List of redirects

Jump to: navigation, search

The following data is cached, and was last updated 04:30, 17 October 2017. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. !!! →‎ !!
 2. !'O!Kung →‎ ǃ'OǃKung
 3. !'O!uŋ →‎ ǃoǃung
 4. !O!Kung →‎ ǃOǃKung
 5. !O!ung →‎ ǃoǃung
 6. !O Kung →‎ ǃO Kung
 7. !Xoo →‎ ǃXóõ
 8. !Xu →‎ ǃXũ
 9. !Xóõ →‎ ǃXóõ
 10. !Xóõisut →‎ ǃXóõisut
 11. !Xû →‎ ǃXũ
 12. !Xũ →‎ ǃXũ
 13. !Xũũ →‎ ǃXũ
 14. !gàa →‎ ǃgàa
 15. !gàã →‎ ǃgàã
 16. !kxʻáa →‎ ǃkxʻáa
 17. !kxʻái →‎ ǃkxʻái
 18. !kʻqáa →‎ ǃkxʻáa
 19. !kʻqái →‎ ǃkxʻái
 20. !nàa →‎ ǃnàa
 21. !náã →‎ ǃnáã
 22. !náã-sé →‎ ǃnáã-sé
 23. !nôhm-tâ súbu-sùbu →‎ ǃnôhm-tâ súbu-sùbu
 24. !núm →‎ ǃnúm
 25. !nûɲa →‎ ǃnûɲa
 26. !nāã →‎ ǃnāã
 27. !nōo qùli →‎ ǃnōo qùli
 28. !n̥a̰ĩ-!n̥a̰ĩ →‎ ǃn̥a̰ĩ-ǃn̥a̰ĩ
 29. !n̥áʻa →‎ ǃn̥áʻa
 30. !o!ung →‎ ǃoǃung
 31. !qhàa →‎ ǃqhàa
 32. !qhàa gǀqhùã a̰a →‎ ǃqhàa gǀqhùã a̰a
 33. !qhàa gǀqhùã qáe →‎ ǃqhàa gǀqhùã qáe
 34. !qhàa gǀqhūã →‎ ǃqhàa gǀqhūã
 35. !qhàa ǀnàn →‎ ǃqhàa ǀnàn
 36. !qhàa ǀè sòo →‎ ǃqhàa ǀè sòo
 37. !qhàa ʻʘnāhã →‎ ǃqhàa ʻʘnāhã
 38. !qhāã →‎ ǃqhāã
 39. !qáũ →‎ ǃqáũ
 40. !qāhe →‎ ǃqāhe
 41. !qʻàma →‎ ǃqʻàma
 42. !qʻóbi →‎ ǃqʻóbi
 43. !xáa →‎ ǃxáa
 44. !xóɲa ǂàã →‎ ǃxóɲa ǂàã
 45. !àhla →‎ ǃàhla
 46. !áa →‎ ǃáa
 47. !ùm →‎ ǃùm
 48. !úla →‎ ǃúla
 49. !āhle →‎ ǃāhle
 50. !āho →‎ ǃāho

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)