ǂūbe

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

ǃXóõ[edit]

Verb[edit]

ǂūbe

  1. (intransitive + tàm) to zigzag
    Āh ń kâ bà ǁxài kí ǀa̰'i ìh ń bà ǂūbe sí tàm.
    If you irritate a lion, it moves in a zig-zag.

References[edit]