Template:User nan-3

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
nan-3 Chit ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī ko-kip.
這个用者讀寫閩南語的能力是高級