Index:Swedish/u

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö &

ub

 1. ubåt n *

ud

 1. UD abbr
 2. udd n * *
 3. udda adj
 4. udda funktion n *
 5. udde n
 6. Uddevalla proper
 7. Uddjaure proper
 8. udmurt *

uf

 1. UFO *
 2. ufo n *

ug

 1. Uganda *
 2. uggla n *
 3. ugn n * *

uk

 1. Ukraina proper *
 2. ukrainsk adj *
 3. ukrainska n *
 4. ukulele *

ul

 1. ulan *
 2. u-land n *
 3. Uleåborg proper *
 4. Ulf proper
 5. Uljanovsk *
 6. ull n *
 7. Ulla proper *
 8. Ulrica proper
 9. Ulrik proper *
 10. Ulrika proper *
 11. ultimat *
 12. ultraljud n *
 13. ultraljudsbondning n
 14. ultraviolett *
 15. ultraviolett ljus *
 16. Uluru *
 17. ulv n *
 18. ulv i fårakläder *
 19. Ulysses proper *

um

 1. umesamiska *
 2. Umeå proper
 3. umgås v *
 4. umgänge n
 5. umgängeskrets n *
 6. umgängesrätt *

un

 1. unbibium *
 2. unbinilium *
 3. unbiunium *
 4. undan adv
 5. undanflykt *
 6. undanta v
 7. undantag n
 8. undantagen adj
 9. undantagsvis adv
 10. undekagon *
 11. Unden proper
 12. under prep n * * * * *
 13. under- *
 14. underavdelning n
 15. underbar adj * * * * *
 16. underbarn *
 17. underbart adv * *
 18. underbyxa * *
 19. under bältet *
 20. underdiffusion n
 21. underdånig * * *
 22. underetsning n
 23. underfund adv
 24. underförstådd *
 25. undergiven *
 26. undergrupp n *
 27. undergräva v
 28. undergå *
 29. undergång n *
 30. undergörande *
 31. underhandla *
 32. underhandling * *
 33. under hela *
 34. underhåll n * * *
 35. underhålla v *
 36. underhållare *
 37. underhållsarbetare *
 38. underhållslucka *
 39. underkastelse *
 40. underklass n
 41. underkläder *
 42. under kniven adv *
 43. underkylt regn *
 44. underkäke *
 45. underlag n
 46. underlig adj * * *
 47. underliggande adj
 48. underligt adv
 49. under luppen *
 50. underlägsenhet *
 51. underlätta v *
 52. undermeny n
 53. underminera v *
 54. undermålig * *
 55. underofficer *
 56. underordna v *
 57. underordnad adj * *
 58. underpant n *
 59. underprestera *
 60. under radarn *
 61. underrubrik n
 62. underrum *
 63. underrätta v
 64. underrättelse n
 65. underrättelsetjänst n *
 66. undersida n *
 67. underskatta v *
 68. underskattad adj
 69. underskattning *
 70. underskott *
 71. underskrift n *
 72. understation *
 73. understreck *
 74. understryka v * * *
 75. undersöka v * *
 76. undersökning n * * * *
 77. underteckna v
 78. undertecknad pronoun *
 79. undertekna *
 80. under tiden adv conj * *
 81. undertitel *
 82. undertrycka *
 83. underutveckling *
 84. undervattens- *
 85. undervattensbåt n *
 86. underverk n
 87. undervisa v *
 88. undervisning n * *
 89. undervisningsanstalt n
 90. undervärdera *
 91. undervärdering *
 92. undfly *
 93. undgå v *
 94. undkomma v
 95. undra v *
 96. undran n
 97. undre adj
 98. undvika v * *
 99. undviklig adj
 100. ung adj * * *
 101. ungdom n *
 102. ungdomens källa *
 103. ungdomsförbund n
 104. ungdomsorganisation n
 105. unge adj n * *
 106. ungefär adv * * *
 107. Ungern proper *
 108. ungersk adj *
 109. ungerska n *
 110. ungersk notation *
 111. ungkarl n *
 112. ungrare n *
 113. ungsto *
 114. ungt adj
 115. uniform n
 116. unik adj *
 117. unilaterism *
 118. union n
 119. unionsrätt n
 120. unionsrättsakt n
 121. unisex *
 122. unison adj
 123. universalmedel *
 124. universalmedicin *
 125. universell *
 126. universitet n *
 127. universitetsrektor n
 128. universum n *
 129. unken *
 130. unna v
 131. Uno proper
 132. uns n *
 133. Unsupported titles/n:a abbr
 134. Unsupported titles/n:o abbr
 135. Unsupported titles/n:r abbr
 136. Unsupported titles/s:a abbr
 137. Unsupported titles/S:t abbr
 138. Unsupported titles/S:ta abbr
 139. Unsupported titles/st:a abbr
 140. Unsupported titles/v:a abbr
 141. ununbium *
 142. ununennium *
 143. ununhexium *
 144. ununoctium *
 145. ununpentium *
 146. ununquadium *
 147. ununseptium *
 148. ununtrium *

up

 1. upp adv
 2. uppblåsbar *
 3. uppbyggnad n
 4. uppbåda *
 5. uppdaga *
 6. uppdatera v * *
 7. uppdaterad adj * *
 8. uppdela *
 9. uppdrag n *
 10. uppdriven adj
 11. uppe adj
 12. uppehåll n
 13. uppehålla *
 14. uppehållstillstånd n
 15. uppemot *
 16. uppenbar adj * * *
 17. uppenbara v *
 18. uppenbarelse n *
 19. Uppenbarelseboken proper *
 20. uppenbarligen adv *
 21. uppenbart adv
 22. uppfart *
 23. uppfatta v * * * *
 24. uppfattning n *
 25. uppfinnare n *
 26. uppfinning n
 27. uppfostra * *
 28. uppfriska *
 29. uppfylla v *
 30. uppfyllande adj
 31. uppfylld *
 32. uppfyllelse n
 33. uppfyllen v
 34. uppfödare n *
 35. uppfölja v
 36. uppföljare *
 37. uppföljning n
 38. uppför adv
 39. uppföra v * *
 40. uppförande n *
 41. uppförsbacke n
 42. uppge v
 43. uppgift n * * *
 44. uppgradera v *
 45. uppgradering *
 46. uppgå v
 47. uppgång n
 48. uppgörelse *
 49. upphandla v
 50. upphandling n
 51. upphetsa v *
 52. upphetsad *
 53. upphetsande *
 54. upphetsning n
 55. upphov n *
 56. upphovsman n
 57. upphovsrätt n *
 58. upphovsrättsintrång n *
 59. upphovsrättslig adj
 60. upphovsrättsskydd *
 61. upphovsrättsskydda *
 62. upphovsrättsöverträdelse *
 63. upphålla *
 64. upphängd *
 65. upphäva v * *
 66. upphöja * *
 67. upphöjt till *
 68. upphöra v * * *
 69. uppkastning *
 70. uppkomling * *
 71. uppkomma v
 72. uppkomst n *
 73. uppkopplad adj *
 74. uppkvark n *
 75. uppköpare *
 76. uppladdad adj
 77. uppladdning *
 78. upplag n
 79. upplaga n *
 80. Uppland proper
 81. Upplands Väsby proper
 82. uppleva v *
 83. upplevelse n
 84. upplysa v
 85. upplysning n
 86. Upplysningen *
 87. upplysningsvis adv
 88. upplåta v
 89. upplösa v *
 90. uppmana v *
 91. upp med händerna *
 92. uppmuntra v *
 93. uppmärksam adj * *
 94. uppmärksamhet n *
 95. uppmärksamma v
 96. uppnå v * *
 97. upprepa v * *
 98. upprepade gånger *
 99. uppresa *
 100. uppriktig *
 101. uppror n * *
 102. uppräkna v
 103. uppräknelig adj *
 104. uppräkning n
 105. uppräkningsordning n
 106. upprätta v *
 107. upprättande n
 108. upprätthålla *
 109. upprörd *
 110. Uppsala proper *
 111. uppsatt adj *
 112. uppskatta v * *
 113. uppskattning n *
 114. uppskattningsvis adv
 115. uppskjuta *
 116. uppskov *
 117. uppslag n * *
 118. uppslagsbok n
 119. uppslagsord n * *
 120. uppslagsverk n *
 121. uppsluka *
 122. uppstudsig *
 123. uppstyrd adj
 124. uppstå v *
 125. uppståndelse n * *
 126. uppställa v
 127. uppställning n
 128. uppsvullen *
 129. uppsyn *
 130. uppsåtlig *
 131. uppsägning *
 132. uppsägningstid n
 133. uppsättning n *
 134. uppta v * * * *
 135. upptaga v
 136. upptagen adj * * *
 137. upptid n
 138. upp till *
 139. uppträda *
 140. uppträdande * *
 141. upptäcka v * * *
 142. upptäcksresande *
 143. upptäckt adj n *
 144. upptäcktsresa n
 145. uppvaknande n
 146. uppvakta v * *
 147. uppvigling *
 148. uppvisning *
 149. uppvärdera *
 150. uppvärmning n
 151. upp å *
 152. uppåt adv

ur

 1. -ur suffix
 2. ur prep n * *
 3. ur- *
 4. Ural *
 5. Uralbergen *
 6. uran n *
 7. uranhexafluorid *
 8. Uranos proper *
 9. Uranus proper *
 10. ur askan i elden *
 11. Urban proper *
 12. urban *
 13. urberg *
 14. urea *
 15. uremi *
 16. urgamla adj
 17. urgermanska proper *
 18. urim och tummim *
 19. urin n * *
 20. urinblåsa *
 21. urindoeuropeisk *
 22. urindoeuropeiska *
 23. urinera v *
 24. urinering *
 25. urinoar n *
 26. urinrör n *
 27. urinämne *
 28. urkalkning *
 29. urklipp n
 30. ur kurs *
 31. urladdning n
 32. urmakare n *
 33. urna n
 34. urnordisk adj
 35. urnordiska n *
 36. urologi n *
 37. uroxe *
 38. urringning n *
 39. ursinnig adj *
 40. urskilja v * *
 41. urskuldra *
 42. ursprung n *
 43. ursprunglig adj * *
 44. ursprungligen adv
 45. ursprungskälla n
 46. urspårning n *
 47. ur syn, ur sinn *
 48. ursäkt n *
 49. ursäkta int v * * * * *
 50. ursäkta mig * *
 51. urtika n
 52. Uruguay *
 53. urusel *
 54. urval n * * *
 55. urvalsfönster n
 56. urvattnad *
 57. uråldrig *

us

 1. USA * * *
 2. usch int * * *
 3. usel * *
 4. usjanka *
 5. USSR *
 6. usurpera *

ut

 1. ut adv int postposition *
 2. ut- *
 3. Utah *
 4. utan prep conj * *
 5. utandning *
 6. utanför adj *
 7. utantill *
 8. utan tvivel * * *
 9. utan tålamod *
 10. utarbeta v
 11. utarma v
 12. utarmat uran *
 13. utarmning n
 14. utarmningsområde n
 15. utarmningstransistor n
 16. utbe *
 17. utbedja *
 18. utbilda v *
 19. utbildning n *
 20. utbildningsbidrag n
 21. utbildningsdepartement n
 22. utbildningslinje n
 23. utbildningsminister n
 24. utbildningsmoment n
 25. utbildningsnivå n
 26. utbildningsplan n
 27. utbildningsutskott n
 28. utbjuda v
 29. utbreda *
 30. utbredd *
 31. utbredning n
 32. utbrott * * * * *
 33. utbrytargrupp *
 34. utbrytning * *
 35. utbud n
 36. utbud och efterfrågan *
 37. utbyggnad * *
 38. utbyta v
 39. utbyte n *
 40. utbytesstudent n *
 41. utdela *
 42. utdelning * *
 43. utdrag * *
 44. utdöd *
 45. ute adv adj
 46. utegångsförbud n *
 47. uteliggare n * *
 48. utelämna *
 49. utelämnande *
 50. utesluta v * *
 51. uteslutande adv
 52. uteslutning n
 53. ute ur *
 54. utfall n *
 55. utfart n
 56. utfiskning *
 57. utflykt n *
 58. utforma v *
 59. utformning n
 60. utforska v
 61. utfällning *
 62. utfärda v
 63. utför adv prep
 64. utföra v
 65. utförande * *
 66. utförd adj
 67. utförsbacke *
 68. utförsel *
 69. utförsåkning n *
 70. utförsäljning *
 71. utge v
 72. utgift n
 73. utgiftsområde n
 74. utgiftstak n
 75. utgivare n
 76. utgiven adj
 77. utgivning n
 78. utgivningsår n
 79. utgrävning n
 80. utgå v
 81. utgående adj v
 82. utgång n *
 83. utgångspunkt n
 84. utgåva n *
 85. utgöra v
 86. uthållighet *
 87. uthärda v * *
 88. uti prep
 89. utifrån adv
 90. utkast n * *
 91. utkomma v
 92. utkommendering *
 93. utland n
 94. utlandsboende *
 95. utlån n
 96. utlämna *
 97. utländsk adj *
 98. utländsk valuta n *
 99. utlänning n *
 100. utlöpare *
 101. utlösa v
 102. utlösning n *
 103. utmana v *
 104. utmanande *
 105. utmanare n
 106. utmaning n
 107. utmanöverera *
 108. utmanövrera v *
 109. utmattning *
 110. utmärglad *
 111. utmärkt adj adv int * * * * *
 112. utnyttja v *
 113. utnämna v * *
 114. utnämning n
 115. ut och in *
 116. utom conj *
 117. utombordare *
 118. utomhus adv *
 119. utomjording n * *
 120. utomjordisk *
 121. utomlands * *
 122. utomlandsboende *
 123. utomäktenskaplig * *
 124. utopi n *
 125. utpeka *
 126. utplåna v
 127. utplånlig *
 128. utpressa *
 129. utpressning *
 130. utpröva *
 131. utreda v
 132. utredare n
 133. utredning n
 134. utrensning n
 135. utrikes adv *
 136. utrikesdepartement n *
 137. utrikesminister n *
 138. utrikesministerium n *
 139. utrikesnämnd n
 140. utrikespolitik n * *
 141. utrikesråd n
 142. utrikesråd för politiska frågor n
 143. utrikesutskott n
 144. utrikes ärende *
 145. utrop n *
 146. utropstecken n *
 147. utrota *
 148. utrullning n
 149. utrullningslist n
 150. utrum n *
 151. utrusta v *
 152. utrustad adj
 153. utrustande *
 154. utrustning n *
 155. utrymma v
 156. utrymme n * * * *
 157. uträknad adj
 158. uträkning *
 159. uträtta v *
 160. utröna *
 161. utsaga n
 162. utse v
 163. utseende n * *
 164. utsida *
 165. utsikt n * * * *
 166. utsiktspunkt *
 167. utskott n
 168. utskottsvara n *
 169. utskrift n
 170. utskrivning *
 171. utskällning n *
 172. utslag n *
 173. utsliten * *
 174. utsläcka *
 175. utsläpp *
 176. utsmycka *
 177. utspela v
 178. utsprida * *
 179. utspridas *
 180. utspädning *
 181. utstrålning *
 182. utsträcka v
 183. utsträckning n
 184. utstyrsel *
 185. utställa v
 186. utställning n * * *
 187. utstöta *
 188. utstött * *
 189. Utsunomiya *
 190. utsvulten *
 191. utsända v *
 192. utsändning *
 193. utsätta *
 194. utsökt * *
 195. uttag *
 196. uttagning n
 197. uttagningsprov n
 198. uttal n *
 199. uttala v *
 200. uttalad adj
 201. uttalande n
 202. uttalat adv
 203. utter n * *
 204. uttorkad *
 205. uttorkning *
 206. uttryck n * *
 207. uttrycka v * * *
 208. uttrycka sig tvetydigt *
 209. uttrycklig *
 210. uttryckligen * *
 211. uttryckt adj
 212. uttråkad *
 213. uttråkning *
 214. utträdesarbete n *
 215. uttröttad adj
 216. uttömmande *
 217. ut ur *
 218. utvald * *
 219. utvandra v * *
 220. utvandrare n * * *
 221. utvandring n *
 222. utveckla v * *
 223. utvecklad adj * *
 224. utveckla mjukvara *
 225. utvecklare *
 226. utvecklas *
 227. utveckling n * * * *
 228. utvecklingsarbete n
 229. utvecklingsfond n
 230. utvecklingsland n
 231. utvecklingssamarbete n
 232. utvecklingsstörd *
 233. utvidga v * *
 234. utvidgad adj
 235. utvidgning * *
 236. utvisa *
 237. utvisning * * *
 238. utvisningsbås *
 239. utväg n
 240. utvälja v *
 241. utvärdera v
 242. utvärdering n
 243. utväxt *
 244. utåt adv prep
 245. utöka v *
 246. utökning n
 247. utöva v *
 248. utöver prep
 249. utövning n

uv

 1. uv n *
 2. UV-ljus *

uz

 1. Uzbekistan *
 2. Uzjhorod *

 1. uäk *