hölpöttää

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Finnish[edit]

Verb[edit]

hölpöttää

  1. (intransitive, colloquial) Alternative form of höpöttää

Conjugation[edit]

Inflection of hölpöttää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hölpötän en hölpötä 1st sing. olen hölpöttänyt en ole hölpöttänyt
2nd sing. hölpötät et hölpötä 2nd sing. olet hölpöttänyt et ole hölpöttänyt
3rd sing. hölpöttää ei hölpötä 3rd sing. on hölpöttänyt ei ole hölpöttänyt
1st plur. hölpötämme emme hölpötä 1st plur. olemme hölpöttäneet emme ole hölpöttäneet
2nd plur. hölpötätte ette hölpötä 2nd plur. olette hölpöttäneet ette ole hölpöttäneet
3rd plur. hölpöttävät eivät hölpötä 3rd plur. ovat hölpöttäneet eivät ole hölpöttäneet
passive hölpötetään ei hölpötetä passive on hölpötetty ei ole hölpötetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hölpötin en hölpöttänyt 1st sing. olin hölpöttänyt en ollut hölpöttänyt
2nd sing. hölpötit et hölpöttänyt 2nd sing. olit hölpöttänyt et ollut hölpöttänyt
3rd sing. hölpötti ei hölpöttänyt 3rd sing. oli hölpöttänyt ei ollut hölpöttänyt
1st plur. hölpötimme emme hölpöttäneet 1st plur. olimme hölpöttäneet emme olleet hölpöttäneet
2nd plur. hölpötitte ette hölpöttäneet 2nd plur. olitte hölpöttäneet ette olleet hölpöttäneet
3rd plur. hölpöttivät eivät hölpöttäneet 3rd plur. olivat hölpöttäneet eivät olleet hölpöttäneet
passive hölpötettiin ei hölpötetty passive oli hölpötetty ei ollut hölpötetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hölpöttäisin en hölpöttäisi 1st sing. olisin hölpöttänyt en olisi hölpöttänyt
2nd sing. hölpöttäisit et hölpöttäisi 2nd sing. olisit hölpöttänyt et olisi hölpöttänyt
3rd sing. hölpöttäisi ei hölpöttäisi 3rd sing. olisi hölpöttänyt ei olisi hölpöttänyt
1st plur. hölpöttäisimme emme hölpöttäisi 1st plur. olisimme hölpöttäneet emme olisi hölpöttäneet
2nd plur. hölpöttäisitte ette hölpöttäisi 2nd plur. olisitte hölpöttäneet ette olisi hölpöttäneet
3rd plur. hölpöttäisivät eivät hölpöttäisi 3rd plur. olisivat hölpöttäneet eivät olisi hölpöttäneet
passive hölpötettäisiin ei hölpötettäisi passive olisi hölpötetty ei olisi hölpötetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. hölpötä älä hölpötä 2nd sing. ole hölpöttänyt älä ole hölpöttänyt
3rd sing. hölpöttäköön älköön hölpöttäkö 3rd sing. olkoon hölpöttänyt älköön olko hölpöttänyt
1st plur. hölpöttäkäämme älkäämme hölpöttäkö 1st plur. olkaamme hölpöttäneet älkäämme olko hölpöttäneet
2nd plur. hölpöttäkää älkää hölpöttäkö 2nd plur. olkaa hölpöttäneet älkää olko hölpöttäneet
3rd plur. hölpöttäkööt älkööt hölpöttäkö 3rd plur. olkoot hölpöttäneet älkööt olko hölpöttäneet
passive hölpötettäköön älköön hölpötettäkö passive olkoon hölpötetty älköön olko hölpötetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hölpöttänen en hölpöttäne 1st sing. lienen hölpöttänyt en liene hölpöttänyt
2nd sing. hölpöttänet et hölpöttäne 2nd sing. lienet hölpöttänyt et liene hölpöttänyt
3rd sing. hölpöttänee ei hölpöttäne 3rd sing. lienee hölpöttänyt ei liene hölpöttänyt
1st plur. hölpöttänemme emme hölpöttäne 1st plur. lienemme hölpöttäneet emme liene hölpöttäneet
2nd plur. hölpöttänette ette hölpöttäne 2nd plur. lienette hölpöttäneet ette liene hölpöttäneet
3rd plur. hölpöttänevät eivät hölpöttäne 3rd plur. lienevät hölpöttäneet eivät liene hölpöttäneet
passive hölpötettäneen ei hölpötettäne passive lienee hölpötetty ei liene hölpötetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st hölpöttää present hölpöttävä hölpötettävä
long 1st2 hölpöttääkseen past hölpöttänyt hölpötetty
2nd inessive1 hölpöttäessä hölpötettäessä agent1, 3 hölpöttämä
instructive hölpöttäen negative hölpöttämätön
3rd inessive hölpöttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative hölpöttämästä
illative hölpöttämään
adessive hölpöttämällä
abessive hölpöttämättä
instructive hölpöttämän hölpötettämän
4th nominative hölpöttäminen
partitive hölpöttämistä
5th2 hölpöttämäisillään