Appendix:Basic Azeri (Azerbaijani) phrases

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Here are some common phrases in the Azeri (Azerbaijani) language (a Turkic language):

Translation Phrase IPA
Azeri azəri, Azərbaycan dili /ɑ:zæ'ri/, /ɑ:zærbɑj'd͡ʒɑn dili/
Hello salam /sɑ'lɑm/
Good-bye xudahafiz /xudɑ:ˈfiz/
Please lütfən /'lytfæn/
Thank you minnətdaram /minnæd'dɑrɑm/
You're welcome dəyməz /dæj'mæz/
Sorry üzr istəyirəm' /'yzyr istijiræm/
Excuse me bağışlayın /bɑɣɯʃ'lɯjɯn/
Yes bəli /formal/
/informal/
/ˈbæli/
/hæ/
No xeyr /formal/
yox /informal/
/ˈxɛjir/
/jox/
English ingilis /inɟi'lis/
Do you speak English? (siz) ingiliscə danışırsınız(mı)? /siz inɟi'lisd͡ʒæ dɑnɯ'ʃɯrs(ɯn)ɯzmɯ?/
I don't speak Azeri (mən) azəricə danışmıram /mæn a:zæriˈd͡ʒæ dɑnɯʃmɯˈrɑm/
I don't understand (mən) başa düşmürəm /mæn bɑ'ʃɑ 'dyʃmyræm/
Where is the bathroom? ayaqyolu haradadır? /ɑjɑɣjo'lu 'hɑr(a)dɑdɯ(r)/
Welcome xoş gəlmisiniz /xoʃ ɟæl'mis(in)iz/
That one o /o/
How much neçə, nə qədər /ne't͡ʃæ/, /'nægædæ(r)/
I don't know (mən) bilmirəm /mæn 'bilmiræm/
I love you (mən) səni sevirəm /mæn sæ'ni se'viræm/
generic toast sizin sağlığınıza! /si'zin sɑɣlɯɣɯ(nɯ)'zɑ/

External Links[edit]