אַ רוח אין דײַן טאַטנס טאַטן אַרײַן

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yiddish[edit]

Interjection[edit]

אַ רוח אין דײַן טאַטנס טאַטן אַרײַן! (a ruekh in dayn tatns tatn arayn!)

  1. A curse, literally "a devil into your father's father!"