μόναπος

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Noun[edit]

μόναπος (mónapos) (genitive [[unknown#Ancient Greek|unknown]]); m, second declension

  1. Paeonian name for European bison, Bison bonasus
    • Aristotle, History of Animals,630a20
      Ὁ δὲ βόνασοϛ γίνεται μὲν ἐν τῇ Παοιονία ἐν τῷ ὄρει τῷ Μεσσαπίῳ, δ'ὁρίζει τὴν Παοιονικὴν και τὴν Μαιδικὴν χώραν, καλοῦι δ'αὐτὸν οἱ Παίονεσ μόναπον.
      The bison is found in Paeonia on Mount Messapius, which separates Paeonia from Maedia. The Paeonians call it μόναπος.

Synonyms[edit]