User:Jyril/verbs/vanheta

Definition from Wiktionary, the free dictionary
< User:Jyril‎ | verbs(Redirected from User:Jyril/verbs/72)
Jump to: navigation, search

Done

aleta aueta edetä enetä erkanee haaleta halveta hapata harmeta harveta heiketä heikota helpota herketä hienota hiljetä himmetä hoiketa huimeta huipeta huojeta huonota hurjeta huveta hälvetä hölletä iljetä ilmetä isota juljeta jylhetä jyrketä jähmetä jäyketä kalveta karheta karjeta karkenee kaveta kehnota kelmetä kevetä kiinnetä kiretä koheta korkenee koveta kummeta kuohketa kuumeta kyetä kylmetä kypsetä kähetä köyhetä laajeta laimeta lauheta leudota levetä lievetä liietä liueta loitota loiveta lujeta lyhetä lähetä lämmetä löyhetä mureta mustenee musteta mädätä niuketa norjeta nuoreta oheta oieta paeta paheta paksuta paranee parata pehmetä pidetä pienetä pilvetä pimetä pyöretä ranketa raueta rohjeta rumeta saeta sameta sanketa seljetä selvetä sietä sievetä siletä sisetä sitketä soeta sorjeta souketa sueta suipeta sumeta suoreta supeta suureta synketä syvetä taajeta taeta tahmeta tarjeta tihetä tiuheta tiuketa toeta tuimeta tummeta tuuheta tyhjetä tyhmetä tylpetä tylsetä tyvetä ulkonee ulota urjeta vaaleta vahveta vaieta vaimeta vajeta valjeta vanheta vanketa varmeta viiletä vähetä väljetä yhdetä yletä