Template:User ne-4

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
ne-4 यी सञ्चालक मातृभाषा सरहको स्तरमा नेपाली बोल्छन्।