ΠΟΠ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Initialism [please replace this header][edit]

ΠΟΠ, Π.Ο.Π.

  1. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, "Protected Designation of Origin" {{
    Η φέτα έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.
    Feta [cheese] is guaranteed by the European Commission as a protected designation of origin.