tự do

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: tudo, tudó, tüdő, and -tudo

Vietnamese[edit]

Wikipedia-logo.png
 tự do on Vietnamese Wikipedia

Etymology[edit]

Sino-Vietnamese word from 自由, from Japanese 自由 (jiyū), from Middle Chinese 自由 (dzijH yuw).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

tự do

 1. freedom; liberty
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Independence - Liberty - Happiness
  Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
  Nothing is more precious than independence and liberty.
  • Phùng Văn Tửu, Tự do, translated from Paul Éluard's Liberté
   Và bằng phép màu một tiếng
   Tôi bắt đầu lại cuộc đời
   Tôi sinh ra để biết tên em
   Để gọi tên em
   TỰ DO.
   And by the power of one word
   I start my life over
   I was born to know you
   To name you
   Liberty.

Adjective[edit]

tự do

 1. free