skaidrs

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Latvian

[edit]

Etymology

[edit]

From the same stem as dzidrs (clear, limpid) (q.v.), the difference being only the added initial (s-mobile and the consequent assimilation of the initial g to k. In older sources and in some dialects, skaidrs still means “clean,” “pure” (whence its use in skaidra nauda “cash,” formed after German bares Geld). Cognates include Lithuanian skaidrùs.[1]

Pronunciation

[edit]
This entry needs an audio pronunciation. If you are a native speaker with a microphone, please record this word. The recorded pronunciation will appear here when it's ready.

Adjective

[edit]

skaidrs (definite skaidrais, comparative skaidrāks, superlative visskaidrākais, adverb skaidri)

 1. (of the weather, the sky) clean, clear, bright, without clouds
  skaidrs laiksclear, bright weather
  debesis skaidras, rieta pusē blāzmathe sky (is) clear, (with) a glow on the west side
  laiks no rīta gan bija skaidrs un salts, bet ap pusdienu sāka mākties un atlaistiesthe weather in the morning was indeed clear and frosty, but around noon it began to become cloudy and mild
  visā vasarā Latvijā ir 20-30 skaidru dienuin Latvia in summer there are 20-30 clear, bright days
  skaidra nakts ar jaunu mēnesi un spožām zvaigznēma clear night with a new moon and bright stars
 2. (of air, water, other fluids) clear, clean (transparent, without dirt or other substances in suspension)
  gaiss ir tīrs un skaidrsthe air is clean and clear
  ūdens visā upes gultnē ir skaidrs un caurspīdīgsthe water across the river bed is clear and transparent
  ledus tik skaidrs kā stikls: katru lapiņu var saredzēt dibenāthe ice became clear like glass: every little leaf could be seen in (its) bottom
  tikai acis vēl bija skaidras, bez slimības noguruma, tās glabāja nepārtrauktu intelekta dzirkstionly his eyes were still clear, without the tiredness of (his) illness, they kept an uninterrupted spark of intellect
 3. clear, simple, sharp, obvious (easy to understand or to perceive, not obscure; already well known)
  skaidrs darbības plānsclear plan of action
  skaidra domaclear thought, idea
  skaidrs dzejolisclear, simple poem
  skaidra simfonijas formaclear, simple symphony form
  skaidrs uzdevumsclear, simple task
  nav vēl skaidrs, vai mūsu pasaule pēc rašanās pirmo reizi izplešas, vai arī tā paspējusi jau veikt vairākus ciklusit is not yet clear whether our world after (its) origin expanded for the (very) first time, or had already made multiple cycles
  attaisnojošie pierādijumi ir skaidri un neapgāžamithe supporting evidence is clear and compelling
 4. clear (not hampered, not confused or confusing)
  prāts man skaidrāks, asāks kā jebkadmy mind is clearer and sharper than ever
 5. clear, honest, true, trustworthy
  viņš smaidīja; viņam bija mierīga, skaidra sejahe smiled; he had a peaceful, honest (lit. clear) face
  es gribu tādu skaidru, tādu jauku, tādu ne samaitātu puisi kā VisvaldisI want as honest (lit. clear), nice, unsophisticated a guy as Vivaldis
 6. (of sounds, voices) clear (well sounding, pure, without noisy parts or elements, without errors or imperfections)
  balss viņai bija tik sidraboti skaidraher voice was so silvery clear
  no tuvējās liepas atskanēja skaidra, skanīga putna dziesmafrom the nearby linden trees there sounded a clear, sonorous bird song
  Mirdzas Šmithenes skaisto balsi un skaidro izrunu uzskatīja par neaizstājamuMirdza Šmithene's beautiful voice and clear pronunciation is considered irreplaceable
  “labdien!” viņš atbildēja skaidrā latviešu valodā“good morning!” he answered in clear Latvian
 7. sober (not under the influence of alcohol)
  uz kuģa nebijis ne lāses šņabja; tātad stūrmanis bija pilnīgi skaidrs kā neapmākusies dieniņaon the ship there wasn't even a drop of vodka; therefore the helmsman was completely sober (lit. clear), like a cloudless day
  Mārtiņš bija bramanīgs tikai tad, kad iereibies, skaidrā prātā bailīgs un gļēvsMārtiņš was boastful only when he was drunk, on (lit. in) a clear mind (= when sober) (he was) fearful and weak
  jau skaidrā viņu grūti saprast, tagad tikai vecā zināja, ko viņš runāin a clear (head, i.e., sober) it was already difficult to understand him, now only the old lady knows (= understands) what he is saying
 8. clear, true, genuine
  skaidra naudacash (lit. clear money)
  tas taču ir skaidrs meitiešu darbs!this is clearly girls' work!
  tā bija skaidra ņirgāšanāsthat was clear mockery

Declension

[edit]

Synonyms

[edit]

Antonyms

[edit]

Derived terms

[edit]

References

[edit]
 1. ^ Karulis, Konstantīns (1992) “skaidrs”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, →ISBN