działać

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Old Polish[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Slavic *dělati. By surface analysis, działo +‎ -ać. First attested in the fifteenth century.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): (10th–15th CE) /d͡ʑaɫat͡ɕ/
 • IPA(key): (15th CE) /d͡ʑaɫat͡ɕ/

Verb[edit]

działać impf

 1. to work, to operate to be active
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Sankt Florian Psalter]‎[1], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 126, 1:
   Alysz gospodzyn wczyny dom, po prosznoszcy dzalayø (in vanum laboraverunt), gysz czynø gy
   [Aliż Gospodzin uczyni dom, po prozności działają (in vanum laboraverunt), jiż czynią ji]
  • 1930 [c. 1455], “Ex”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[2], 35, 35:
   Obu nauczyl mødroszczy, abi dzyalaly dzalem czyeszelskym (ut faciant opera abietarii)
   [Obu nauczył mądrości, aby działali działem ciesielskim (ut faciant opera abietarii)]
  • 1880 [Middle of the 15th century], Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, volume V, page 279:
   Schywoth dzalayączy a schywoth o bodze myslączy wyodla actiuam vitam et contemplatiuam sublimiter exercebat
   [Żywot działający a żywot o Bodze myślący wiodła actiuam vitam et contemplatiuam sublimiter exercebat]
 2. to act, to behave
  • 1887 [Fifteenth century], Wacław Ubogi z Brodni, edited by Lucjan Malinowski, Modlitwy Wacława. Zabytek języka polskiego z wieku XV odkryty i skopjowany przez Aleksandra Przezdzieckiego wydał i objaśnił Lucyjan Malinowski[3], Krakow, Brodnia, page 25b:
   Pyszny nyesprawiedliwie dzialali zawzdi (superbi inique agebant usquequaque Psal 118, 51)
   [Pyszni niesprawiedliwie działali zawżdy (superbi inique agebant usquequaque Psal 118, 51)]
  • 1892 [1484], Hieronim Łopaciński, editor, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV i początku XVI[4], Krakow, page 707:
   Napirzvey ma slubiczi, yze ma przykazanya boze... chovaczi..., aza przesthąpy, yestlyby kthorymi vystąpyl a gich sye dopusczyl zyvącz y tez dzyelayącz naprzeczyw obyczayovy zakonu thego (quas contra hunc vivendi modum commiserit), dossziczi vczynyczy
   [Napirzwej ma ślubić, iże ma przykazania boże... chować..., aza przestąpi, jestliby ktorymi wystąpił a jich sie dopuścił żywiąc i też dziełając naprzeciw obyczajowi zakonu tego (quas contra hunc vivendi modum commiserit), dosyć uczynić]
  • 1937 [15th century], Středověké listy ze Slovenska. Sbírka listů a listin, psaných jazykem národném.[5], volume I, page 20:
   A wszakoz Byenya them sobye nycz nye popravy, czo pyrvey myąl dzyelacz, o gedną rzecz tho bądzye dzyelyal, o [d]dvye abo o trzy
   [A wszakoż Bienia tem sobie nic nie poprawi, co pirwej miał dziełać, o jedną rzecz to będzie dziełał, o dwye abo o trzy]
 3. to do, to perform, to execute, to commit; to make; to build
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Sankt Florian Psalter]‎[6], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 117, 21:
   Kamen, gen sø odrzvczyly dzalayøcz (lapidem, quem reprobaverunt aed ficantes), ten vczynon gest we glowø køta
   [Kamień, jen są odrzucili działając (lapidem, quem reprobaverunt aed ficantesy), ten uczynion jest we głowę kąta]
  • 1930 [c. 1455], “I Par”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[7], 9, 30:
   Sinowye kaplansci mascy [z] wonyaiøcich mascy dzalaly (unguenta ex aromatibus conficiebant)
   [Synowie kapłańszczy maści [z] woniających [maści] [rzeczy] działali (unguenta ex aromatibus conficiebant)]
  • 1930 [c. 1455], “Neh”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[8], 6, 3:
   Dzalo vyelykye ia dzalam (opus grande ego facio)
   [Działo wielikie ja działam (opus grande ego facio)]
  • 1930 [c. 1455], “Ex”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[9], 16, 23:
   To, czso dzelano ma bicz, czynczye (quodcumque operandum est, facite)
   [To, cso dziełano ma być, czyńcie (quodcumque operandum est, facite)]
  • 1880 [Fifteenth century], Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, volume I, page 143:
   Vbostw (leg. ubostwu) ochloda dzyalacz (pauperes recreare)
   [Ubostwu ochłoda działać (pauperes recreare)]
  • 1874-1891 [Fifteenth century], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, volume XIX, page 89:
   Gdy nąsch Jesus yusz umyeral, testamenth tam kraszny dzalal
   [Gdy nasz Jesus już umierał, testament tam krasny działał]
  • 1902-1952 [c. 1450], Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, volume IX, page 318:
   A czego by ssam nye rad myal, nykomv tego nye dzyalay
   [A czego by sam nie rad miał, nikomu tego nie działaj]
  • 1461, Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego[10], line 13:
   Do wroczlawyanow poszlaly... a szkarzancz na zemyany, by gym gwalthy dzalaly
   [Do wrocławianow posłali... a skarżąc na ziemiany, by jim gwałty działali]
  • 1950 [1471], Władysław Kuraszkiewicz, Adam Wolff, editors, Zapiski i roty polskie XV-XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, number 2955:
   Tho, gdze Katharzina y Malgorzatha dzela vydzenye, tho ya dzirszą sza prawem moym w pokoyv
   [To, gdzie Katarzyna i Małgorzata dzieła widzenie, to ja dzirżę za prawem moim w pokoju]
  • 1892 [1484], Hieronim Łopaciński, editor, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV i początku XVI[11], Krakow, page 719:
   Yakye modlythvy mayą za vmarle dzyelaczi y pelnyczy (de sepultura defunctorum et de oratione pro ipsis facienda)
   [Jakie modlitwy mają za umarłe dziełać i pełnić (de sepultura defunctorum et de oratione pro ipsis facienda)]
  • 1908 [c. 1500], Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, volume V, page 12:
   Jhus mathcze thą czescz dzyalal, gysze apostoly szebral
   [Jezus matce tę cześć działał, iże apostoły zebrał]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[12], page 289:
   Chczyal naslyadovacz Iesucrista, yszby szye navczyl czvd dzyalacz prze svoy zyssk (ut disceret signa facere ad lucrum)
   [Chciał naśladować Jesukrysta, iżby sie nauczył cud działać prze swoj zysk (ut disceret signa facere ad lucrum)]
 4. (agriculture, of land) to cultivate
  • 1930 [c. 1455], “Gen”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[13], 2, 5:
   Bo tegdi bog nye spuszczal dszdza na szemyø, a czlowyek nye bil, gez to bi dzalal szemyø (qui operaretur terram)
   [Bo tegdy Bog nie spuszczał dżdża na ziemię a człowiek nie był, jeż to by działał ziemię (qui operaretur terram)]
 5. to make into, to turn into, to cause to be
 6. (reflexive with się) to act as, to pass as, to pass off as, to impersonate
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[14], page 429:
   O dobry czye vczynek nye kamyenvyemy, ale yze movysch przeczyw bogu, yze ty bądącz czlovyekyem dzyalasz szye bogyem (et quia tu homo cum sis, facis teipsum deum Jo 10, 33)
   [O dobry cie uczynek nie kamienujemy, ale iże mowisz przeciw Bogu i iże ty będąc człowiekiem działasz sie Bogiem (et quia tu homo cum sis, facis teipsum Deum Jo 10, 33)]

Derived terms[edit]

nouns
verbs

Descendants[edit]

 • Masurian: dżiałacz
 • Polish: działać
 • Silesian: działać

References[edit]

Polish[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Polish działać. By surface analysis, dzieło +‎ -ać.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈd͡ʑa.wat͡ɕ/
 • (Middle Polish) IPA(key): /ˈd͡ʑa.ɫat͡ɕ/
 • (file)
 • Rhymes: -awat͡ɕ
 • Syllabification: dzia‧łać

Verb[edit]

działać impf

 1. (intransitive) to act (to perform specific activities aimed at achieving a specific goal or goals)
  Synonym: operować
 2. (intransitive) to work (to function correctly)
  Synonyms: chodzić, funkcjonować
  Przychodzi programista do lekarza i mówi: "Panie doktorze, wątroba mnie boli". Lekarz odpowiada: "Dziwne, u mnie działa".
  A programmer goes to the doctor and says, "Doctor, my liver hurts." The doctor says, "Strange, it works for me."
 3. (intransitive) to work (to apply at a particular time or to a particular situation)
  Synonym: obowiązywać
 4. (intransitive) to work (to have a particular effect on) [+ na (accusative) = on whom/what]
  Synonym: skutkować
 5. (intransitive, chemistry) to apply (to use a specific substance to cause a chemical reaction) [+instrumental = what]
 6. (transitive, obsolete) to churn butter
  Synonym: ubijać
 7. (transitive, obsolete) to create
  Synonym: wytwarzać
 8. (transitive, Middle Polish) to exercise; to be engaged in
  Synonyms: sprawować, zajmować się
 9. (transitive, Middle Polish) to celebrate, to observe
  Synonym: odprawiać
 10. (transitive, Middle Polish) to have, to throw, to hold (to be the host of i.e. a party)
  Synonym: urządzać
 11. (transitive, Middle Polish) to give, to grant, to submit
 12. (transitive, Middle Polish) to inflict
  Synonyms: wyrządzać, zadawać
 13. (intransitive, Middle Polish) to act, to behave
  Synonyms: postępować, zachowywać<zachowywać się>
 14. (transitive, Middle Polish) to cause; to bring about
  Synonym: sprawiać
 15. (transitive, Middle Polish) to perform a deed (to do something i.e. good or bad)
 16. (transitive, Middle Polish) to put together, to come up with
 17. (transitive, Middle Polish) to cause
  Synonym: powodować
 18. (transitive, Middle Polish) to change into, to transform (to give traits of something to something)
  Synonym: przemieniać
 19. (transitive, Middle Polish) to consider as
 20. (transitive, Middle Polish) to fulfill, to realize
  Synonyms: realizować, wypełniać
 21. (intransitive, Middle Polish, mathematics) to calculate (to perform calculations, to solve arithmetic tasks using an abacus)
 22. (intransitive, Middle Polish, law) to plead for something in court
  Synonym: występować
 23. (reflexive with się, Middle Polish) to come about
  Synonym: powstawać
 24. (reflexive with się, Middle Polish) to become, to pass as (to take on traits of a particular person)

Conjugation[edit]

Conjugation of działać impf
person singular plural
masculine feminine neuter virile nonvirile
infinitive działać
present tense 1st działam działamy
2nd działasz działacie
3rd działa działają
impersonal działa się
past tense 1st działałem,
-(e)m działał
działałam,
-(e)m działała
działałom,
-(e)m działało
działaliśmy,
-(e)śmy działali
działałyśmy,
-(e)śmy działały
2nd działałeś,
-(e)ś działał
działałaś,
-(e)ś działała
działałoś,
-(e)ś działało
działaliście,
-(e)ście działali
działałyście,
-(e)ście działały
3rd działał działała działało działali działały
impersonal działano
future tense 1st będę działał,
będę działać
będę działała,
będę działać
będę działało,
będę działać
będziemy działali,
będziemy działać
będziemy działały,
będziemy działać
2nd będziesz działał,
będziesz działać
będziesz działała,
będziesz działać
będziesz działało,
będziesz działać
będziecie działali,
będziecie działać
będziecie działały,
będziecie działać
3rd będzie działał,
będzie działać
będzie działała,
będzie działać
będzie działało,
będzie działać
będą działali,
będą działać
będą działały,
będą działać
impersonal będzie działać się
conditional 1st działałbym,
bym działał
działałabym,
bym działała
działałobym,
bym działało
działalibyśmy,
byśmy działali
działałybyśmy,
byśmy działały
2nd działałbyś,
byś działał
działałabyś,
byś działała
działałobyś,
byś działało
działalibyście,
byście działali
działałybyście,
byście działały
3rd działałby,
by działał
działałaby,
by działała
działałoby,
by działało
działaliby,
by działali
działałyby,
by działały
impersonal działano by
imperative 1st niech działam działajmy
2nd działaj działajcie
3rd niech działa niech działają
active adjectival participle działający działająca działające działający działające
passive adjectival participle działany działana działane działani działane
contemporary adverbial participle działając
verbal noun działanie

Derived terms[edit]

nouns
verbs
verbs

Further reading[edit]

 • działać in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • działać in Polish dictionaries at PWN
 • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “działać”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “działać się”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 • DZIAŁAĆ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 20.01.2015
 • Samuel Bogumił Linde (1807–1814) “działać”, in Słownik języka polskiego[15]
 • Aleksander Zdanowicz (1861) “działać”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861[16]
 • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1900), “działać”, in Słownik języka polskiego[17] (in Polish), volume 1, Warsaw, page 633
 • działać in Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego
 • M. Arcta Słownik Staropolski/Działać on the Polish Wikisource.Wikisource pl

Silesian[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Polish działać.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈd͡ʑawat͡ɕ/
 • Rhymes: -awat͡ɕ
 • Syllabification: dzia‧łać

Verb[edit]

działać impf (perfective zdziałać)

 1. (intransitive) to act (to perform specific activities aimed at achieving a specific goal or goals)
  • 2018 – 2020 October 1, Redakcyjŏ, “Na kole ôd Herbōw do Uszyc, rŏz po jednej, rŏz po drugiyj strōnie ślōnskiyj granicy.”, in Wachtyrz.eu[18], Kotórz Mały, Poland: Silesia Progress:
   Jerzy Ochman – pochodzã ôd Ôlesna. Ôd bajtla jeżdżã na kole i tak mi ôstało. Sztudowołech matymatyka we Wrocławiu, terŏz robiã za informatyka. Działōm tyż w partii Cuzamyn.
   (please add an English translation of this quotation)
 2. (transitive) to churn butter
 3. (intransitive) to masturbate (to perform masturbation on oneself)

Conjugation[edit]

Conjugation of działać impf
person singular plural
masculine feminine neuter virile nonvirile
infinitive działać
present tense 1st działōm działōmy
2nd działŏsz działŏcie
3rd działŏ działajōm
past tense 1st działołch,
działołech,
działoł żech
działałach
działała żech
działałoch1)
działało żech
1)
działalimy,
działalichmy
działałymy,
działałychmy
2nd działołś,
działołeś,
działoł żeś
działałaś
działała żeś
działałoś1)
działało żeś
1)
działaliście,
działali żeście
działałyście,
działały żeście
3rd działoł działała działało działali działały
future tense 1st bydã działoł,
bydã działać
bydã działała,
bydã działać
bydã działało,1)
bydã działać
bydymy działali,
bydymy działać
bydymy działały,
bydymy działać
2nd bydziesz działoł,
bydziesz działać
bydziesz działała,
bydziesz działać
bydziesz działało,1)
bydziesz działać
bydziecie działali,
bydziecie działać
bydziecie działały,
bydziecie działać
3rd bydzie działoł,
bydzie działać
bydzie działała,
bydzie działać
bydzie działało,
bydzie działać
bydōm działali,
bydōm działać
bydōm działały,
bydōm działać
pluperfect tense2)
1st bōłch działoł,
bōłech działoł,
bōł żech działoł
byłach działała
była żech działała
byłoch działało1)
było żech działało
1)
byli my działali,
bylichmy działali
były my działały,
byłychmy działały
2nd bōłś działoł,
bōłeś działoł,
bōł żeś działoł
byłaś działała
była żeś działała
byłoś działało1)
było żeś działało
1)
byliście działali,
byli żeście działali
byłyście działały,
były żeście działały
3rd bōł działoł była działała było działało1)
były my działali,
byłychmy działali
były działały
conditional 1st bych działoł bych działała byście działali by my działały,
bychmy działały
2nd byś działoł byś działała byście działali byście działały
3rd by działoł by działała by działało by działali by działały
imperative 1st niych działōm działejmy
2nd działej działejcie
3rd niych działŏ niych działajōm
active adjectival participle działajōncy działajōncŏ działajōnce działajōncy działajōnce
passive adjectival participle działany działanŏ działane działani działane
verbal noun działanie
1) Personal neuter forms might be considered nonstandard, protological, or nonce, appearing mostly in literature to refer to grammatically neuter nouns, however might also be used for people who prefer neuter forms.
2) The pluperfect is either archaic or obsolete and now used for conditional in the past.

Derived terms[edit]

nouns

Further reading[edit]