User:Matthias Buchmeier/en-he-o

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
oak {n} (tree or shrub of the genus Quercus)  :: אלון {m} /alon/
oak {n} (wood)  :: אלון {m} /alon/
oar {n} (implement used to row a boat)  :: משוט {m} /mashot/
oasis {n} (well surrounded by fertile region)  :: נווה {m} /navé/, אואזיס {m} /oázis/
oat {n} (a widely cultivated cereal grass)  :: שִׁבֹּלֶת שׁוּעָל
oath {n} (solemn pledge)  :: שבועה {f} /shvooah/
oatmeal {n} (breakfast cereal, see also: porridge)  :: גריסין
Ob {prop} (Ob River)  :: אוב
Obadiah {prop} (book of the Old Testament)  :: עֹבַדְיָה
Obama {prop} (surname)  :: אובמה
Obed {prop} (male given name)  :: אובד or עובד
Obed {prop} (son of Ruth and Boaz)  :: אובד or עובד
obedience {n} (quality of being obedient)  :: צַיְתָנוּת {f} /tzaytanut/
obesity {n} (act or state of being obese)  :: שׁוֹמֶן {m} /shomen/, השמנת יתר חולנית
obfuscate {v}  :: לטשטש /l'tashtesh/
obituary {n} (brief notice of a person's death, as published in a newspaper)  :: מוֹדַעַת אֵבֶל {f} /moda'át evel/
object {n} (in grammar)  :: מושא {m}
object {n} (in object-oriented programming)  :: אוביקט {m}
object {n} (thing)  :: אוביקט {m}, חפץ {m}
oblast {n} (a region or province)  :: אובלסט /oblast/
obligation {n}  :: מחויבות /mekhoyavot/ {f}
oblivion {n}  :: שכחה
oboe {n} (wind instrument)  :: אבוב /oboe/
obscenity {n} (something that is obscene)  :: פריצות /p"ritzût/
observant {adj} (Alert and paying close attention)  :: ערני /erani/
observatory {n} (place where celestial bodies are observed)  :: מצפה {m} /Mitz'pe/
obsession {n} (compulsive or irrational preoccupation)  :: אובססיה {f} /obsésya/
obsession {n}  :: אבּססיה /obsesíya/ {f}
obstacle {n} (something that impedes, stands in the way of, or holds up progress)  :: מכשול {m}
obstinate {adj} (adhering to an opinion, purpose, or course, usually unreasonably)  :: עקשן
Occam's razor {n} (both principles)  :: תערו של אוקאם {m} /ta’aru shel Okkam/
Occitan {prop} (the Romance language)  :: אוקיטן /okitan/
occult {n} (supernatural affairs)  :: אוקולטיזם
occupation {n} (activity or task with which one occupies oneself)  :: תעסוקה /ta'asuka/
occupation {n} (control of a country or region by a hostile army)  :: כיבוש /kibush/
occupational hazard {n} (an unpleasant, inconvenient, or unusual circumstance which occurs or is likely to occur during the course of one's employment)  :: סיכון מקצועי {m}
occurrence {n} (actual instance where a situation arises)  :: מקרה /miqre/
ocean {n} (one of the five large bodies of water)  :: אוקינוס {m} /’ōqeyanōs/, יָם {m} /yam/
Oceania {prop} (a geographical region composed of many islands)  :: אוקיאניה {f} /okiania/
octagon {n} (polygon with eight sides and eight angles)  :: מתומן {m} /metumán/
October {prop} (tenth month of the Gregorian calendar)  :: אוֹקְטוֹבֶּר /október/
octopus {n} (mollusc)  :: תמנון /tamnun/
Odessa {prop} (Ukrainian city)  :: אודסה
Odisha {prop} (state in India)  :: אוריסה
odour {n} (Any smell, whether fragrant or offensive; scent; perfume)  :: ריח {m} /réakh/
Odyssey {prop} (epic poem describing the journey of Odysseus)  :: אודיסיאה
oesophagus {n} (the tube that carries food from the pharynx to the stomach)  :: ושט {m}
of {prep} (connecting numeral or quantifier with quantified)  :: מ־ /mi-/ (cannot be used for 'a height of...')
of {prep} (indicative of age)  :: בן /ben/
of {prep} (objective genitive: connecting noun with object)  :: של /shel/
of {prep} (possessive genitive: belonging to)  :: של /shel/
of {prep} ((time) before, to)  :: ל־ /l'-/
of course {adv} (naturally)  :: כמובן
office {n} (administrative unit)  :: משרד {m} /misrád/
office {n} (building or room)  :: משרד {m} /misrád/
officer {n} (contraction of the term "commissioned officer")  :: קצין {m} /katsin/
officer {n}  :: קצין {m} /katzin/
offset {n} (difference in memory addresses)  :: היסט /hesset/
offset {n} (offset printing)  :: אופסט /offset/, הדפסת פסט
often {adv} (frequently, many times)  :: לְעִתִּים קְרוֹבוֹת /l'itím k'rovót/
Oghuz {prop} (Oghuz people)  :: אוע'וז
oh dear {interj} (An expression of dismay, concern, or worry; strongly suggesting disapproval)  :: אבוי
Ohio {prop} (U.S. state)  :: אוהיו
ohm {n} (the derived unit of electrical resistance)  :: אוהם {m} /ohm/
oh my God {interj} (excitement or shock)  :: אוי אלוהים /oy elohím/
oil {n} (liquid fat)  :: שמן {m} /shémen/
oil {n} (Petroleum-based liquid)  :: שמן {m} /shémen/, נפט {m} /neft/
oil {v} (lubricate with oil)  :: שימן /shimén/
oil {v} (to grease with oil for cooking)  :: שימן /shimén/
oil lamp {n} (a simple vessel used to produce light)  :: עששית /ashashit/
OK {adj} (all right, permitted)  :: או. קיי., בסדר /beseder/
OK {adj} (satisfactory)  :: בסדר /beséder/, סביר /savír/
OK {interj} (acknowledgement or acceptance)  :: בסדר /beséder/, טוב /tov/
OK {n} (endorsement; approval)  :: הבנתי /ebánti/, אוקי /okéy/
old {adj} (former)  :: קודם {m} /kodem/
old {adj} (having existed or lived for the specified time)  :: בֵּן {m} /ben/, בַּת {f} /bat/; She’s five years old — הִיא בַּת חָמֵש שָׁנִים; a five-year-old car — מְכוֹנִית בַּת חָמֵש שָׁנִים
old {adj} (of a living being: having lived for relatively many years)  :: זָקֵן /zakén/, קָשִׁישׁ {m} /kashísh/
old {adj} (of an object, concept, etc: having existed for a relatively long period of time)  :: יָשָׁן /yashán/
Old Church Slavonic {prop} (the first literary and liturgical Slavic language)  :: סלאבית כנסייתית עתיקה {f} /slavít k’nesiyatit ‘atika/
Old English {prop} (ancestor language of modern English)  :: אנגלית עתיקה
Old English Sheepdog {n} (a breed of herding dog)  :: כלב צאן אנגלי עתיק {m}
Old Norse {prop} (language of Scandinavia before 1400 CE)  :: נורדית עתיקה {f} /nordit atika/
oligarch {n} (a member of an oligarchy)  :: אוליגרך
oligarchy {n} (Government by only a few)  :: אוליגרכיה {f}
oligarchy {n} (Those who make up an oligarchic government)  :: אוליגרכיה {f}
olinguito {n} (mammal)  :: ?
olive {n} (fruit)  :: זית /zait/
olive oil {n} (oil pressed from olives)  :: שמן זית {m} /shémen-záyit/
Oliver {prop} (male given name)  :: אוליבר {m} /ʾawlīvar/
Oltenia {prop} (Oltenia)  :: אולטניה
Olympic {adj} (of or pertaining to the Olympic Games)  :: אוֹלִימְפִּי {m} /olimpí/
Olympic Games {prop} (modern sport event)  :: הַמִשְׂחָקִים הַאוֹלִימְפִּיִּים {m-p} /hamis'khakím ha'olimpiyim/
Olympic Winter Games {prop} (Olympic Winter Games)  :: משחקי החורף האולימפיים
Olympus {prop} (mountain)  :: אולימפוס {m}
omelette {n} (dish made with beaten eggs)  :: חביתה {f} /havita/
omentum {n} (fold of the peritoneum)  :: פדר /peder/
Omsk {prop} (large city in Russia)  :: אומסק
on {prep} (at the date of)  :: בתאריך
on {prep} (covering)  :: מכסה
on {prep} (dealing with the subject of)  :: בנושא
on {prep} (positioned at the upper surface of)  :: על פני
on {prep} (touching; hanging from)  :: נוגע, תלוי על
on {prep}  :: תלוי ב, ב-
on behalf of {prep} (speaking or acting for)  :: מטעם /mitaam/
once and for all {adv} (Finally, permanently, conclusively)  :: פעם אחת ולתמיד
once upon a time {adv} (traditional beginning of children’s stories, especially fairy tales)  :: לפני שנים רבות /lifnei shanim rabot/
one {num} (cardinal number 1)  :: אַחַת {f} /ákhat/ [used in counting], אֶחָד {m} /ékhad/
one moment, please {phrase} (one moment please)  :: רק רגע, בבקשה /rak rega, bevakasha/
one-two-three {adv} (quickly)  :: אחת שתים /akhát sh'táyim/, אחד שתים /ekhád sh'táyim/, צ׳יק צ׳ק /chik chak/
on foot {prep} (walking, jogging, running)  :: בָּרֶגֶל /barégel/
onion {n} (a monocotyledonous plant of genus Allium allied to garlic, used as vegetable and spice.)  :: בצל {m} /batzal/
onion {n} (the bulb)  :: בצל {m} /batzal/
only {adj} (alone in a category)  :: יָחִיד /yakhíd/
only {adv} (no more than)  :: רַק /rak/
only {adv} (without others or anything further; exclusively)  :: רַק /rak/
only {adv}  :: רַק /rak/
only child {n} (a person who has no siblings)  :: בן יחיד {m}
on purpose {prep} (purposely, with intention)  :: דווקא [davca]
Ontario {prop} (Province in eastern Canada)  :: אונטריו
on the contrary {adv} (opposite)  :: אפכא מסתברא, אדרבא
ontology {n} (study of being)  :: אונטולוגיה {f} /ontológia/
on your mark, get set, go {phrase} (three-command start of racing)  :: למקומות, היכון, צא! /la-mekomot, hikkon, tse!/
onyx {n} (a banded variety of chalcedony)  :: שוהם {m}
oops {interj} (acknowledging a minor mistake)  :: אופס /oops/
oops {interj}  :: אופס /oops/
open {adj} (math: having a free variable)  :: פתוח {m} /patúakh/, פתוחה {f} /ptukhá/
open {adj} (math: which is part of a predefined collection of subsets)  :: פתוח {m} /patúakh/, פתוחה {f} /ptukhá/
open {adj} (not closed)  :: פתוח {m} /patúakh/, פתוחה {f} /ptukhá/
open {adj} (prepared to conduct business)  :: פתוח {m} /patúakh/, פתוחה {f} /ptukhá/
open {adj} (public)  :: פתוח {m} /patúakh/, פתוחה {f} /ptukhá/
open {adj} (receptive)  :: פתוח {m} /patúakh/, פתוחה {f} /ptukhá/
open {v} (to make something accessible)  :: פתח /patákh/
open {v}  :: פתח /patákh/, העלה /he'elá/, פצח /patsákh/, נפתח /niftákh/
open house {n} (Template:qualifier, see also: chiefly US, see also: Australian time when a house for sale is open for inspection)  :: יום פתוח {n}
opening hours {n} (the regular times of day when a shop is open)  :: שעות פתיחה {f-p}
open-mindedness {n} (characteristic)  :: פתיחות מחשבתית
openness {n} (receptiveness to new things)  :: פתיחות /ptiḥut/
open set {n} (the set of all interior points)  :: קבוצה פתוחה {f} /kvutzá ptukhá/
opera {n} (theatrical work)  :: אוֹפֵּרָה {f} /opera/
operating system {n} (software which controls computer)  :: מערכת הפעלה {f} /ma'arékhet-haf'alá/
operation {n} (military campaign)  :: מבצע {m}
operation {n} (surgical procedure)  :: נתוח {m}
operator {n} (one who operates)  :: מפעיל {m} /maf3íl/
operator {n} (telecommunications operator)  :: מרכזיה {f} /merkaziyá/
opinion {n} (thought a person has formed about a topic)  :: דיעה {f}
opossum {n} (marsupial of the Didelphidae)  :: אופוסום /opossum/
opposite {adj} (facing the other way)  :: ממול /mimul/
opposite {adj} (located directly across from)  :: ממול /mimul/
opposite {n} (antonym)  :: ממול /mimul/
opposition {n} (action)  :: התנגדות {f} /hitnag'dút/
oppression {n} (act of oppressing, or the state of being oppressed)  :: דיכוי {m} /dikuj/
oppressor {n} (oppressor)  :: נוגש {m} /nögeis/
optical {adj}  :: אופטי /opti/
optical illusion {n} (image that is visually deceptive or misleading)  :: אשליה אופטית {f} /ashlaya optit/
optics {n} (physics of light and vision)  :: אופטיקה {f} /óptika/, תורת האור {f} /torat ha-ór/
optics {n} (the light-related aspects of a device)  :: אופטיקה {f} /óptika/
optimal {adj} (the best)  :: אופטימלי /optimáli/
optimism {n} (a tendency to expect the best)  :: אופטימיות {f} /optímiut/
optimist {n} (a believer in optimism)  :: אופטימי {m} /optími/, אופטימיסט {m} /optimíst/
optimist {n} (a person who expects a favourable outcome)  :: אופטימי {m} /optími/, אופטימיסט {m} /optimíst/
optimist {n} (a small centre-board sailing dinghy)  :: אופטימיסט {m} /optimíst/
option {n}  :: אפשרות {f} /efshārut/, אופציה {f} /optsiā/
or {conj} (conjunction)  :: אוֹ /'o/
oral sex {n} (stimulation of the genitals using the mouth)  :: מין אוראלי {m} /min orali/, סקס אוראלי {m} /seks orali/
orange {adj} (having the colour of the fruit of an orange tree)  :: כתום /katóm/
orange {n} (colour)  :: כתום {m} /katóm/
orange {n} (fruit)  :: תפוז {m} /tapúz/
orange {n} (tree)  :: תפוז {m} /tapúz/
orange juice {n} (juice of squeezed oranges)  :: מיץ תפוזים {m} /mits tapuzím/
oratorio {n} (a musical composition on a religious theme)  :: {{t
orb {n} (spherical body)  :: כדור /kador/
orbit {n} (path of one object around another)  :: מסלול {m} /maslul/
orchestra {n} (large group of musicians who play together on various instruments)  :: תזמורת {f}
orchid {n} (plant)  :: סחלב /sachlav/
order {n} (arrangement, disposition)  :: סֵדֶר {m} /séder/
order {n} (good arrangement)  :: סֵדֶר /séder/
ore {n} (rock that contains materials that can be economically extracted and processed)  :: עַפְרָה {f} /afrá/
oregano {n} (leaves used to flavour food)  :: אורגנו
Oregon {prop} (northwestern state of the United States of America)  :: אורגון
Orenburg {prop} (city in Russia)  :: אורנבורג {m} /orenburg/
Oreo {n} (cookie made up of two dark brown, chocolate wafers joined by a layer of white, sugary filling)  :: אוראו
organ {n} (musical instrument)  :: אורגן {m}, עוגב {m}
organ {n} (part of an organism)  :: איבר {m}
organelle {n} (a membrane bound compartment found within cells)  :: אברון {m} /evron/
organic chemistry {n} (chemistry of carbon containing compounds)  :: כִּימְיָה אוֹרְגָּנִית {f} /kímya organít/
organic farming {n} (approach to farming based on biological methods)  :: חַקְלָאוּת אוֹרְגָּנִית {f} /khakla'út organít/
organism {n} (living thing)  :: אורגניזם {m} /organizm/, יצור {m} /yetsur/
orgasm {n} (the peak of sexual pleasure)  :: אוֹרְגַּזְמָה {f} /orgázma/, אֲבִיּוֹנָה {f} /aviyoná/
origami {n} (the Japanese art of paper folding)  :: אוֹרִיגָמִי {m} /origami/
origin {n}  :: מקור {m}
originality {n}  :: מקוריות {f}
Orinoco {prop} (River)  :: אורינוקו {m} /orinoko/
ornithology {n} (scientific study of birds)  :: אורניתולוגיה {f} /ornitológya/, אוֹרְנִיתוֹלוֹגְיָה {f} /ornitológya/
orphan {n} (person whose (parent or) parents have died)  :: יָתוֹם {m} /yatóm/, יְתוֹמָה {f} /yetomá/
orthoclase {n} (potassium aluminum silicate)  :: אורתוקלז /ōrtōqlaz/
orthodox {adj} (Adhering to established religious doctrine or tradition)  :: אוֹרְתּוֹדוֹקְסִי
Orthodox {adj} (of Orthodox Judaism)  :: אורתודוקסי /ortodóksi/
Orthodox {adj} (of the Eastern Christian Orthodox church)  :: אורתודוקסי /ortodóksi/
Orthodox Judaism {prop} (Traditional Rabbinic branch of Judaism)  :: יהדות אורתודוקסית
orthodoxy {n} (correctness in doctrine and belief)  :: אורתודוקסיה
Oryol {prop} (a city in Russia)  :: אוריול
Osaka {prop} (Ōsaka, a city in Honshū, Japan)  :: אוסקה {f}
Oscar {prop} (male given name)  :: אוסקר
oscillation {n} (math: of a function)  :: תנודה {f} /tnudá/, אוסילציה {f} /osilátzya/
osmium {n} (chemical element)  :: אוסמיום /osmiyum/
Osnabrück {prop} (city in Lower Saxony)  :: אוסנבריק
ossification {n} (the normal process by which bone is formed)  :: התגרמות {f}
ostrich {n} (large flightless bird)  :: יען {f} /ya'en/
other {adj} (not the one)  :: אחר {m} /akher/
Ottawa {prop} (capital of Canada)  :: אוטווה
Ouagadougou {prop} (capital of Burkina Faso)  :: ואגאדוגו /vagadugu/
oud {n} (Arabic plucked string instrument)  :: העוד {m} /ha-ud/
our {determiner} (belonging to us)  :: -נו /-nu/, שֶׁלָּנוּ
ours {pron} (that which belongs to us)  :: שלנו /shelánu/
out {prep}  :: חוץ /khutz/, בחוץ /bakhutz/
outer space {n} (region)  :: החלל החיצון /hakhalál hakhitzón/
outline {n} (line marking the boundary of an object figure)  :: קו מתאר {m}
outline {n} (preliminary plan of a project)  :: מתאר {m}, תוואי {m}
outline {n} (statement summarizing the important points of a text)  :: תמצית {f}
out of order {adj} (inappropriate or unsuitable)  :: לא במקום
out of sight, out of mind {proverb} (something not nearby is forgotten)  :: רחוק מהעין, רחוק מהלב {p}
out of the question {adj} (impossible to even contemplate)  :: לא בא בחשבון
out of this world {adj} (wonderful)  :: מטורף
outpost {n} (A military post)  :: מוצב חוץ {m}
outpost {n} (An outlying settlement)  :: מאחז {m}
outsourcing {n} (transfer business)  :: מיקור חוץ
oval {adj} (oval-shaped)  :: סגלגל /s'galgál/, אובלי /ováli/
ovary {n} (female organ)  :: שַׁחֲלָה {f} /shakhala/
over {prep} (math: divided by)  :: חלקי /khelkéi/, לחלק ל־ /lekhalék l'-/
over and above {adv}  :: כתוב לעיל
overbearing {adj} (overly bossy or domineering)  :: דומיננטי, שתלטן
overseas {adj} (abroad)  :: חו"ל [Hul] from חוץ לארץ [huts laarets] out of country
overseas {adv} (abroad)  :: מעבר לים /me'éver layám/
overseas {adv} (across a sea)  :: מעבר לים /me'éver layám/
over there {adv} (in that place)  :: שָׁם /shám/
overtly {adv} (openly)  :: גלויות /Gluyoot/, פתיחות /Ptihut/
ovum {n} (gamete)  :: ביצית {f} /beitsit/
owing {adj} (still to be paid)  :: חיב {m} /khayav/
owl {n} (a bird)  :: ינשוף /yanshuf/, תנשמת /tinshemeth/, לילית /liylith/, אוח /oakh/
own {v} (have rightful possession of)  :: [Hebrew has no translation for this term, but has for to be owned:] היה /except present tense/., שייך /shayakh/
ox {n} (any bovine animal used as a beast of burden)  :: שׁוֹר {m} /šor/
Oxford {prop} (city)  :: אוקספורד
oxygen {n} (chemical element)  :: חמצן /khamtsan/
ozone {n} (O3)  :: אוזון {m} /ozon/