ɡǀxáʻa

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

ǃXóõ[edit]

Verb[edit]

ɡǀxáʻa

 1. (transitive + kV) to splatter
  • n̄ ń bà ɡǀxáʻã ké hámpè.
   • I am splattering water on the shirt.
  • ɡǀxáʻã kâ ǂnábe ǃqhàa ké hámpè
   • splatter out water from the shirt (i.e. to dry it)

References[edit]