päästä

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: paasta

Finnish

[edit]

Etymology 1

[edit]

From Proto-Finnic *pä(ä)stäk. Cognate with Estonian pääsema (to escape, to reach), Votic pääse, and Livvi piästä (to come off, to come out).

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈpæːstæˣ/, [ˈpæːs̠tæ(ʔ)]
 • Rhymes: -æːstæ
 • Syllabification(key): pääs‧tä

Verb

[edit]

päästä

 1. (intransitive) to get to, reach, arrive at/in (+ illative/allative) (a place)
  Kuinka pääsen lentokentälle?
  How do I get to the airport?
  En päässyt aivan huipulle, koska puhkesi lumimyrsky.
  I didn't quite reach the summit, because a snowstorm broke out.
 2. (intransitive) to get to go, be allowed/permitted to go
  päästä irtito get loose, separate
  Koska pääsemme käymään ulkomailla?
  When will we get to go abroad?
 3. (intransitive) to get in, be admitted to (+ illative)
 4. (intransitive) to make it to, get to (a place/level), reach, attain, achieve (+ illative)
 5. (auxiliary + illative of the third infinitive) to manage (to do; to happen by accident)
 6. (intransitive) to get rid of (a person); to get over (a feeling) (+ elative)
  Kuinka päästä peloistaan?
  How to get over one's fears?
 7. (auxiliary + elative of the third infinitive) to avoid, escape, get out of, not have/need, be spared the necessity of
  Pekka pääsi näkemästä kuinka hänen hevosensa tapettiin.
  Pekka avoided seeing how his horse was killed.
  Tein kaikkeni päästäkseni tapaamasta heitä.
  I did my best to avoid meeting with them.
 8. (intransitive) to evade, elude, escape, get off/by (+ elative)
 9. (intransitive) to be released/discharged (from a hospital; from prison)
  Pääsen sairaalasta huomenna.
  I will be discharged from the hospital tomorrow.
Conjugation
[edit]
Inflection of päästä (Kotus type 66/rohkaista, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pääsen en pääse 1st sing. olen päässyt en ole päässyt
2nd sing. pääset et pääse 2nd sing. olet päässyt et ole päässyt
3rd sing. pääsee ei pääse 3rd sing. on päässyt ei ole päässyt
1st plur. pääsemme emme pääse 1st plur. olemme päässeet emme ole päässeet
2nd plur. pääsette ette pääse 2nd plur. olette päässeet ette ole päässeet
3rd plur. pääsevät eivät pääse 3rd plur. ovat päässeet eivät ole päässeet
passive päästään ei päästä passive on päästy ei ole päästy
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pääsin en päässyt 1st sing. olin päässyt en ollut päässyt
2nd sing. pääsit et päässyt 2nd sing. olit päässyt et ollut päässyt
3rd sing. pääsi ei päässyt 3rd sing. oli päässyt ei ollut päässyt
1st plur. pääsimme emme päässeet 1st plur. olimme päässeet emme olleet päässeet
2nd plur. pääsitte ette päässeet 2nd plur. olitte päässeet ette olleet päässeet
3rd plur. pääsivät eivät päässeet 3rd plur. olivat päässeet eivät olleet päässeet
passive päästiin ei päästy passive oli päästy ei ollut päästy
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pääsisin en pääsisi 1st sing. olisin päässyt en olisi päässyt
2nd sing. pääsisit et pääsisi 2nd sing. olisit päässyt et olisi päässyt
3rd sing. pääsisi ei pääsisi 3rd sing. olisi päässyt ei olisi päässyt
1st plur. pääsisimme emme pääsisi 1st plur. olisimme päässeet emme olisi päässeet
2nd plur. pääsisitte ette pääsisi 2nd plur. olisitte päässeet ette olisi päässeet
3rd plur. pääsisivät eivät pääsisi 3rd plur. olisivat päässeet eivät olisi päässeet
passive päästäisiin ei päästäisi passive olisi päästy ei olisi päästy
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. pääse älä pääse 2nd sing.
3rd sing. pääsköön älköön pääskö 3rd sing. olkoon päässyt älköön olko päässyt
1st plur. pääskäämme älkäämme pääskö 1st plur.
2nd plur. pääskää älkää pääskö 2nd plur.
3rd plur. pääskööt älkööt pääskö 3rd plur. olkoot päässeet älkööt olko päässeet
passive päästäköön älköön päästäkö passive olkoon päästy älköön olko päästy
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päässen en päässe 1st sing. lienen päässyt en liene päässyt
2nd sing. päässet et päässe 2nd sing. lienet päässyt et liene päässyt
3rd sing. päässee ei päässe 3rd sing. lienee päässyt ei liene päässyt
1st plur. päässemme emme päässe 1st plur. lienemme päässeet emme liene päässeet
2nd plur. päässette ette päässe 2nd plur. lienette päässeet ette liene päässeet
3rd plur. päässevät eivät päässe 3rd plur. lienevät päässeet eivät liene päässeet
passive päästäneen ei päästäne passive lienee päästy ei liene päästy
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st päästä present pääsevä päästävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st päästäkseni päästäksemme
2nd päästäksesi päästäksenne
3rd päästäkseen
päästäksensä
past päässyt päästy
2nd inessive2 päästessä päästäessä agent3 pääsemä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st päästessäni päästessämme
2nd päästessäsi päästessänne
3rd päästessään
päästessänsä
negative pääsemätön
instructive päästen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive pääsemässä
elative pääsemästä
illative pääsemään
adessive pääsemällä
abessive pääsemättä
instructive pääsemän päästämän
4th4 verbal noun pääseminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st pääsemäisilläni pääsemäisillämme
2nd pääsemäisilläsi pääsemäisillänne
3rd pääsemäisillään
pääsemäisillänsä
Derived terms
[edit]

Further reading

[edit]

Etymology 2

[edit]

Elative singular of pää.

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈpæːstæ/, [ˈpæːs̠tæ]
 • Rhymes: -æːstæ
 • Syllabification(key): pääs‧tä

Postposition

[edit]

päästä (+ genitive)

 1. in, after, a [period] from (after a period of time; usually relative to now, especially when talking about future events)
  Synonym: kuluttua
  Alle kuuden tunnin päästä pitäisi työkkäriin mennä, silti istun täällä.
  In under six hours I should go to the employment agency, and yet I'm sitting nevertheless here.
 2. (from) away (from a stated distance compared to something else)
  Tykinkuulan arvioitiin tulleen noin kilometrin päästä.
  The cannon ball was estimated to have come from around a kilometer away.
Inflection
[edit]
→○ illative päähän
inessive päässä
○→ elative päästä

Noun

[edit]

päästä

 1. elative singular of pää

Further reading

[edit]

Etymology 3

[edit]

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈpæːstæˣ/, [ˈpæːs̠tæ(ʔ)]
 • Rhymes: -æːstæ
 • Syllabification(key): pääs‧tä

Verb

[edit]

päästä

 1. inflection of päästää:
  1. indicative present connegative
  2. second-person singular imperative present
  3. second-person singular present active imperative connegative