ភាសា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Pʰiesaa.

Etymology[edit]

From Pali bhasa, from Sanskrit भाषा.

Compare Bengali ভাষা (bhasha), Gujarati ભાષા (bhāṣā), Hindi भाषा (bhāshā), Indonesian bahasa, Javanese basa, Kannada ಭಾಷೆ (bhāṣe), Lao ພາສາ (phā sā), Malay bahasa, Malayalam ഭാഷ (bhāṣa), Marathi भाषा (bhāshā), Punjabi ਭਾਸ਼ਾ (bhāśā), Telugu భాష (bhāṣa), Thai ภาษา.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ភាសា (pʰiesaa)

  1. language