Template:User nan-1

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Hō-ló-oē ē lêng-le̍k sī chho·-kip.