Template:R:Taketori Monogatari

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Sakakura, Atsuyoshi; Yūichi Ōtsu; Hiroshi Tsukishima; Toshiko Abe; Imai Gen'e (1957) Nihon Koten Bungaku Taikei 9: Taketori Monogatari, Ise Monogatari, Yamato Monogatari (in Japanese), Tōkyō: Iwanami Shoten, ISBN 978-4-00-060009-5.