stridsvagn n *
 352. stridsyxa n * * *
 353. strikt *
 354. strikt avtagande funktion n
 355. strikt monoton funktion n
 356. strikt växande funktion n
 357. strimla *
 358. strimma n
 359. Strindberg proper
 360. string n *
 361. stringtrosa *
 362. stripp *
 363. strippa *
 364. strips *
 365. striptease *
 366. strof *
 367. stroke *
 368. strontium n *
 369. struken adj
 370. struktur n
 371. strukturell arbetslöshet *
 372. strukturera v
 373. strumpa n *
 374. strumpbyxa n
 375. strumpbyxor *
 376. strunt n * *
 377. strunta *
 378. strunta i *
 379. struntprat *
 380. struntsak *
 381. strunt samma *
 382. strupe *
 383. struphuvud *
 384. struplock *
 385. strut n *
 386. strutglass *
 387. struts n *
 388. stryk n
 389. stryka v * * * * *
 390. stryka under * *
 391. strykjärn *
 392. stryknin *
 393. strykning n * * *
 394. strykt *
 395. stryktvätt *
 396. strypa v *
 397. strå n
 398. stråke *
 399. stråkkvartett *
 400. stråla v * * *
 401. strålande *
 402. strålblomma n
 403. stråle n * * *
 404. strålis n
 405. strålkastare n *
 406. strålning n *
 407. strålningsdos *
 408. strålskydd n
 409. stråtrövare *
 410. sträcka n v * *
 411. sträcka ut *
 412. sträckbänk *
 413. sträckt *
 414. sträng adj n * * * *
 415. stränga *
 416. stränginstrument n * *
 417. Strängnäs proper
 418. strängt växande funktion *
 419. sträv adj
 420. sträva n v
 421. strävan n
 422. strävbåge *
 423. strävpelare n *
 424. strö v * *
 425. ströare *
 426. ström n * * * * *
 427. strömand *
 428. strömavbrott *
 429. strömbrytare *
 430. strömförande adj *
 431. strömförstärkning n
 432. strömkälla n
 433. strömma v *
 434. strömming n * *
 435. strömning *
 436. strö salt i såren v *
 437. strössel * *
 438. strö ut *
 439. ströva *
 440. strövtåg n *
 441. stubbe n
 442. stubin n *
 443. stubintråd *
 444. student n
 445. studentförening n
 446. studentkår n
 447. studentska *
 448. studera v * *
 449. studerande n
 450. studerar *
 451. studie n
 452. studieförbund n
 453. studiemedel n
 454. studieplan n
 455. studiestöd n
 456. studium n
 457. studs *
 458. studsa v * * *
 459. studsmatta *
 460. stuga n *
 461. stulen * *
 462. stulit *
 463. stum adj * * * *
 464. stumfilm n *
 465. stump n * *
 466. stund n *
 467. stunda *
 468. stundom adv * *
 469. stunt *
 470. stuntman *
 471. stup n *
 472. stupa n v
 473. stupor *
 474. Sture proper
 475. stursk *
 476. stut *
 477. stuteri *
 478. stuva *
 479. stuvare *
 480. stuvning *
 481. stycka *
 482. styckare *
 483. stycke n *
 484. styckeformatmall n
 485. styckindela *
 486. stygg adj *
 487. styggelse n *
 488. stygn *
 489. stylist n
 490. stympa v *
 491. stympning n
 492. styra v * * * *
 493. styrande adj
 494. styranordning n
 495. styrbord n *
 496. styrd adj
 497. styre n *
 498. styrelse n * * * *
 499. styrelseledamot n
 500. styrelseordförande n *
 501. styreoxid n
 502. styrgupp *
 503. styrhytt *
 504. styrka n v * * * * * *
 505. styrman * *
 506. styrning n
 507. styrsel n *
 508. styrspak *
 509. styrsystem n
 510. styrutrustning n
 511. styv adj
 512. styv- prefix *
 513. styvbarn *
 514. styvbror n *
 515. styvdotter n *
 516. styvfader *
 517. styvfamilj n *
 518. styvfar n *
 519. styvförälder n *
 520. styv i korken adj
 521. styvmoder n
 522. styvmoderlig adj
 523. styvmoderligt adv
 524. styvmor n *
 525. styvson n *
 526. styvsyskon n
 527. styvsyster n *
 528. stå v * *
 529. stå bakom *
 530. stå emot *
 531. stående skämt *
 532. stående våg *
 533. ståfräs n
 534. ståhej *
 535. stå i v
 536. stål n *
 537. stålar * *
 538. Stålmannen *
 539. ståltråd n *
 540. stånd n * * * * *
 541. ståndare n *
 542. ståndarknapp *
 543. ståndpunkt n
 544. stång n * *
 545. stånga v *
 546. stångjärn *
 547. Stångån proper
 548. stå och väga *
 549. ståpäls *
 550. stå sitt kast *
 551. stå som spön i backen v *
 552. ståtlig *
 553. städ *
 554. städa v *
 555. -städes suffix
 556. städsegrön *
 557. ställ n * *
 558. ställa v * * *
 559. ställa in v *
 560. ställa in fokus *
 561. ställa in skärpan *
 562. ställa på marken v *
 563. ställa sig bakom *
 564. ställa sig in *
 565. ställa till, sätta i gång *
 566. ställa upp v
 567. ställa ut v *
 568. ställbar *
 569. ställd *
 570. ställe n * *
 571. ställföreträdare n *
 572. ställning n * *
 573. ställvis adv
 574. stämband *
 575. stämd *
 576. stämgaffel *
 577. stämläpp *
 578. stämläppe *
 579. stämma n v * * * *
 580. stämning *
 581. stämpel n *
 582. stämpelur n
 583. stämpla v * *
 584. ständig adj * *
 585. ständigt adv *
 586. stänga v * * * *
 587. stänga av v * *
 588. stänga igen *
 589. stängd adj *
 590. stängsel n
 591. stärka v
 592. stärkelse n *
 593. stäv * *
 594. stöd n *
 595. stödhjul *
 596. stödja v * * * * * *
 597. stödjande n *
 598. stödjare *
 599. stödlinje n
 600. stödstrumpa n
 601. stökig *
 602. stökiometri n *
 603. stökiometrisk *
 604. stöld n * *
 605. stön *
 606. stöna *
 607. stör n * * *
 608. störa v *
 609. störatom n
 610. störd adj
 611. störding *
 612. störmarginal n
 613. störning *
 614. störnivå n
 615. större hackspett n *
 616. största gemensamma delare n *
 617. stört adv
 618. störta v * * *
 619. störtbombare *
 620. störtkruka n
 621. störtlopp n *
 622. störämne n
 623. störämneskoncentration n
 624. stöt n * *
 625. stöta v * *
 626. stöta emot *
 627. stötande *
 628. stöta på * *
 629. stötfångare *
 630. stötta n v * * *
 631. stöttepelare * *
 632. stövel n *

su

 1. sub *
 2. subba * *
 3. subbe n
 4. subjekt n *
 5. subjektiv adj
 6. subjunktion *
 7. subkutan *
 8. sublimera *
 9. sublimering *
 10. subliminal perception *
 11. subrutin *
 12. subsidiär adj *
 13. substans n *
 14. substantifierat verb *
 15. substantiv n *
 16. substitut * *
 17. substitutionsreaktion *
 18. substrat n *
 19. substrateffekt n
 20. substratfaktor n
 21. subtil adj *
 22. subtilitet *
 23. subtrahera v *
 24. subtraktion n *
 25. subtröskelström n
 26. subvention *
 27. subventionera v *
 28. subversion n *
 29. subversiv adj
 30. subwoofer *
 31. succé *
 32. successionsordning n
 33. successiv adj
 34. successivt adv *
 35. suck n *
 36. sucka v
 37. suckatcitron *
 38. Sudan *
 39. sudanes *
 40. sudansk adj *
 41. sudd *
 42. sudda v
 43. suddgummi n * *
 44. suddig adj * * *
 45. suddighet *
 46. suddigt *
 47. Sudetenland *
 48. Suezkanalen *
 49. sufflé *
 50. sufflera *
 51. suffragett *
 52. suga v *
 53. suga av *
 54. suga i *
 55. sugare *
 56. suga till *
 57. suga upp *
 58. sugga n *
 59. sugmärke * *
 60. sugrör n *
 61. sugymp *
 62. SUH init
 63. sukros *
 64. sukta *
 65. sula n v * *
 66. sultanat *
 67. Sumer proper
 68. sumeriska *
 69. summa n * *
 70. summariskt *
 71. summera v * *
 72. sump *
 73. sumpmark *
 74. sund adj n *
 75. Sundsvall proper
 76. Sune proper
 77. sunt förnuft n *
 78. sup n
 79. supa v n * * *
 80. supercell *
 81. superessiv *
 82. Super G *
 83. superhjälte *
 84. superhärlifraggellistighäxlikhalledosen *
 85. superkraft n *
 86. superlativ n *
 87. supermakt n *
 88. supermodell *
 89. supernova *
 90. superoptimopsiskttoppipangfenomenalisk *
 91. superreellt tal n
 92. superstjärna n
 93. supinum n *
 94. suppleant n
 95. supposition *
 96. supremum n *
 97. suput * *
 98. sur adj * * * * * * *
 99. sura v n *
 100. surfbräda *
 101. surfplatta *
 102. surhetsreglerande medel *
 103. Surinam proper *
 104. surjektion n *
 105. surjektiv adj *
 106. surkörsbär *
 107. surr *
 108. surra v *
 109. surrealism *
 110. surströmming n
 111. surt regn *
 112. surt sa räven idiom
 113. Susanna proper * *
 114. Susanne proper
 115. sushi *
 116. susning n
 117. suspensoar n *
 118. sutare *
 119. sutenör n * *
 120. suverän adj n *

sv

 1. svag adj * * *
 2. svaghet n *
 3. svagt adv
 4. svag växelverkan n
 5. sval adj n *
 6. svala n *
 7. Svalbard *
 8. Svalbard och Jan Mayen *
 9. svalg *
 10. svalna v * *
 11. svalört *
 12. svamla *
 13. svammel *
 14. svamp n * *
 15. svan n *
 16. svanesång *
 17. svans n *
 18. svanskota n
 19. Svante proper
 20. Svantepolk proper
 21. svar n *
 22. svara v * *
 23. svara mot v
 24. svara på v
 25. svart adj * *
 26. svarta *
 27. svartabörshaj *
 28. Svarta havet proper *
 29. svarta vinbär *
 30. svart börs *
 31. Svarte Petter *
 32. svartfot *
 33. svart humor *
 34. svart hål n *
 35. svarting n *
 36. svartjobbare *
 37. svartjobberska *
 38. svartkonst * *
 39. svartkropp *
 40. svartmalm *
 41. svart marknad *
 42. svartmyra *
 43. svartna v *
 44. svartnäbbad islom n *
 45. svart på vitt *
 46. svart råtta *
 47. svartsjuk adj * *
 48. svartskjorta n
 49. Svartskägg *
 50. svart tavla n *
 51. svart trumpetsvamp *
 52. svartvit adj *
 53. svartvitt *
 54. Svartån proper
 55. svarv n *
 56. svarva v *
 57. svarvstol *
 58. svastika n *
 59. svavel n * *
 60. svaveldioxid n *
 61. svavelkis *
 62. svavelsticka n
 63. svavelsyra n * *
 64. svavelsyrlighet n *
 65. svaveltrioxid n *
 66. svavelväte n *
 67. svavla *
 68. Svea proper
 69. Svealand proper
 70. sved *
 71. svedjebruk *
 72. svek n *
 73. Sven proper
 74. sven n
 75. svendom *
 76. svengelska n
 77. svenne n
 78. svensexa n * *
 79. svensk adj n * *
 80. svenska n *
 81. svenskhet n
 82. svenskspråkig adj *
 83. svep *
 84. svepa v *
 85. svepning *
 86. svepskäl *
 87. Sverige proper *
 88. Sverker proper
 89. svetsa *
 90. svetsning *
 91. svett adj n * *
 92. svettas v *
 93. svettas som en gris *
 94. svettig adj
 95. svettkörtel *
 96. svika v * *
 97. svikare *
 98. svikt *
 99. svimma v * *
 100. svin n * *
 101. svinaherde *
 102. svindel n *
 103. svindla *
 104. svindlare *
 105. svindyr adj
 106. svinga * *
 107. svininfluensa n *
 108. svinstia *
 109. sviskon *
 110. svit n * * *
 111. svordom * * *
 112. SVT abbr
 113. svt abbr
 114. svullnad *
 115. svulst *
 116. svulstig *
 117. svulten adj * *
 118. svåger n * * * *
 119. svågerpolitik *
 120. svår adj * * * * *
 121. svårbegriplig adj
 122. svårfattlig *
 123. svårhanterlig *
 124. svårighet * *
 125. svårighetsgrad *
 126. svårkuvad *
 127. svårmod n *
 128. svårt adv
 129. svårutrotad adj
 130. svägerska n *
 131. svälj *
 132. svälja v *
 133. svälla v *
 134. svält n * *
 135. svälta v *
 136. svämma över v *
 137. svänga v
 138. svänga av * *
 139. svänga sina lurviga *
 140. svär- prefix *
 141. svära v * *
 142. svärd n *
 143. svärdfisk *
 144. svärdotter n *
 145. svärfar n *
 146. svärförälder *
 147. svärja *
 148. svärm *
 149. svärmor n *
 150. svärord *
 151. svärson n *
 152. svärta * * *
 153. svärta ned *
 154. svärta ner *
 155. sväva v *
 156. svävande *
 157. svävare *

sw

 1. Swaziland *
 2. sweetie *

sy

 1. sy v *
 2. syd adv n *
 3. Sydafrika proper *
 4. sydafrikanska n
 5. Sydamerika proper *
 6. sydamerikanska n
 7. Sydasien *
 8. sydcikoria *
 9. Sydeuropa *
 10. Sydjemen *
 11. Sydkarolina *
 12. Sydkinesiska sjön *
 13. Sydkorea proper *
 14. sydnäktergal n *
 15. Sydossetien *
 16. sydost n *
 17. Sydostasien *
 18. sydpol *
 19. sydsamiska n *
 20. Sydshetlandsöarna proper *
 21. sydsken *
 22. Sydsudan *
 23. sydsudanes *
 24. sydsudanesisk *
 25. syd-sydväst *
 26. sydsydväst *
 27. sydväst n
 28. sydvästra adj
 29. sydöst *
 30. sydöstra adj
 31. syfta på *
 32. syfte n *
 33. syl n *
 34. sylf *
 35. syll n *
 36. syllogism n *
 37. sylt n * *
 38. sylta n v *
 39. syltburk n
 40. sylvass adj
 41. Sylvia proper *
 42. symaskin *
 43. symbiotisk *
 44. symbol n *
 45. symbolisera v * *
 46. symbolisk adj
 47. symfoni *
 48. symmetriaxel n *
 49. symmetrisk adj *
 50. sympati n
 51. sympatisera v
 52. sympatisk adj * * *
 53. sympatiska nervsystemet *
 54. sympatisör n
 55. symptom *
 56. symtom *
 57. syn n * *
 58. syna v * *
 59. synagoga n *
 60. synagogföreståndare n
 61. synaps *
 62. synas v * * *
 63. synd n int * *
 64. synda v *
 65. syndabock n *
 66. syndare n
 67. syndfri *
 68. syndig adj * *
 69. syndikalism *
 70. syndlös *
 71. syndrom *
 72. synergi *
 73. synergieffekt *
 74. synförmåga *
 75. synkop *
 76. synkopera *
 77. synkron adj
 78. synkronisera v *
 79. synkronklappa *
 80. synlig adj *
 81. synnerhet n
 82. synnerligen adv
 83. Synnöve proper
 84. synonym * *
 85. synonymi n *
 86. synonymordbok n *
 87. synpunkt n *
 88. synsk *
 89. synskadad *
 90. synsätt n
 91. syntagm *
 92. syntax n *
 93. syntes n
 94. syntetisera v *
 95. synthesizer *
 96. synvilla *
 97. synvinkel n *
 98. syra n *
 99. syra- adj * *
 100. syraanhydrid *
 101. Syrah *
 102. syre n *
 103. syren *
 104. syrenbuske *
 105. syrgas n * *
 106. syrianska n
 107. Syrien proper *
 108. syrlig * *
 109. syrlighet * *
 110. syrsa n *
 111. syskon n *
 112. sysselsätta v
 113. sysselsättning n * *
 114. syssla n v *
 115. syssling n *
 116. sysslingbarn *
 117. system n *
 118. systematisera v
 119. systematisk adj
 120. systemkamera n
 121. syster n *
 122. systerdotter n *
 123. systerskap n * *
 124. systerson n * *

 1. adv conj pronoun n v * * * * * * * * *
 2. så att säga *
 3. sådan pronoun * *
 4. sådan far, sådan son *
 5. sådant är livet * *
 6. så det så *
 7. sådär adv *
 8. så fort som möjligt *
 9. såg n *
 10. såga v *
 11. sågspån *
 12. sågverk n
 13. såhär adv *
 14. såja, såja *
 15. såld adj
 16. således adv *
 17. såll n *
 18. sållning *
 19. sålunda adv *
 20. sång n * *
 21. sångare n *
 22. sångbok n *
 23. sångerska n
 24. sånglärka n *
 25. sångsvan n *
 26. sångtext *
 27. sån’t är livet * *
 28. såpa n v *
 29. såpbubbla n *
 30. såpbubblor *
 31. såpnejlika *
 32. såpopera n *
 33. sår n *
 34. såra v * *
 35. sårad * *
 36. sårbar adj *
 37. sårbarhet *
 38. sås n * *
 39. så sin havre *
 40. så småningom adv *
 41. så snart som *
 42. så snart som möjligt *
 43. såsom conj
 44. såvida ej *
 45. så vildhavre *
 46. så vitt jag vet * * *
 47. såväl conj
 48. så är det med det *

 1. säck n * *
 2. säckfull *
 3. säckkärra *
 4. säcklöpning n *
 5. säckpipa n *
 6. säcksnöre *
 7. säd n * *
 8. sädesblåsa n *
 9. sädescell *
 10. sädeskärve *
 11. sädesledare n *
 12. sädesslag *
 13. sädesuttömning n *
 14. sädesvätska *
 15. sädesärla n *
 16. säga v * * * *
 17. säga nej till *
 18. säga till *
 19. säga upp * *
 20. säga åt *
 21. säg det int
 22. sägen n
 23. säker adj * * *
 24. säkerhet n *
 25. säkerhetsarbete n
 26. säkerhetsbälte n *
 27. säkerhetspolis n *
 28. säkerhetspolitik n
 29. säkerhetsskydd n
 30. säkerhetsstyrka n
 31. säkerhetstjänst *
 32. säkerhetständsticka n
 33. säkerhetsvakt n
 34. säkerhetsåtgärd *
 35. säkerligen adv
 36. säkerställ *
 37. säkerställa v
 38. säkert adv *
 39. säkra v *
 40. säkring n *
 41. säl n *
 42. sälg n
 43. sälgpipa n
 44. sälja v * * *
 45. säljare *
 46. sälja som smör *
 47. sälja som smör i solsken *
 48. sälj inte skinnet innan björnen är skjuten *
 49. sällan adv int * *
 50. sälle *
 51. sällsam *
 52. sällsynt adj * *
 53. sällsynthet * *
 54. sända v *
 55. sändare n
 56. sända ut *
 57. sändning n *
 58. sändtagare *
 59. säng n *
 60. sängbord *
 61. sängbunden *
 62. sängdags *
 63. sängfösare *
 64. sängkamrat *
 65. sängliggande *
 66. sänka v n * * * * *
 67. sänkt *
 68. SÄPO abbr
 69. sär- prefix
 70. säregen *
 71. särkvark n *
 72. särsk. abbr
 73. särskild adj
 74. särskilja v *
 75. särskilt adv * *
 76. säsong n *
 77. säsongsvis adv
 78. säte n * *
 79. sätt n * * * *
 80. sätta v * * * * *
 81. sätta dit *
 82. sätta eld på *
 83. sätta fast v *
 84. sätta handbojor på *
 85. sätta i brand *
 86. sätta igång v
 87. sätta in * *
 88. sätta i parentes *
 89. sätta någon på plats *
 90. sätta pricken över i v
 91. sätta på v
 92. sättare *
 93. sätta sig *
 94. sätta till världen v
 95. sätta tänderna i *
 96. sätta ur stånd *
 97. sätta värde på *
 98. sättning *
 99. säv n
 100. sävlig *

 1. s.ö. abbr
 2. söder n adv *
 3. Söderköping proper
 4. Södermanland proper
 5. Södertälje proper
 6. södra adj *
 7. Södra ishavet proper *
 8. Södra oceanen proper *
 9. söka v * * * * *
 10. sökande n
 11. sökare *
 12. sökbar adj
 13. sökmotor n *
 14. sökning n *
 15. sökord n
 16. sökt adj
 17. sökväg n
 18. söl n
 19. söla v *
 20. sölig adj
 21. sölja n *
 22. söm n * *
 23. sömmerska *
 24. sömn n *
 25. sömnapné n *
 26. sömngångare *
 27. sömnig adj * *
 28. sömnigt adv
 29. sömnlös adj *
 30. sömnlöshet n *
 31. sömntuta *
 32. sömsmån n *
 33. söndag n *
 34. söndagsbilist *
 35. söndagsförare *
 36. söndagskläder *
 37. söndagskörd adj
 38. sönder adj * *
 39. söndra * *
 40. söndra och härska *
 41. Sören proper
 42. sörja n v * *
 43. söt adj * *
 44. söta v *
 45. sötad adj *
 46. sötcitron *
 47. sötma *
 48. sötningsmedel *
 49. sötnos n * *
 50. sötpotatis *
 51. sötsak n *
 52. sött adv *
 53. sötvatten n
 54. Söul proper *
 55. söva v