User:OrphicBot/Sandbox/zh links

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
3K行業3K行业 3K行業
三K行業三K行业 三K行業
三P (sānpī) 三P
三人性交 (sānrén xìngjiāo) 三人性交 (sānrén xìngjiāo)
我愛你我爱你 (wǒ ài nǐ) 我愛你
嗚嗚嗚呜呜呜 (wū-wū-wū) 嗚嗚嗚
80後80后 (bālínghòu) 80後
90後90后 (jiǔlínghòu) 90後
70後70后 (qīlínghòu) 70後
90後90后 (jiǔlínghòu) 90後
白癡白痴 (pe̍h-chhi) 白癡 (pe̍h-chhi)
拜拜 (bàibai) 拜拜
再見再见 (zàijiàn) 再見
70後70后 (qīlínghòu) 70後
80後80后 (bālínghòu) 80後
A片 (ēipiàn) A片
A肝 (ēigān) A肝
甲型肝炎 (jiǎxíng gānyán) 甲型肝炎
甲肝 (jiǎgān) 甲肝
黃片黄片 (huángpiàn) 黃片
黃色電影黄色电影 (huángsè diànyǐng) 黃色電影
毛片 (máopiàn) 毛片
三級片三级片 (sānjípiàn) 三級片
色情片 (sèqíngpiàn) 色情片
咸片 咸片
甲肝 (jiǎgān) 甲肝
萵仔菜莴仔菜 (e-á-chhài) 萵仔菜 (e-á-chhài)
啤啤 啤啤
嬰兒婴儿 (yīng'ér) 嬰兒
BP機BP机 (bìpìjī) BP機
BB機BB机 (bìbìjī) BB機
變態变态 (biàntài) 變態
玄武 (Xuánwǔ) 玄武 (Xuánwǔ)
北方玄武 (Běifāng Xuánw) 北方玄武 (Běifāng Xuánw)
平話字平话字 (bàng-uâ-cê) 平話字 (bàng-uâ-cê)
B肝 (bìgān) B肝
乙型肝炎 (yǐxíng gānyán) 乙型肝炎
乙肝 (yǐgān) 乙肝
乙肝 (yǐgān) 乙肝
CD機CD机 (xìdìjī) CD機
CD播放器 (xìdì bōfàngqì) CD播放器
CD播放機CD播放机 (xìdì bōfàngjī) CD播放機
CD機CD机 (xìdìjī) CD機
CD機CD机 (xìdìjī) CD機
CD播放器 (xìdì bōfàngqì) CD播放器
倉頡仓颉 (cāngjié) 倉頡 (cāngjié)
廣東广东 (Guǎngdōng) 廣東
廣東广东 (Guǎngdōng) 廣東
潮汕 (Cháoshàn) 潮汕 (Cháoshàn)
潮州 (Cháozhōu) 潮州 (Cháozhōu)
嘉義嘉义 (Jiāyì) 嘉義
重慶重庆 (Chóngqìng) Chóngqìng
孔夫子 (Kǒng Fūzǐ, “Master Kong”) Kǒng Fūzǐ (Master Kong)
小型文字檔案小型文字档案 小型文字檔案
小甜餅小甜饼 (xiǎotiánbǐng) 小甜餅
DVD機DVD机 (DVD jī) DVD機 (DVD jī)
DVD播放器 (DVD bōfàngqì) DVD播放器 (DVD bōfàngqì)
(daai6, “big”) big (daai6)
D (di2, “two”) two (di2)
龍船節龙船节 (lung4 syun4 zit3) lung4 syun4 zit3
端午節端午节 (dyun1 ng5 zit3) dyun1 ng5 zit3
虛宿虚宿 (Xūxiù) 虛宿 (Xūxiù)
室宿 (Shìsù) 室宿 (Shìsù)
法輪功法轮功 (Fǎlún Gōng) Fǎlún Gōng
繁體字繁体字 (fántǐzì) 繁體字 (fántǐzì)
四大名著 (Sìdàmíngzhù) 四大名著 (Sìdàmíngzhù)
法蘭西法兰西 (Fǎlánxī) 法蘭西
福建 (Fújiàn) 福建 (Fújiàn)
贛語赣语 (gànyǔ, “the Gan language”) gànyǔ (the Gan language)
四人幫四人帮 (sìrénbāng) 四人幫 (sìrénbāng)
甘肅甘肃 (Gānsù) 甘肅 (Gānsù)
綠島绿岛 (lǜdǎo) 綠島 (lǜdǎo)
廣東广东 (Guǎngdōng) 廣東 (Guǎngdōng)
广 (guǎng) (guǎng)
兩廣两广 (Liǎngguǎng) 兩廣
廣西广西 (Guǎngxī) 廣西 (Guǎngxī)
广 (guǎng) (guǎng)
兩廣两广 (Liǎngguǎng) 兩廣
官話官话 (guānhuà) guānhuà
貴州贵州 (Gùizhōu) 貴州 (Gùizhōu)
國語国语 (Guóyǔ) 國語 (Guóyǔ)
漢語水平考試汉语水平考试 (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) 漢語水平考試 (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)
海南 (Hǎinán) 海南 (Hǎinán)
客家 (kèjiā) 客家
哈密瓜 (hāmìguā) 哈密瓜
漢字汉字 (hànzì) 漢字 (hànzì)
日本 (Rìběn) 日本
河北 (Héběi) Héběi
黑龍江黑龙江 (Hēilóng Jiāng) Hēilóng Jiāng
法國法国 (Hoat-kok) 法國 (Hoat-kok)
法蘭西法兰西 (Hoat-lân-se) 法蘭西 (Hoat-lân-se)
佛蘭西佛兰西 (Pu̍t-lân-se) 佛蘭西 (Pu̍t-lân-se)
台山 (Táishān) 台山
福建 (Hok-kiàn, “Fujian”) Fujian (Hok-kiàn)
(chǐ)
華僑华侨 (Huáqiáo) 華僑 (Huáqiáo)
現代现代 (xiàndài) 現代
河內河内 (Hénèi) 河內
漢字汉字 (hànzì) 漢字
漢字汉字 (hànzì) hànzì
位址 (wèizhǐ, “address”) [[位址#Chinese|address]]
IP地址 (Āi-Pì dìzhǐ) IP地址
地址 (dìzhǐ, “address”) [[地址#Chinese|address]]
IP位址 (Āi-Pì wèizhǐ) IP位址
日本 (Rìběn) 日本
日本 (Rìběn) 日本
日本 (Rìběn) 日本
日本 (Rìběn) 日本
簡體字简体字 (jiǎntǐzì) 簡體字 (jiǎntǐzì)
粵拼粤拼 (jyut6 ping3) 粵拼 (jyut6 ping3)
孔子 (Kǒngzǐ) 孔子
康熙 (Kāng​xī) 康熙 (Kāng​xī)
(zuì, “intoxicated; drunk”) intoxicated; drunk
(yǒu)
金門金门 (Jīnmén) 金門
孔子 (Kǒngzǐ) 孔子
孔子 (Kǒngzǐ) 孔子
九龍九龙 (gau2 lung4) 九龍 (gau2 lung4)
昆明 (Kūnmíng) 昆明 (Kūnmíng)
國民黨国民党 (Guómíndǎng, “Nationalist Party”) Guómíndǎng (Nationalist Party)
老硞硞 (lāu-khok-khok) 老硞硞 (lāu-khok-khok)
𡳞脬 (lān-pha, “scrotum”) [[𡳞脬#Chinese|lān-pha]] (scrotum)
PLP PLP
𡳞脬 (lān-pha) 𡳞脬 (lān-pha)
(lau4) (lau4)
() ()
() ()
() ()
法家 (fǎjiā) 法家 (fǎjiā)
() ()
() ()
() ()
兩廣两广 (Liǎngguǎng, “the Two Expanses”) Liǎngguǎng (the Two Expanses)
蘇聯苏联 (Sūlián) 蘇聯
()
()
俄羅斯俄罗斯 (Gô-lô-su) 俄羅斯 (Gô-lô-su)
芒角 (mong4 gok3) mong4 gok3
旺角 (wong6 gok3) wong6 gok3
()
孟子 (Mèngzǐ) Mèngzǐ
(Mǐn, “Fujian”) Mǐn (Fujian)
閩東闽东 (Mǐn Dōng) 閩東 (Mǐn Dōng)
閩南闽南 (Mǐn Nán) 閩南 (Mǐn Nán)
芒角 (mong4 gok3) mong4 gok3
旺角 (wong6 gok3) wong6 gok3
內蒙古内蒙古 (Nèi Měnggǔ) 內蒙古 (Nèi Měnggǔ)
(nèi) (nèi)
()
()
(huáng)
(ruǎn)
(huáng, “N̂g”) N̂g
歐克欧克 (ōukè) ōukè
(hǎo) (hǎo)
(xíng) (xíng)
(hǎo) (hǎo)
好的 (hǎo de) 好的 (hǎo de)
好吧 (hǎo ba) 好吧 (hǎo ba)
(xíng) (xíng)
卡拉OK (kǎlā'ōukèi) 卡拉OK (kǎlā'ōukèi)
(jiù)
抪膦脬 抪膦脬
扶𡳞脬 (phô͘-lān-pha) 扶𡳞脬 (phô͘-lān-pha)
LP LP
拍馬屁拍马屁 (pāi mǎpì) 拍馬屁 (pāi mǎpì)
張貼张贴 (zhāngtiē) 張貼
(tiē)
海報海报 (hǎibào) 海報
公告 (gōnggào) 公告
發表发表 (fābiǎo) 發表
屏東屏东 (Píngdōng) 屏東 (Píngdōng)
綠膿桿菌绿脓杆菌 (lǜnónggǎnjūn) 綠膿桿菌 (lǜnónggǎnjūn)
普洱茶 (pǔ'ěrchá) pǔ'ěrchá
普通話普通话 (pǔtōnghuà) 普通話 (pǔtōnghuà)
𩚨 (khiū) 𩚨 (khiū)
(jiū)
Q熱Q热 (kòurè) Q熱
Q型流感 (Q-xíngliúgǎn) Q型流感 (Q-xíngliúgǎn)
(bǎn, “version”) version
用戶身份模塊用户身份模块 (yònghù shēnfèn mókuài) 用戶身份模塊
俗拍歹 (sio̍k phah-pháiⁿ) 俗拍歹 (sio̍k phah-pháiⁿ)
俗氣俗气 (súqì) 俗氣
汕頭汕头 (Shàntóu) 汕頭 (Shàntóu)
獅子狮子 (shīzi, “lion”) lion
獅子狗狮子狗 (shīzigǒu, “lion dog”) shīzigǒu (lion dog)
歷史历史 (lìshǐ, “history”) lìshǐ (history)
四邑 (Sìyì) 四邑 (Sìyì)
春秋 (Chūnqiū) 春秋 (Chūnqiū)
肅慎肃慎 (Sùshèn) Sùshèn
蘇州苏州 (Sūzhōu) 蘇州 (Sūzhōu)
西貢西贡 (Xīgòng) 西貢
()
臺南台南 (Táinán) 臺南
台山 (Táishān) 台山 (Táishān)
大員大员 大員
臺灣台湾 (Táiwān) 臺灣
台州 (Tāizhōu) 台州 (Tāizhōu)
泰州 (Tàizhōu) 泰州 (Tàizhōu)
淡水 (Tām-súi) Tām-súi
蜑家 (daan6 gaa1) 蜑家 (daan6 gaa1)
桃園桃园 (Táoyuán) 桃園 (Táoyuán)
潮州 (diê5 ziu1, dio5 ziu1) 潮州 (diê5 ziu1, dio5 ziu1)
中國中国 (Tiong-kok) 中國 (Tiong-kok)
台山 (toi4 saan1) 台山 (toi4 saan1)
吐谷渾吐谷浑 (tǔyùhún) 吐谷渾
T恤衫 (tī-xùshān) T恤衫 (tī-xùshān)
汗衫 (hànshān) 汗衫
體恤衫体恤衫 (tǐxùshān) 體恤衫 (tǐxùshān)
T恤 (tì xù) T恤
汗衫 (hànshān) 汗衫
體恤衫体恤衫 (tǐxùshān) 體恤衫
()
()
烏孫乌孙 (Wūsūn) 烏孫 (Wūsūn)
廈門厦门 (Xiàmén) 廈門 (Xiàmén)
香港 (Xiānggǎng) 香港 (Xiānggǎng)
宣紙宣纸 (xuānzhǐ) 宣紙 (xuānzhǐ)
艾克斯光 艾克斯光
愛克斯光爱克斯光 (àikèsī guāng) 愛克斯光
愛克司光爱克司光 (àikèsī guāng) 愛克司光
艾克司光 艾克司光
倫琴射線伦琴射线 (Lúnqín shèxiàn) 倫琴射線
X射線X射线 (àikèsī shèxiàn) X射線
艾克斯射線艾克斯射线 艾克斯射線
愛克斯射綫爱克斯射线 愛克斯射綫
揚子江扬子江 (Yángzǐ Jiāng) 揚子江 (Yángzǐ Jiāng)
燕京 (Yānjīng) 燕京 (Yānjīng)
雲南云南 (Yúnnán) 雲南 (Yúnnán)
漳州 (Zhāngzhōu) 漳州 (Zhāngzhōu)
莊子庄子 (Zhuāngzǐ) Zhuāngzǐ
珠穆朗瑪峰珠穆朗玛峰 (Zhūmùlǎngmǎ Fēng) 珠穆朗瑪峰 (Zhūmùlǎngmǎ Fēng)
老母 (lāu-bú) 老母 (lāu-bú)
媽媽妈妈 (māma) 媽媽 (māma)
老爸 (lāu-pē) [[老爸#Chinese|lāu-pē]]
爸爸 (bàba) 爸爸
阿啄仔 阿啄仔
阿桌仔 阿桌仔
阿督仔 阿督仔
鼻煙窩鼻烟窝 (bíyānwō) 鼻煙窩
紅毛红毛 (âng-mô͘, “red hair”) red hair (âng-mô͘)
也是 (iā-sī, ā-sī) [[也是#Chinese|iā-sī, ā-sī]]
猶是犹是 (iáu sī, iah sī, ah sī, á sī, iá sī) [[猶是#Chinese|iáu sī, iah sī, ah sī, á sī, iá sī]]
還是还是 (háishì) 還是
八卦 (bāguà) 八卦 (bāguà)
白菜 (báicài) 白菜 (báicài)
樂隊乐队 (yuèduì) 樂隊
萬歲万岁 (wànsùi) 萬歲 (wànsùi)
包刀 (bao toh, “bun knife”) bun knife (bao toh)
() ()
認識认识 (rènshi) rènshi
(bāo)
(“to know”) to know
無便无便 (bô-piàn, “no choice”) bô-piàn (no choice)
(, “not”) not ()
(chio, “invite”) invite (chio)
普洱茶 (pou2 nei5-2 caa4, “Pu-erh tea”) Pu-erh tea (pou2 nei5-2 caa4)
白菜 (baak6 coi3, “white vegetable”) baak6 coi3 (white vegetable)
臂神經叢臂神经丛 臂神經叢
(bōe, “cannot”) [[不#Chinese|bōe]] (cannot)
巴士 (bāshì) 巴士
魷魚鱿鱼 (yóuyú, “squid”) squid
拜拜 (bàibai) 拜拜
無愛无爱 (bô-ài, “to not want”) [[無愛#Chinese|bô-ài]] (to not want)
不愛不爱 (m̄-ài, “to not want”) [[不愛#Chinese|m̄-ài]] (to not want)
(mài, “(imperative) do not; don't”) [[莫#Chinese|mài]] ((imperative) do not; don't)
不要 (bùyào) bùyào
無共款无共款 無共款
不同 (bùtóng) bùtóng
毋愛毋爱 (m̄-ài) 毋愛 (m̄-ài)
無欲无欲 (bô-beh) 無欲 (bô-beh)
(mài) (mài)
不要 (bùyào) 不要 (bùyào)
傳呼機传呼机 (chuánhūjī) 傳呼機
呼叫器 (hūjiàoqì) 呼叫器
炒粿條炒粿条 (chhá-kóe-tiâu) 炒粿條 (chhá-kóe-tiâu)
叉燒叉烧 (caa1 siu1, “fork roast”) caa1 siu1 (fork roast)
(chhim, “deep”) deep (chhim)
成語成语 (chéngyǔ) chéngyǔ
長衫长衫 (coeng4 saam1) 長衫 (coeng4 saam1)
玩兒玩儿 (wánr) wánr
() ()
(chhiong, “to rush or charge”) to rush or charge (chhiong)
雜碎杂碎 (zaap6 seoi3, “mixed and broken”) zaap6 seoi3 (mixed and broken)
炒粉 (caau2 fan2) 炒粉 (caau2 fan2)
炒麵炒面 (cau2 men5, “stir-fry noodles”) [[炒麵#Chinese|stir-fry noodles]] (cau2 men5)
炒麵炒面 (chǎomiàn, “stir-fry noodles”) [[炒麵#Chinese|stir-fry noodles]]
(chhut, “to produce or make”) to produce or make (chhut)
糍粑 (cíbā) 糍粑 (cíbā)
閂門闩门 (shuānmén) 閂門
今晚打老虎 (gam1 maan5 daa2 lou5 fu2) gam1 maan5 daa2 lou5 fu2
關切关切 (guānqiè) 關切 (guānqiè)
掛念挂念 (guànniàn) 掛念 (guànniàn)
掛線挂线 掛線
大胡 (dàhú) 大胡 (dàhú)
單位单位 (dānwèi) 單位 (dānwèi)
大字報大字报 (dàzìbào, “big-character poster”) dàzìbào (big-character poster)
點心点心 (dim2 sam1) 點心 (dim2 sam1)
(diǎn)
(xīn)
豆瓣醬豆瓣酱 (dòubàn jiàng) 豆瓣醬 (dòubàn jiàng)
豆豉 (dòuchǐ) dòuchǐ
豆花 (dòuhuā) 豆花 (dòuhuā)
龍年龙年 (lóng nián, “dragon year”) dragon year (lóng nián)
肚兜 (dùdōu, “lit. belly cover”) [[肚兜#Chinese|lit. belly cover]]
老君 (ló-kun) 老君 (ló-kun)
兒化儿化 (érhuà) 兒化 (érhuà)
兒化儿化 (érhuà) 兒化 (érhuà)
(huà)
橈側腕短伸肌桡侧腕短伸肌 橈側腕短伸肌
外向的人 (wàixiàng de rén) 外向的人
e商業e商业 (yìshāngyè) e商業
e商務e商务 (yìshāngwù) e商務
電子書电子书 (diànzǐshū) 電子書
手紙手纸 (shǒuzhǐ) 手紙 (shǒuzhǐ)
發票发票 (fāpiào) 發票
法西斯 (fǎxīsī) 法西斯 (fǎxīsī)
髮菜发菜 (faat3 choi3) 髮菜 (faat3 choi3)
五香粉 (wǔxiāngfěn) 五香粉 (wǔxiāngfěn)
橈側腕屈肌桡侧腕屈肌 橈側腕屈肌
尺側腕屈肌尺侧腕屈肌 尺側腕屈肌
指深屈肌 指深屈肌
指淺屈肌指浅屈肌 指淺屈肌
文房四寶文房四宝 (wénfángsìbǎo) 文房四寶
朋友 (péngyou) 朋友
() ()
高良薑高良姜 (gāoliángjiāng) 高良薑
高胡 (gāohú) 高胡 (gāohú)
革胡 (géhú) 革胡
俗語俗语 (sio̍k-gí, sio̍k-gú) [[俗語#Chinese|sio̍k-gí, sio̍k-gú]]
歇後語歇后语 (xiēhòuyǔ) xiēhòuyǔ
俗語俗语 (súyǔ) súyǔ
衙門衙门 (yámen) 衙門
(gāo, “ointment”) (ointment)
藥膏药膏 (yàogāo) 藥膏
嬰兒膿毒性肉芽腫婴儿脓毒性肉芽肿 嬰兒膿毒性肉芽腫
草泥馬草泥马 (cǎonímǎ) 草泥馬 (cǎonímǎ)
草書草书 (cǎoshū) 草書 (cǎoshū)
(cǎo) (cǎo)
潦草 (liáocǎo) 潦草 (liáocǎo)
草率 (cǎoshuài) 草率 (cǎoshuài)
工合 (gōnghé) gōnghé
(gōng, “work”) work
(, “together”) together
工業合作社工业合作社 (Gōngyè Hézuòshè, “Chinese Industrial Cooperative Society”) Gōngyè Hézuòshè (Chinese Industrial Cooperative Society)
古琴 (gǔqín) 古琴
(, “ancient”) ancient
(qín, “stringed instrument”) stringed instrument
古箏古筝 (gǔzhēng) 古箏 (gǔzhēng)
鬼婆 (guǐpó, “foreign woman”) foreign woman
餃子饺子 (jiǎozi) 餃子
(, “tile, brick”) tile, brick
蝦餃虾饺 (haa1 gaau2) 蝦餃 (haa1 gaau2)
(tuó)
()
()
()
()
(xiē)
()
𠺪 𠺪
那裡那里 (nàlǐ) nàlǐ
那兒那儿 (nàr) nàr
薟|tr=hiam zh|薟|tr=hiam
飛龍機飞龙机 (hui-lêng-ki) [[飛龍機#Chinese|hui-lêng-ki]]
飛機飞机 (hui-ki) 飛機 (hui-ki)
海鮮海鲜 (hoi2 sin1) 海鮮 (hoi2 sin1)
紅包红包 (hóngbāo) 紅包 (hóngbāo)
紅衛兵红卫兵 (hóngwèibīng, “red defense soldier; red guard”) hóngwèibīng (red defense soldier; red guard)
畫眉画眉 (huàméi) 畫眉
也是 (iā-sī, ā-sī) [[也是#Chinese|iā-sī, ā-sī]]
猶是犹是 (iáu sī, iah sī, ah sī, á sī, iá sī) [[猶是#Chinese|iáu sī, iah sī, ah sī, á sī, iá sī]]
還是还是 (háishì) 還是
()
他們他们 (tāmen) tāmen
她們她们 (tāmen) tāmen
牠們它们 (tāmen) tāmen
它們它们 (tāmen) tāmen
珍珠 (zhēnzhū) 珍珠
硫酸亞鐵硫酸亚铁 (liúsuānyàtiě) liúsuānyàtiě
油角 (jau4 gok3) jau4 gok3
煎餅煎饼 (jiānbǐng) 煎餅 (jiānbǐng)
殭屍僵尸 (jiāngshī) 殭屍
剪紙剪纸 (jiǎnzhǐ) 剪紙 (jiǎnzhǐ)
餃子饺子 (jiǎozi) 餃子 (jiǎozi)
進來进来 (jìnlái) jìnlái
太陽太阳 (thài-iông) [[太陽#Chinese|thài-iông]]
太陽太阳 (tàiyáng) tàiyáng
(zuk1) (zuk1)
()
芥蘭芥兰 (gaai3 laan4-2) gaai3 laan4-2
高嶺高岭 (Gāolǐng, “high hill”) Gāolǐng (high hill)
高嶺高岭 (Gāolǐng, “high hill”) Gāolǐng (high hill)
雞婆鸡婆家婆 (ke-pô, “to be a busybody; meddlesome”) to be a busybody; meddlesome (ke-pô)
*道
驚死惊死 (kiaⁿ-sí, “afraid to die”) [[驚死#Chinese|kiaⁿ-sí]] (afraid to die)
驚輸惊输 (kiaⁿ-su, “afraid to lose”) [[驚輸#Chinese|kiaⁿ-su]] (afraid to lose)
驚𢸣惊𢸣 (kiaⁿ-ngiau) 驚𢸣 (kiaⁿ-ngiau)
畏𢸣 (ùi-ngiau) 畏𢸣 (ùi-ngiau)
今天 (jīntiān) jīntiān
(tiàm) tiàm
(kuài)
(kuài)
勞改劳改 (láogǎi) láogǎi
(lǎo, “old”) old
(, “tooth”) tooth
臘腸腊肠 (laap6 coeng2) 臘腸 (laap6 coeng2)
立山小種立山小种 (laap6 saan1 siu2 zung2) laap6 saan1 siu2 zung2
小篆 (xiǎozhuàn) 小篆 (xiǎozhuàn)
我們我们 (wǒmen) 我們 (wǒmen)
(ba) (ba)
(èr, “two”) two
你爸 (líⁿ pē, “your father”) [[你爸#Chinese|líⁿ pē]] (your father)
(líⁿ, “your”) [[你#Chinese|líⁿ]] (your)
(, “father”) [[爸#Chinese|]] (father)
凌遲凌迟 (língchí) 凌遲 (língchí)
靈芝灵芝 (língzhī) 靈芝 (língzhī)
進來进来 (jìnlái) jìnlái
太陽太阳 (thài-iông) [[太陽#Chinese|thài-iông]]
太陽太阳 (tàiyáng) tàiyáng
蘿蔔萝卜 (lo4 baak6, “radish, carrot”) lo4 baak6 (radish, carrot)
撈麵捞面 (lou1 min6) lou1 min6
撈麵捞面 (lāomiàn) lāomiàn
潤餅润饼 (lūn-piáⁿ) 潤餅 (lūn-piáⁿ)
好久不見好久不见 (hǎojiǔbújiàn) 好久不見 (hǎojiǔbújiàn)
蘆橘芦橘 (lou4 gwat1) 蘆橘 (lou4 gwat1)
丟臉丢脸 (diūliǎn) 丟臉 (diūliǎn)
樓頂楼顶 (lâu-téng) lâu-téng
樓頂楼顶 (lâu-téng) lâu-téng
(ér, “child”) child
蘋果苹果 (phōng-kó) 蘋果 (phōng-kó)
蘋果苹果 (píngguǒ) 蘋果 (píngguǒ)
你們你们 (nǐmen, “(plural) you”) (plural) you
多少 (duōshǎo) duōshǎo
麻黃麻黄 (máhuáng) 麻黃 (máhuáng)
麻將麻将 (maa4 zoeng3) 麻將 (maa4 zoeng3)
麻將麻将 (májiàng) 麻將 (májiàng)
麻將麻将 (májiàng) 麻將 (májiàng)
麻辣燙麻辣烫 (málàtàng) 麻辣燙 (málàtàng)
麻婆豆腐 (mápó dòufu) 麻婆豆腐
() ()
饃饃馍馍 (mómo) 饃饃
饃饃馍馍 (mómo) 饃饃
(, “demon”) demon
蘑菇 (mo4 gu1, “button mushrooms”) mo4 gu1 (button mushrooms)
(gai1, “chicken”) gai1 (chicken)
(pin3, “slice”) pin3 (slice)
()
麻糍 (môa chî, “glutinous rice cake made with hemp-seeds”) glutinous rice cake made with hemp-seeds (môa chî)
(môa, “hemp”) hemp (môa)
(chî, “glutinous rice cake”) glutinous rice cake (chî)
(, “noodles”) (noodles)
海底摸針海底摸针 (hǎidǐmōzhēn) 海底摸針
(“smell, odour; taste”) smell, odour; taste
丟臉丢脸 (diūliǎn, “to lose face; disgraceful”) diūliǎn (to lose face; disgraceful)
木樨 (mùxī) 木樨
木犀 木犀
目錄目录 (mùlù, “catalogue, list”) catalogue, list
領帶领带 (lǐngdài) 領帶
藝業艺业 (yìyè) 藝業
拇指 (mǔzhǐ) 拇指
(, “thumb”) thumb
(, “mother”) mother
兩節棍两节棍 兩節棍
酒吧 (chiú-pa) [[酒吧#Chinese|chiú-pa]]
吧臺吧台 (pa-tâi) [[吧臺#Chinese|pa-tâi]]
白鴿票白鸽票 白鴿票
白銅白铜 (baak6 tung4, “white copper”) baak6 tung4 (white copper)
掌長肌掌长肌 掌長肌
放生 (pàng seⁿ) 放生 (pàng seⁿ)
胖次 (pàngcì) 胖次
兼職兼职 (jiānzhí) 兼職
白菜 (pe̍h-chhài) 白菜 (pe̍h-chhài)
()
飛機場飞机场 (fēijīchǎng) 飛機場
機場机场 (jīchǎng, “airport”) airport
不好意思 (bùhǎoyìsi) bùhǎoyìsi
對不起对不起 (duìbùqǐ) duìbùqǐ
麵包面包 (mī-pau) [[麵包#Chinese|mī-pau]]
(fèi)
(fan2) fan2
牛肉粉 (ngau4 juk6 fan2, “noodles with beef”) noodles with beef (ngau4 juk6 fan2)
皮卡 (píkǎ) 皮卡
皮卡車皮卡车 (píkǎchē) 皮卡車
乒乓 (pīngpāng) 乒乓
仆街 (puk7 gaai1, “fall onto street, drop dead, go to hell”) fall onto street, drop dead, go to hell (puk7 gaai1)
(puk7, “fall”) fall (puk7)
(gaai1, “street”) street (gaai1)
薄餅薄饼 (po̍h-piáⁿ) po̍h-piáⁿ
鍋貼锅贴 (guōtiē) 鍋貼 (guōtiē)
旋前方肌 旋前方肌
旋前圓肌旋前圆肌 旋前圓肌
(khah) (khah)
(khah) (khah)
貧憻贫憻 貧憻
貧憚贫惮 貧憚
氣功气功 (qìgōng) qìgōng
紅秧雞红秧鸡 (hóngyāngjī) hóngyāngjī
人民幣人民币 (rénmínbì) 人民幣 (rénmínbì)
肉鬆肉松 (ròusōng) ròusōng
三板 (saam1 baan2) saam1 baan2
舢舨 (sam-pán) 舢舨 (sam-pán)
石叻 (Shílè, “Singapore”) Singapore
先生 (xiānshēng, “Mr.”) Mr. (xiānshēng)
山東山东 (Shāndōng) 山東
燒餅烧饼 (shāobǐng) 燒餅 (shāobǐng)
燒賣烧卖 (siu1 maai6-2) 燒賣 (siu1 maai6-2)
(siám, “to dodge”) to dodge (siám)
是無是无 (sī-bô, “is not”) is not (sī-bô)
(“less”) less
師傅师傅 (shīfu) 師傅 (shīfu)
師傅师傅 (si1 fu6-2, “master”) si1 fu6-2 (master)
師父师父 (si1 fu6-2, “my master”) si1 fu6-2 (my master)
便宜 (piányi) piányi
燒味烧味 (siu1 mei6-2) 燒味 (siu1 mei6-2)
燒肉烧肉 (siu1 juk6, “roasted pig”) roasted pig (siu1 juk6)
晒士 晒士
嘥士 嘥士
尺寸 (chǐcùn) 尺寸
沙發沙发 (shāfā) 沙發
梳化 (so1 faa3-2) so1 faa3-2
分裂主義分裂主义 (fēnlièzhǔyì) 分裂主義 (fēnlièzhǔyì)
石頭紙石头纸 (shítóuzhǐ) 石頭紙 (shítóuzhǐ)
山龜山龟 (soaⁿ-ku, “country bumpkin”) country bumpkin (soaⁿ-ku)
(soaⁿ, “mountain”) mountain (soaⁿ)
(ku, “tortoise”) tortoise (ku)
算盤算盘 (suànpán) 算盤 (suànpán)
什錦什锦 (sap6 gam2) 什錦 (sap6 gam2)
舒合 (su-kah) 舒合 (su-kah)
嗩吶唢呐 (suǒnà) 嗩吶
沙門沙门 (shāmén, “Buddhist monk”) shāmén (Buddhist monk)
時間时间 (sî-kan) [[時間#Chinese|sî-kan]]
時候时候 (shíhou) 時候
漂亮 (piàoliang) 漂亮
大字報大字报 (dàzìbào, “big-character poster”) dàzìbào (big-character poster)
太極太极 (tàijí) 太極 (tàijí)
(táng, “of the Tang dynasty, by extension, Chinese”) táng (of the Tang dynasty, by extension, Chinese)
湯圓汤圆 (tāngyuán) 湯圓 (tāngyuán)
撐犁撑犁 (chēnglí) 撐犁
塌菜 (taap3 coi3, “collapsed vegetable”) taap3 coi3 (collapsed vegetable)
大家 (dàjiā) dàjiā
恬去 (tiām--khì, tiām--khù, “shut up”) shut up (tiām--khì, tiām--khù)
玩兒玩儿 (wánr) wánr
一帆風順 *一帆風順
占星術占星术 (zhānxīngshù) 占星術
胸腺瘤 (xiōngxiànliú) 胸腺瘤
太陽系太阳系 (thài-iông-hē) [[太陽系#Chinese|thài-iông-hē]]
日頭日头 (ji̍t-thâu, li̍t-thâu) [[日頭#Chinese|ji̍t-thâu, li̍t-thâu]]
日頭日头 (ji̍t-thâu, li̍t-thâu) [[日頭#Chinese|ji̍t-thâu, li̍t-thâu]]
垃圾 (lah-sap) 垃圾 (lah-sap)
(tai2, “to see”) tai2 (to see)
拍電話拍电话 (phah-tiān-ōe, “to make a phone call”) [[拍電話#Chinese|phah-tiān-ōe]] (to make a phone call)
扣電話扣电话 (khà-tiān-ōe, “to make a phone call”) [[扣電話#Chinese|khà-tiān-ōe]] (to make a phone call)
常常 (chángcháng) 常常
經常经常 (jīngcháng) 經常
豆瓣醬豆瓣酱 (dòubàn jiàng) 豆瓣醬 (dòubàn jiàng)
方言 (fāngyán) 方言 (fāngyán)
方言 (fāngyán) 方言 (fāngyán)
頭家头家 (thâu-ke, “boss”) boss (thâu-ke)
白手 (báishǒu) 白手
草書草书 (cǎoshū) 草書 (cǎoshū)
肚兜 (dùdōu, “lit. belly cover”) [[肚兜#Chinese|lit. belly cover]]
(tóng)
大風大风 (dàfēng, “big wind”) big wind
畫兒画儿 (huàr) 畫兒 (huàr)
歹勢歹势 (phái-sè) [[歹勢#Chinese|phái-sè]]
失禮失礼 (sit-lé) [[失禮#Chinese|sit-lé]]
對不起对不起 (tùi-put-khí) [[對不起#Chinese|tùi-put-khí]]
剛才刚才 (gāngcái) 剛才
回去 (huíqù) huíqù
(yuán, “circle” > “round coin”) circle” > “round coin
(góa, “my”) (góa)
老爸 (lāu-pē, “father”) 老爸 (lāu-pē)
(yuán, “circle” > “round coin”) circle” > “round coin
武術武术 (wǔshù, “martial techniques”) martial techniques
歇後語歇后语 (xiēhòuyǔ) xiēhòuyǔ
(xūn) (xūn)
衙門衙门 (yámén) 衙門 (yámén)
(yáng) yáng
(yīn) yīn
陰陽阴阳 (yīnyáng) yīnyáng
玉蘭玉兰 (yùlán) 玉蘭 (yùlán)
飲茶饮茶 (jam2 caa4) 飲茶 (jam2 caa4)
臟腑脏腑 (zàngfǔ) 臟腑 (zàngfǔ)
查某 (cha-bó, “woman, girl”) cha-bó (woman, girl)
(zhōu) (zhōu)
粽子 (zòngzi) zòngzi
()
一一 (yīyī) 一一
一二 (yī'èr) 一二
(yào, “want; must; need”) yào (want; must; need)
晚飯晚饭 (wǎnfàn) wǎnfàn
()
這麼这么 (zhème, “in this way”) zhème (in this way)
如此 (rúcǐ, “like this”) rúcǐ (like this)
那麼那么 (nàme, “then”) nàme (then)
這麼这么 (zhème, “in this way”) zhème (in this way)
如此 (rúcǐ, “like this”) rúcǐ (like this)
那麼那么 (nàme, “then”) nàme (then)
(de)
()
後面后面 (āu-bīn) [[後面#Chinese|āu-bīn]]
後邊后边 (hòubiān) hòubiān
獨弦琴独弦琴 (dúxiánqín) 獨弦琴
人參人参 (rénshēn) rénshēn
利比亞利比亚 (Lìbǐyà) 利比亞 (Lìbǐyà)
阿爾發粒子阿尔发粒子 阿爾發粒子
貝塔粒子贝塔粒子 (bèitǎ lìzǐ) 貝塔粒子
小無知小无知 (Xiǎo Wúzhī) Xiǎo Wúzhī
()
(shuǐ, “water”) shuǐ (water)
(lóng, “dragon”) lóng (dragon)
(wáng, “king”) wáng (king)
官話官话 (guānhuà) guānhuà
大字報大字报 (dàzìbào) dàzìbào
人參人参 (rénshēn) rénshēn
人民幣人民币 (rénmínbì) rénmínbì
(yīn) yīn
陰陽阴阳 (yīnyáng) yīnyáng
語言语言 (yǔyán) 語言
(yuè, “month”) (month)
饅頭馒头 (mántou) 饅頭
饅頭馒头 (mántóu) 饅頭 (mántóu)
白菜 (pe̍h-chhài) 白菜 (pe̍h-chhài)
普通話普通话 (pǔtōnghuà, “common speech”) pǔtōnghuà (common speech)
太平 (tàipíng) 太平
太極太极 (tàijí) tàijí
太極拳太极拳 (tàijíquán) tàijíquán
武術武术 (wǔshù) wǔshù
風水风水 (fēngshuǐ) fēngshuǐ
漢字汉字 (hànzì) hànzì
花生 (huāshēng) 花生
華僑华侨 (huáqiáo) 華僑 (huáqiáo)
紅衛兵红卫兵 (hóngwèibīng) 紅衛兵 (hóngwèibīng)
餃子饺子 (jiǎozi) jiǎozi
() ()
氣功气功 (qìgōng) qìgōng
窗戶窗户 (chuānghu) 窗戶
青椒 (qīngjiāo) 青椒
成語成语 (chéngyǔ) chéngyǔ
(yuán) yuán
(yáng) yáng
煙筒烟筒 (yāntǒng) 煙筒
養漢养汉 (yǎnghàn, “to commit adultery”) to commit adultery
获嘉 (Huòjiā) 获嘉 (Huòjiā)
小兒經小儿经 (Xiǎo'érjīng) 小兒經 (Xiǎo'érjīng)
紅包红包 (hóngbāo) 紅包
夜叉 (yèchā) 夜叉
喜马拉雅 喜马拉雅
虼蚻 (ka-choa̍h) ka-choa̍h
奸臣 (jiānchén, “treacherous minister”) jiānchén (treacherous minister)
軍師军师 (jūn shī, “military counsellor”) [[軍師#Chinese|military counsellor]] (jūn shī)
粿條粿条 (kóe-tiâu, “ricecake strips”) kóe-tiâu (ricecake strips)
(“leg, foot”) leg, foot
(“to ride”) to ride
(, “tooth; tusk”) tooth; tusk
(qín)
(zhǐ, “finger; to point; to indicate”) finger; to point; to indicate
(sue1, “weaken”) sue1 (weaken)
(dāo)
忠臣 (zhōng chén, “faithful minister”) [[忠臣#Chinese|faithful minister]] (zhōng chén)
(di6, “younger brother”) di6 (younger brother)
(tu, “pig”) (tu, pig)
豬八戒猪八戒 (Zhū Bājiè) 豬八戒
(bhit4, “flat”) bhit4 (flat)
(méi)
(wěi) (wěi)
肉粽 (bah-chàng) 肉粽 (bah-chàng)
北京 (bak1 ging1) 北京 (bak1 ging1)
(*piːds) *閉 (*piːds)
(“bee”) bee
(fěn) (fěn)
拍鹵拍卤 (pāi lǔ) 拍鹵 (pāi lǔ)
武林 (wǔlín) 武林
武林 (wǔlín) 武林
花生 (huāshēng, “peanut”) 花生 (peanut)
落花生 (luòhuāshēng, “peanut”) 落花生 (peanut)
(le2) le2
(“to say; to speak”) to say; to speak
對牛彈琴对牛弹琴 (duìniútánqín) 對牛彈琴
(sòe) (sòe)
饅頭馒头 (mántou) 饅頭
*行
阿舅 (ājiù, “maternal uncle”) 阿舅 (maternal uncle)
(ā, “a term of familiarity prefixed to a person's name”) (a term of familiarity prefixed to a person's name)
皇后 (hông-hiō) 皇后 (hông-hiō)
皇帝 (hông-tè) 皇帝 (hông-tè)
*首
高麗高丽 (Korea, “gāolí”) Korea (gāolí)
轿
高椅 (gao1 in2, “chair”) gao1 in2 (chair)
激心 激心
(, “to arouse; to incite; to stimulate; etc.”) [[激#Chinese|to arouse; to incite; to stimulate; etc.]] ()
(xīn, “heart; mind; etc.”) [[心#Chinese|heart; mind; etc.]] (xīn)
菊花 (júhuā) 菊花 (júhuā)
(keh) (keh)
*針
衙門衙门 (gê-mn̂g) 衙門 (gê-mn̂g)
(zê1, “vegetarian”) zê1 (vegetarian)
(“orange”) (orange)
(zhāo, “morning”) morning
(zǎo, “early; morning”) early; morning
(diàn)
豆腐 (dao7 hu7, “tofu”) dao7 hu7 (tofu)
豆花 (dòuhuā) 豆花
(tiē) (tiē)
(*pʰid) (*pʰid)
(měng)
尿 (niào, “urine; to piss”) urine; to piss
失身 (shīshēn) 失身
(*l̥ʰiːɡ, “iron”) iron (*l̥ʰiːɡ)
(doh4) (doh4)
(, “to mend; to repair; to supplement; etc.”) [[補#Chinese|to mend; to repair; to supplement; etc.]] ()
駱駝骆驼 (luòtuó) 駱駝 (luòtuó)
烏涼 (ou1 liang5) *烏涼 (ou1 liang5)
太后 (thài-hiō) 太后 (thài-hiō)
*牌
*役
(, “noodle”) (noodle)
中國中国 (Zhōngguó) 中國
(kāng)
筷子 (kuàizi) 筷子
日喀則日喀则 (Rìkāzé) 日喀則
共產黨共产党 (gòngchǎndǎng) 共產黨
共產共产 (gòngchǎn) 共產
電腦电脑 (diànnǎo, “computer [electronic-brain]”) computer [electronic-brain]
電影电影 (diànyǐng, “film, literally "electricity-image"”) film, literally "electricity-image"
汽車汽车 (qìchē) 汽車
(“ladle”) ladle
(“to pour”) to pour
(tíng)
拖拉機拖拉机 (tuōlājī) 拖拉機
冬蟲夏草冬虫夏草 (dōngchóngxiàcǎo) 冬蟲夏草
英國英国 (Yīngguó) 英國
民主 (mínzhǔ, “democracy; populace + main”) mínzhǔ (democracy; populace + main)
博士 (bóshì, “scholar”) scholar
白菜 (báicài) 白菜
布達拉布达拉 布達拉
布達拉宮布达拉宫 (Bùdálā Gōng) 布達拉宮
布達拉山布达拉山 布達拉山
排球 (páiqiú) 排球
扎西德勒 (zhāxīdélè) 扎西德勒
(mán)
摩托 (mótuō) 摩托
饃饃馍馍 (mómo) 饃饃
(, “word”) word
香港 (Xiānggǎng) 香港
細菌细菌 (xìjūn) 細菌
軲轆轱辘 (gūlu, “wheel”) wheel
*萬
仁波切 (rénbōqiè) 仁波切
耳根 (ěrgēn) 耳根
糌粑 (zānba) 糌粑
(, “pear”) pear
鐵路铁路 (tiělù) 鐵路
共和國共和国 (gònghéguó, “republic”) republic
應身 *應身
化身 *化身
(“ritual dance”) ritual dance
安多 (Ānduō) 安多
(, “child”) child
(, “to bear; to give birth; to breed; to love; Chinese character”) to bear; to give birth; to breed; to love; Chinese character
(fěn) (fěn)
() ()
(jiǎo)
粿條粿条 (kóe-tiâu, “ricecake strips”) [[粿條#Chinese|kóe-tiâu]] (ricecake strips)
(qīng)
()
(doh4) (doh4)
餅饒饼饶 餅饒
*牌
(pào)
(miàn)
沙發沙发 (shāfā) 沙發 (shāfā)
檯燈台灯 (tāidēng) 檯燈 (tāidēng)
蘋果苹果 (píngguǒ) 蘋果 (píngguǒ)
() ()
電視电视 (diànshì) 電視 (diànshì)
電話电话 (diànhuà) 電話 (diànhuà)
中國中国 (Zhōngguó) 中國 (Zhōngguó)
破折號破折号 (pòzhéhào) 破折號
duang duang
動L动L 動L
冰冰麵冰冰面 (bīngbīngmiàn) 冰冰麵
彪彪麵彪彪面 (biāobiāomiàn) 彪彪麵
油潑扯麵油泼扯面 油潑扯麵
圈句號圈句号 圈句號
(tóng)
同|same (used as iteration mark zh|同|same (used as iteration mark
《 》 《 》
〈 〉 〈 〉
(èr)
黑輪黑轮 (hēilún) hēilún
工口 (gōngkǒu) 工口
御宅族 (yùzháizú) 御宅族
宅男 (zháinán) 宅男
宅女 (zháinǚ) 宅女
加答兒加答儿 (jiādá'ěr) 加答兒
卡拉OK (kaa1 laa1 ou1 kei1) 卡拉OK (kaa1 laa1 ou1 kei1)
卡拉OK (khà-la-o-khie) 卡拉OK (khà-la-o-khie)
卡拉OK (kǎlǎ'ōukēi, kǎlā'ōukèi) 卡拉OK (kǎlǎ'ōukēi, kǎlā'ōukèi)
卡拉OK (kha-lá-ó͘-khe) 卡拉OK (kha-lá-ó͘-khe)
蘇聯苏联 (Sūlián) 蘇聯
蛋白質蛋白质 (dànbáizhì) 蛋白質
柏青哥 (bǎiqīnggē) 柏青哥 (bǎiqīnggē)
胖次 (pàngcì) 胖次
拉麵拉面 (lāmiàn, “pulled noodles”) pulled noodles (lāmiàn)
(b) (b)
(p) (p)
(m) (m)
(f) (f)
放膽放胆 (fàngdǎn) 放膽
放鬆放松 (fàngsōng) 放鬆
放得開放得开 (fàngdekāi) 放得開
硬撐硬撑 硬撐
星期一 (xīngqīyī) 星期一
星期二 (xīngqī'èr) 星期二
星期三 (xīngqīsān) 星期三
星期四 (xīngqīsì) 星期四
星期五 (xīngqīwǔ) 星期五
星期六 (xīngqīliù) 星期六
星期日 (xīngqīrì) 星期日
星期一 (xīngqīyī) 星期一
星期二 (xīngqī'èr) 星期二
星期三 (xīngqīsān) 星期三
星期四 (xīngqīsì) 星期四
星期五 (xīngqīwǔ) 星期五
星期六 (xīngqīliù) 星期六
星期日 (xīngqīrì) 星期日
()
擺劃摆划 擺劃
(màn, “to deceive”) [[謾#Chinese|to deceive]]
(màn, “long”) long
(léi, “thunder”) thunder
()
卟吩 (bǔfēn) 卟吩 (bǔfēn)
卟吩 (bǔfēn, “porphin”) porphin
架佬 架佬
㗎仔 㗎仔
㗎妹 㗎妹
鬼佬 (guǐlǎo) 鬼佬
(bei)
(bài)
利拉羅利拉罗 (lìlāluó) 利拉羅
竹嗩吶竹唢呐 竹嗩吶
屎㞎㞎 (shǐbǎba) 屎㞎㞎
淹尖 淹尖
腌尖 腌尖
奄尖 奄尖
留班 (liúbān) 留班
留級留级 (liújí) 留級
𣈦 𣈦
尾二指 尾二指
佬仔指 佬仔指
知母 (zhīmǔ) 知母
(kūn)
(wàn)
𩚨 𩚨
䬫餬䬫糊 䬫餬
()
()
(yāo)
一旦 (yīdàn) 一旦
一下仔 一下仔
一下 (yīxià) 一下
一下兒一下儿 (yīxiàr) 一下兒
一下子 (yīxiàzi) 一下子
一下兒一下儿 (yīxiàr) 一下兒
一下仔 (chi̍t-ē-á) [[一下仔#Chinese|chi̍t-ē-á]]
一唔小心 (jat1 m4 siu2 sam1) 一唔小心 (jat1 m4 siu2 sam1)
一輩子一辈子 (yībèizi) 一輩子
你拍一,我拍一,一隻小貓坐飛機你拍一,我拍一,一只小猫坐飞机 (nǐ pāi yī, wǒ pāi yī, yī zhī xiǎomāo zuò fēijī) 你拍一,我拍一,一隻小貓坐飛機/你拍一,我拍一,一只小猫坐飞机
()
幾個几个 (jǐgè) 幾個
一撮 一撮
一寡 一寡
二來二来 (èrlái) 二來
多元化 (duōyuánhuà) 多元化
總共总共 (zǒnggòng) 總共
攏總拢总 (lóng-chóng) 攏總 (lóng-chóng)
一切 (yīqiè) 一切 (yīqiè)
一剎一刹 (yīchà) 一剎
剎那刹那 (chànà) 剎那
*口
一些 (yīxiē) 一些
一點一点 (yīdiǎn) 一點
一大橛 一大橛
(, “one”) one
(, “character”) character
褒貶褒贬 (bāobiǎn, “to praise or denigrate; to pass judgement”) to praise or denigrate; to pass judgement
一家老小 (yījiā-lǎoxiǎo) 一家老小
一家大細一家大细 一家大細
一家大小 (yījiā-dàxiǎo) 一家大小
一家大細一家大细 一家大細
一寡仔 一寡仔
一些 (yīxiē) 一些
一次 (yīcì) 一次
全心全意 (quánxīnquányì) 全心全意
真心實意真心实意 (zhēnxīnshíyì) 真心實意 (zhēnxīnshíyì)
三心二意 (sānxīn'èryì) 三心二意
心猿意馬心猿意马 (xīnyuányìmǎ) 心猿意馬 (xīnyuányìmǎ)
一切 (yīqiè) 一切
一舉兩得一举两得 (yījǔliǎngdé) 一舉兩得
甲方 (jiǎfāng) 甲方
雙方双方 (shuāngfāng) 雙方
乙方 (yǐfāng) 乙方
一日不見,如隔三秋一日不见,如隔三秋 (yīrìbùjiàn, rúgésānqiū) 一日不見,如隔三秋/一日不见,如隔三秋
一日不見,如隔三秋一日不见,如隔三秋 (yīrìbùjiàn, rúgésānqiū) 一日不見,如隔三秋/一日不见,如隔三秋
一日三秋 (yīrìsānqiū) 一日三秋
一……就…… (yījiù) 一……就……
一味 (yīwèi) 一味
陣間阵间 (zan6 gaan1) 陣間 (zan6 gaan1)
一陣間一阵间 (jat zan6 gaan1) 一陣間 (jat zan6 gaan1)
元月 (Yuányuè) 元月
正月 (zhēngyuè) 正月
元月 (Yuányuè) 元月
端月 (duānyuè) 端月
初月 初月
嘉月 嘉月
開歲开岁 開歲
新正 (xīnzhēng) 新正
隅月 隅月
孟月 (mèngyuè) 孟月
始春 始春
元春 元春
陬月 陬月
一朝被蛇咬,十年怕草繩一朝被蛇咬,十年怕草绳 (yīzhāo bèi shé yǎo, shínián pà cǎoshéng) 一朝被蛇咬,十年怕草繩
一朝被蛇咬,十年怕井繩一朝被蛇咬,十年怕井绳 (yī zhāo bèi shé yǎo, shí nián pà jǐng shéng) 一朝被蛇咬,十年怕井繩
好花插在牛糞上好花插在牛粪上 (hǎo huā chāzài niúfèn shàng) 好花插在牛糞上
留得青山在,不怕沒柴燒留得青山在,不怕没柴烧 (liú dé qīngshān zài, bùpà méi chái shāo) 留得青山在,不怕沒柴燒
天無絕人之路天无绝人之路 (tiān wú jué rén zhī lù) 天無絕人之路
同樣同样 (tóngyàng) 同樣
線性方程线性方程 (xiànxìng fāngchéng) 線性方程
一會一会 (yīhuì) 一會
跛行 (bǒxíng) 跛行
一瘸一拐 (yīquéyīguǎi) 一瘸一拐
二氧化碳 (èryǎnghuàtàn) 二氧化碳
密陀僧 (mìtuósēng) 密陀僧
(chí)
(, “lake”) [[湖#Chinese|lake]]
太液池 (Tàiyèchí) 太液池
跛行 (bǒxíng) 跛行
一步一瘸 (yībùyīqué) 一步一瘸
一路 (jat1 lou6) jat1 lou6
眼觀六路眼观六路 眼觀六路
一門式一门式 (yīménshì) 一門式
一石二鳥一石二鸟 (yīshí'èrniǎo) 一石二鳥
一舉兩得一举两得 (yījǔliǎngdé) 一舉兩得
一顆老鼠屎,壞了一鍋粥一颗老鼠屎,坏了一锅粥 一顆老鼠屎,壞了一鍋粥
一粒老鼠屎,壞了一鍋湯一粒老鼠屎,坏了一锅汤 一粒老鼠屎,壞了一鍋湯
一顆老鼠屎,壞了一鍋湯一颗老鼠屎,坏了一锅汤 一顆老鼠屎,壞了一鍋湯
統一统一 (tǒngyī) 統一
一網打盡一网打尽 (yīwǎngdǎjìn) 一網打盡
一肚火 一肚火
一箭雙雕一箭双雕 一箭雙雕
一石二鳥一石二鸟 (yīshí'èrniǎo) 一石二鳥
(xiàng)
一般 (yībān, “average”) average
一覽無餘一览无余 (yīlǎnwúyú) 一覽無餘
鼎*
一面 (yīmiàn) 一面
一邊一边 (yībiān) 一邊
一直 (yīzhí) 一直
一帆風順一帆风顺 (yīfān-fēngshùn, yīfán-fēngshùn) 一帆風順 (yīfān-fēngshùn, yīfán-fēngshùn)
一路順風一路顺风 (yīlù-shùnfēng) 一路順風
一帆風順一帆风顺 (yīfānfēngshùn) 一帆風順
一路平安 (yīlù-píng'ān) 一路平安
一蹴可幾一蹴可几 (yīcùkějī) 一蹴可幾
一世人 一世人
連串连串 (liánchuàn) 連串
三長兩短三长两短 (sānchángliǎngduǎn) 三長兩短
一站式 (yīzhànshì) 一站式
一點兒一点儿 (yīdiǎnr) 一點兒
一點一点 (yīdiǎn) 一點
啲咁多 啲咁多
啲啲咁多 啲啲咁多
一鼓作氣一鼓作气 一鼓作氣
丁丁 (zhēngzhēng) zhēngzhēng
丙子 (bǐngzǐ) 丙子
戊寅 (wùyín) 戊寅
丙戌 (bǐngxū) 丙戌