User:Robin Lionheart/zamenhofaj poemoj

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

In his first book, Zamenhof's examples of Esperanto writing included two original poems. This test page is to see if Wiktionary covers their vocabulary.

Mia Penso[edit]

      Sur la kampo, for de l' mondo,
      Antaŭ nokto de somero
      Amikino en la rondo
      Kantas kanton pri l' espero.
      Kaj pri vivo detruita
      Ŝi rakontas kompatante, —
      Mia vundo refrapita
      Min doloras resangante.
     "Ĉu vi dormas? Ho, sinjoro,
      Kial tia senmoveco?
      Ha, kredeble rememoro
      El la kara infaneco?"
      Kion diri? Ne ploranta
      Povis esti parolado
      Kun fraŭlino ripozanta
      Post somera promenado.
      Mia penso kaj turmento,
      Kaj doloro kaj esperoj!
      Kiom de mi en silento
      Al vi iris jam oferoj!
      Kion havis mi plej karan —
      La junecon -- mi ploranta
      Metis mem sur la altaron
      De la devo ordonanta!
      Fajron sentas mi interne,
      Vivi ankaŭ mi dezirasIo pelas min eterne
      Se mi al gajuloj iras …
      Se ne plaĉas al la sorto
      Mia peno kaj laboroVenu tuj al mi la morto,
      En esperosen doloro!

Ho, mia kor'[edit]

      Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile,
      El mia brusto nun ne saltu for!
      Jam teni min ne povas mi facile
      Ho, mia kor’!
      Ho, mia kor’! Post longa laborado
      Ĉu mi ne vinkos * en decida * hor’?
      Sufiĉe! Trankviliĝu de l’ batado,
      Ho, mia kor’!