βρεκεκεκέξ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Onomatopoeic, a sound to imitate the croaking of frogs.

Pronunciation[edit]

 

Interjection[edit]

βρεκεκεκέξ (brekekekéx)

 1. (onomatopoeia) ribbit (the sound of a croaking frog), a croak.
  • Aristophanes, The Frogs, 239-240 (c. 405 BC), tr. Jeffrey Henderson:
   Βάτραχοι: βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
   Διόνυσος: ἀλλ᾽ ὦ φιλῳδὸν γένος, παύσασθε.
   Bátrakhoi: brekekekèx koàx koáx.
   Diónusos: all᾽ ô philōidòn génos, paúsasthe.
   Frogs: Rrrribbit, croak croak.
   Dionysus: Ah, you songful race, do stop!
  • Idem, 250-252:
   Διόνυσος καὶ Βάτραχοι: βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
   Διόνυσος: τουτὶ παρ᾿ ὑμῶν λαμβάνω.
   Βάτραχοι: δεινὰ τἄρα πεισόμεσθα.
   Diónusos kaì Bátrakhoi: brekekekèx koàx koáx.
   Diónusos: toutì par᾿ humôn lambánō.
   Bátrakhoi: deinà tára peisómestha.
   Dionysus and Frogs: Rrrribbit, croak croak.
   Dionysus: I'm borrowing this from you!
   Frogs: What an awful thing to do!
  • Idem, 260-262:
   Διόνυσος καὶ Βάτραχοι: βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
   Διόνυσος: τούτῳ γὰρ οὐ νικήσετε.
   Βάτραχοι: οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως.
   Diónusos kaì Bátrakhoi: brekekekèx koàx koáx.
   Diónusos: toútōi gàr ou nikḗsete.
   Bátrakhoi: oudè mḕn hēmâs sù pántōs.
   Dionysus and Frogs: Rrrribbit, croak croak.
   Dionysus: You won't beat me at this!
   Frogs: And you absolutely won’t beat us!

Related terms[edit]

References[edit]