Template:table:gregorian calendar/tru

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Gregorian calendar months in Turoyo · ܝܰܪܚܶܐ(yarḥe) (layout · text)
January February March April
ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܳܐ(konun ḥaroyo) ܐܷܫܘܷܛ(ëšwëṭ) ܐܳܕ݂ܰܪ(oḏar) ܢܝܣܷܢ(nisën)
May June July August
ܐܝـܝܰܪ(iyar) ܚܙܝܪܷܢ(ḥzirën) ܬܰܡܷܙ(tamëz) ܐܳܒ(ob), ܛܷܒܒܰܟ݂(ṭëbbax)
September October November December
ܐܝܠܷܢ(ilën) ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܳܐ(tëšrën qamoyo) ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܳܐ(tëšrën ḥaroyo) ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܳܐ(konun qamoyo)

The following documentation is automatically transcluded by the template {{table doc}}.

This template is a table cross-linking terms in Turoyo. Use this template in the "See also" section of all the members of this table, and the title entry as well:

===See also===
{{table:gregorian calendar/tru}}

This table in all languages[edit]

New language[edit]

Complete this box with the appropriate language code at the end, ex.: "en" for English.
Preloaded text: Template:table:gregorian calendar new.


All tables with "table:" prefix in Turoyo