τεκμήριον

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From τεκμαίρομαι (tekmaíromai, to make a conjecture) +‎ -ιον (-ion).

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

τεκμήρῐον (tekmḗrionn (genitive τεκμηρῐ́ου); second declension (Attic, Ionic, Koine)

 1. proof (through argument)
  • 4th century BC, Isaeus, Nicostratus 12
   ἐν μόναις δὲ ταῖς τῶν κλήρων εἰσαγωγαῖς δοκεῖ μοι προσήκειν τεκμηρίοις μᾶλλον ἢ μάρτυσι πιστεύειν.
   en mónais dè taîs tôn klḗrōn eisagōgaîs dokeî moi prosḗkein tekmēríois mâllon ḕ mártusi pisteúein.
   • 1962 translation by Edward Seymour Forster
    It seems to me that in suits concerning inheritances, and in these alone, more credit ought to be given to circumstantial proof than to the statements of witnesses.
 2. (logic) demonstrative proof
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Problems 70b.2
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Rhetoric 1.3.7
   τὰ γὰρ τεκμήρια καὶ τὰ εἰκότα καὶ τὰ σημεῖα προτάσεις εἰσὶν ῥητορικαί
   tà gàr tekmḗria kaì tà eikóta kaì tà sēmeîa protáseis eisìn rhētorikaí
   for proofs and probable propositions and probable arguments are propositions of rhetoric

Declension[edit]


Descendants[edit]

Further reading[edit]