List of redirects

Jump to: navigation, search

The following data is cached, and was last updated 02:58, 5 October 2015. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. !'O!Kung →‎ ǃ'OǃKung
 2. !'O!uŋ →‎ ǃoǃung
 3. !O!Kung →‎ ǃOǃKung
 4. !O!ung →‎ ǃoǃung
 5. !O Kung →‎ ǃO Kung
 6. !Xoo →‎ ǃXóõ
 7. !Xu →‎ ǃXũ
 8. !Xóõ →‎ ǃXóõ
 9. !Xóõisut →‎ ǃXóõisut
 10. !Xû →‎ ǃXũ
 11. !Xũ →‎ ǃXũ
 12. !Xũũ →‎ ǃXũ
 13. !gàa →‎ ǃgàa
 14. !gàã →‎ ǃgàã
 15. !kxʻáa →‎ ǃkxʻáa
 16. !kxʻái →‎ ǃkxʻái
 17. !kʻqáa →‎ ǃkxʻáa
 18. !kʻqái →‎ ǃkxʻái
 19. !nàa →‎ ǃnàa
 20. !náã →‎ ǃnáã
 21. !náã-sé →‎ ǃnáã-sé
 22. !nôhm-tâ súbu-sùbu →‎ ǃnôhm-tâ súbu-sùbu
 23. !núm →‎ ǃnúm
 24. !nûɲa →‎ ǃnûɲa
 25. !nāã →‎ ǃnāã
 26. !nōo qùli →‎ ǃnōo qùli
 27. !n̥a̰ĩ-!n̥a̰ĩ →‎ ǃn̥a̰ĩ-ǃn̥a̰ĩ
 28. !n̥áʻa →‎ ǃn̥áʻa
 29. !o!ung →‎ ǃoǃung
 30. !qhàa →‎ ǃqhàa
 31. !qhàa gǀqhùã a̰a →‎ ǃqhàa gǀqhùã a̰a
 32. !qhàa gǀqhùã qáe →‎ ǃqhàa gǀqhùã qáe
 33. !qhàa gǀqhūã →‎ ǃqhàa gǀqhūã
 34. !qhàa ǀnàn →‎ ǃqhàa ǀnàn
 35. !qhàa ǀè sòo →‎ ǃqhàa ǀè sòo
 36. !qhàa ʻʘnāhã →‎ ǃqhàa ʻʘnāhã
 37. !qhāã →‎ ǃqhāã
 38. !qáũ →‎ ǃqáũ
 39. !qāhe →‎ ǃqāhe
 40. !qʻàma →‎ ǃqʻàma
 41. !qʻóbi →‎ ǃqʻóbi
 42. !xáa →‎ ǃxáa
 43. !xóɲa ǂàã →‎ ǃxóɲa ǂàã
 44. !àhla →‎ ǃàhla
 45. !áa →‎ ǃáa
 46. !ùm →‎ ǃùm
 47. !úla →‎ ǃúla
 48. !āhle →‎ ǃāhle
 49. !āho →‎ ǃāho
 50. !āhʻu →‎ ǃāhʻu

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)