neskôr

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Slovak[edit]

Pronunciation[edit]

Adverb[edit]

neskôr

  1. later
    Antonyms: skôr, skorej, prv

Derived terms[edit]

Further reading[edit]

  • neskôr”, in Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV [Dictionary portal of the Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Science] (in Slovak), https://slovnik.juls.savba.sk, 2024