Index:Venetian/a

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A À B C D E È F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z

ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

ab

 1. abaino n
 2. abastansa adv
 3. abitar v
 4. abitasion n
 5. aboso n
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

ac

 1. acetà adj
 2. acetar v
 3. acetarlo v
 4. Achìe proper
 5. acortessa n
 6. acreditar v
 7. acreditarse v
 8. acumulà adj
 9. acumular v
 10. acusador n
 11. acusatrice n
 12. acuxa n
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

 1. aderir v
 2. adesadeso adv
 3. adeso adv
 4. Àdexe proper *
 5. adexion n
 6. adiaxente adj
 7. adiritura adv
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

af

 1. afato adv
 2. afermà adj
 3. afermar v
 4. Afganistan *
 5. afinità n
 6. afità adj
 7. afitar v
 8. afito n
 9. Àfrica proper
 10. african adj
 11. afrikaans *
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

ag

 1. agitarse v
 2. agiuntivo adj
 3. agosto n
 4. agro adj
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

aj

 1. ajo n
 2. ajuto n v
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

al

 1. al prep article
 2. ała n *
 3. ałativo *
 4. àlbaro n
 5. albio n
 6. ałegrézsa n * *
 7. ałegrìa n * *
 8. ałestir v
 9. ałevà adj
 10. alfabedego adj
 11. aliegro adj
 12. alievo n
 13. almanco adv
 14. ałora adv
 15. Alsazia proper
 16. altézsa n * *
 17. Alto Àdexe proper
 18. altretanto adj pronoun adv
 19. ałuminio n
 20. alzsar v
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

am

 1. amar v
 2. ambasiador n
 3. àmeda n
 4. àmen int
 5. american adj
 6. ametar v
 7. àmia n
 8. amicisia n
 9. amicizsia n *
 10. amigo n *
 11. aministrador n
 12. aministrasion n
 13. aministrativo adj
 14. aministrazsion n
 15. amołaro n
 16. àmoło n
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

an

 1. an *
 2. anàłixi n
 3. ànara n
 4. anatomìa n
 5. anbasiador n
 6. anbientà adj
 7. anbir v
 8. anbito n
 9. anbivałensa n
 10. anbivałente adj
 11. anca adv
 12. anco' adv
 13. ancoi adv n
 14. ancor adv
 15. ancuo adv
 16. ancùo *
 17. Andalusìa proper
 18. ànema n
 19. ano n
 20. ano bixesto n
 21. anoverar v
 22. anpio adj
 23. ansiano adj
 24. anténa n *
 25. anuale adj
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

ap

 1. apartegnente adj n
 2. apartegnir v
 3. apartheid *
 4. aplicasion n
 5. apostrofar v *
 6. apoxio n
 7. aprendimento n
 8. aprofondìo adj
 9. aprofondir v
 10. aprovar v
 11. apunto n
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

aq

 1. àquiła n
 2. aquiłon n
 3. aquitrinoso adj
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

ar

 1. ara n
 2. arabatarse v
 3. àrabo adj n
 4. arar v
 5. archeołogia n
 6. architeto n
 7. architetura n
 8. arconbè n
 9. àrdar v *
 10. ardìo adj
 11. arèndarse v
 12. arestar v
 13. aretratessa n
 14. arfiar v
 15. Argentina *
 16. aristocrasia n
 17. arivar v
 18. arivo n
 19. armaro n
 20. armelin n
 21. armełin n *
 22. armełinara n
 23. armełinaro n
 24. àrpega n
 25. arsìo adj
 26. arte n
 27. artexan n * *
 28. articioco n *
 29. artìcoło n *
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

as

 1. asà adv
 2. asaltar v
 3. asalto n
 4. àscaro adj
 5. ascrivar v
 6. ase n
 7. asè adv
 8. àsido n
 9. àsido solfòrico n
 10. asistar v
 11. asistensa n
 12. asistente n
 13. asistìo adj
 14. asolutamente adv
 15. asoluto adj
 16. aspetar v
 17. àstico n
 18. asumar v
 19. asurdo adj
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

at

 1. atendibilità n
 2. atension n
 3. atento adj
 4. aterar v
 5. atirar v
 6. atività n
 7. àtomo n
 8. ator n
 9. atorno adv
 10. atraverso prep adv
 11. atribuir v
 12. atrice n
 13. atuassion n
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

au

 1. augurar v
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

av

 1. ava n *
 2. aver v
 3. avón n *
 4. avril n
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

ax

 1. axedo n
 2. axédo *
 3. àxeno n
 4. axevolmènte adv
 5. Axia proper *
 6. axiatico adj
 7. axiło n *
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az

az

 1. azoto n
ab ac ad af ag aj al am an ap aq ar as at au av ax az