kłaść

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: kłasc

Old Polish[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Slavic *klàsti (stem *klad-). First attested in the end of the 14th century.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): (10th–15th CE) /kɫaɕt͡ɕ/
 • IPA(key): (15th CE) /kɫaɕt͡ɕ/

Verb[edit]

kłaść impf (perfective położyć, frequentative kładać)

 1. to put (to place something somewhere)
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[1], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 32, 7:
   Slowem boszim nebosa sø sczwerdzona... Sgromadzaiø iaco w pøchirz wodi morske, cladø w zkarbech gløbocosci (ponens in thesauris abyssos)
   [Słowem bożym niebiosa są śćwierdzona... Zgromadzaję jako w pęchyrz wody morskie, kładę w skarbiech głębokości (ponens in thesauris abyssos)]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[2], page 767:
   Svyaty Maczyey... pyrvey nyz vypyssal vmączenye boze..., klądzye hystorya o Iudaschu
   [Święty Maciej... pirwej niż wypisał umęczenie boże..., kładzie historyją o Judaszu]
 2. to resist
  • 1874-1891 [1466], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, volume XXII, page 16:
   Pugna, boy, lupis opponit, boyvge, naprzeczyw cladzye oves
   [Pugna, boj, lupis opponit, bojuje, naprzeciw kładzie oves]
 3. to give; to pay
  • 1959 [1420], Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, editors, Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, Roty poznańskie, volume I, number 1073:
   Panu Nemerzy cladzono pol grzyvni, czo mu za ne Chwalatha raczyl
   [Panu Niemierzy kładziono poł grzywny, co mu za nie Chwalęta ręczył]
  • 1897 [1420], Teki Adolfa Pawińskiego, volume VII, number 1982:
   Hoc, quod stat in libro, legere iussimus, et circa hoc castellanus kladl memoriale, sed ipsum non receperunt
   [Hoc, quod stat in libro, legere iussimus, et circa hoc castellanus kładł memoriale, sed ipsum non receperunt]
 4. to lay; to present, to show
  • 1959 [1436], Henryk Kowalewicz, Władysław Kuraszkiewicz, editors, Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, Roty poznańskie, volume I, number 1463:
   Jze moya mathka k temu dzedzy[c]twu nycz nye ma, tu gdze poswy kladą
   [Iże moja matka k temu dziedzi[c]twu nic nie ma, tu gdzie pozwy kładą]
 5. to bring
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[3], page 637:
   Kristus... kazal (sc. św. Piotrowi) myecz schovacz... Na tho kladzye svyąthy Maczyey *dolyczeny: Vschelky, ktory vezmye myecz..., od myecza zgynye
   [Krystus... kazał (sc. św. Piotrowi) miecz schować... Na to kładzie święty Maciej doliczeni: Wszelki, ktory weźmie miecz..., od miecza zginie]
 6. to assume, to base on something; to see in something, to consider, to judge, to reckon
  • 1874-1891 [Fifteenth century], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, volume XXII, page 234:
   Geny mowili, eze temu blogo, gen ma dossicz gymyenya... A trzeczy cladli blogoscz we czczy tego swyata a w mądrosczi
   [Jeni mowili, eże temu błogo, jen ma dosyć jimienia... A trzeci kładli błogość we czci tego świata a w mądrości]
  • 1885 [Fifteenth century], Jan Baudouina de Courtenay, Jan Karłowicz, Antoni Adam Kryńskiego, Malinowski Lucjan, editors, Prace Filologiczne[4], volume V, page 19:
   Clascz zle inputare
   [Kłaść źle (czy złe) inputare]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[5], page 176:
   Nyektorzy od Bozego Narodzenya początek tego vyeku klądą (quidam ab Incarnatione Domini initium eius, sc. aetatis, ponunt)
   [Niektorzy od Bożego Narodzenia początek tego wieku kładą (quidam ab Incarnatione Domini initium eius, sc. aetatis, ponunt)]
 7. to make, to do
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[6], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 12, 2:
   Kaco dlugo clascz bødø radi w duszi moiey (quamdiu ponam consilia in anima mea) a bolescz w serczu moiem?
   [Kako długo kłaść będę rady w duszy mojej (quamdiu ponam consilia in anima mea) a boleść w siercu mojem?]
  • 1874-1891 [c. 1420], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, volume XXIV, page 82:
   Przyrownano yeszth crolewszthwo nebeszke czlowecowi crolowi, yensze chczal lyczbø polozycz szwimi szlugami. A gdysz poczøl liczbø claszcz (cum coepisset rationem ponere Mat 18, 24), prziszedl yeszt k nemw yeden, yensze byl winen yemu dzeszøcz tyszøczy funtow szlotha albo szrzebra
   [Przyrownano jest krolewstwo niebieskie człowiekowi krolowi, jenże chciał liczbę położyć swymi sługami. A gdyż począł liczbę kłaść (cum coepisset rationem ponere Mat 18, 24), przyszedł jest k niemu jeden, jenże był winien jemu dziesięć tysięcy funtow złota albo śrzebra]
  • 1923 [1467], Helena Polaczkówna, editor, Najstarsza księga sądowa wsi Trześniowa 1419-1609[7], page 82:
   Inimicicias magnas ponunt vel potw[a]rz cladą
   [Inimicicias magnas ponunt vel potw[a]rz kładą]
  • 1930 [Fifteenth century], “Num”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[8], section 49,1:
   Pokolena Levi nye licz any clacz svmi gich s sinmi israelskimi (neque pones summam eorum cum filiis Israel)
   [Pokolenia Lewi nie licz ani kładź sumy jich z synmi israelskimi (neque pones summam eorum cum filiis Israel)]
  • 1885 [Fifteenth century], Jan Baudouina de Courtenay, Jan Karłowicz, Antoni Adam Kryńskiego, Malinowski Lucjan, editors, Prace Filologiczne[9], volume V, page 22:
   Czynycz vel clascz inferre
   [Czynić vel kłaść inferre]
 8. (reflexive with się) to lay down (to put oneself in a horizontal position)
  • 1876 [c. 1500], Vatroslav Jagić, editor, Archiv für slavische Philologie[10], volume X, page 358:
   Se signari [signo] sancte crucis cladvcz sya et surgendo
   [Se signari [signo] sancte crucis kładąc się et surgendo]

Derived terms[edit]

verbs
verbs

Related terms[edit]

adjectives
adverbs
nouns
verbs

Descendants[edit]

 • Polish: kłaść
 • Silesian: kłaść

References[edit]

Polish[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Polish kłaść.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /kwaɕt͡ɕ/
 • (Middle Polish) IPA(key): /ˈkɫaɕt͡ɕ/
 • (file)
 • (file)
 • Rhymes: -aɕt͡ɕ
 • Syllabification: kłaść

Verb[edit]

kłaść impf (perfective położyć, frequentative kładać)

 1. (transitive) to put, to lay (to place something somewhere)
 2. (transitive) to lay (to cause a person to take a horizontal position)
 3. (transitive) to put (to place someone somewhere for a longer period, particularly so that they may heal)
 4. (transitive) to put to bed (to help someone go to sleep)
 5. (transitive) to lay (to create fundamentals upon which other elements rest)
 6. (transitive) to lay (to cover a surface with something)
 7. (transitive) to put (to place hand-written text or a stamp on something)
 8. (transitive) to mess up (to execute something poorly)
 9. (transitive, card games) to deal
 10. (reflexive with się) to lay down (to putoneself in a horizontal position)
  Synonym: zalegać
  Antonyms: podnosić się, wstawać
 11. (reflexive with się) to be put (to place oneself somewhere for a longer period, particularly so that they may heal)
 12. (reflexive with się) to lay down (to go to bed)
  Synonym: wstawać
 13. (reflexive with się) to lean (to rest diagonally either entirely or completely)
  Synonyms: pokładać się, przechylać się, przewracać się
  Antonym: podnosić się
 14. (reflexive with się) to rest (to cover oneself in a lower position)
  Synonyms: rozsnuwać się, rozścielać się, rozściełać się, słać się, ścielić się

Conjugation[edit]

Conjugation of kłaść impf
person singular plural
masculine feminine neuter virile nonvirile
infinitive kłaść
present tense 1st kładę kładziemy
2nd kładziesz kładziecie
3rd kładzie kładą
impersonal kładzie się
past tense 1st kładłem,
-(e)m kładł
kładłam,
-(e)m kładła
kładłom,
-(e)m kładło
kładliśmy,
-(e)śmy kładli
kładłyśmy,
-(e)śmy kładły
2nd kładłeś,
-(e)ś kładł
kładłaś,
-(e)ś kładła
kładłoś,
-(e)ś kładło
kładliście,
-(e)ście kładli
kładłyście,
-(e)ście kładły
3rd kładł kładła kładło kładli kładły
impersonal kładziono
future tense 1st będę kładł,
będę kłaść
będę kładła,
będę kłaść
będę kładło,
będę kłaść
będziemy kładli,
będziemy kłaść
będziemy kładły,
będziemy kłaść
2nd będziesz kładł,
będziesz kłaść
będziesz kładła,
będziesz kłaść
będziesz kładło,
będziesz kłaść
będziecie kładli,
będziecie kłaść
będziecie kładły,
będziecie kłaść
3rd będzie kładł,
będzie kłaść
będzie kładła,
będzie kłaść
będzie kładło,
będzie kłaść
będą kładli,
będą kłaść
będą kładły,
będą kłaść
impersonal będzie kłaść się
conditional 1st kładłbym,
bym kładł
kładłabym,
bym kładła
kładłobym,
bym kładło
kładlibyśmy,
byśmy kładli
kładłybyśmy,
byśmy kładły
2nd kładłbyś,
byś kładł
kładłabyś,
byś kładła
kładłobyś,
byś kładło
kładlibyście,
byście kładli
kładłybyście,
byście kładły
3rd kładłby,
by kładł
kładłaby,
by kładła
kładłoby,
by kładło
kładliby,
by kładli
kładłyby,
by kładły
impersonal kładziono by
imperative 1st niech kładę kładźmy
2nd kładź kładźcie
3rd niech kładzie niech kładą
active adjectival participle kładący kładąca kładące kładący kładące
passive adjectival participle kładziony kładziona kładzione kładzeni kładzione
contemporary adverbial participle kładąc
verbal noun kładzenie

Derived terms[edit]

adjective
noun
verbs
verbs

Related terms[edit]

adjectives
adverbs
nouns
verbs

References[edit]

Further reading[edit]

Silesian[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Polish kłaść.

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

kłaść impf

 1. (transitive) to put (to place something somewhere)

Conjugation[edit]

This verb needs an inflection-table template.

Further reading[edit]