વધારે

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Etymology[edit]

Compare વધારવું (vadhārvũ), perhaps from Sanskrit वृद्धतर (vṛddhatara, larger, more, greater).

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

વધારે (vadhāre)

 1. more, additional
  હું આજે વધારે ચાલીશ.
  hũ āje vadhāre cālīśa.
  I will walk more today.
  મને વધારે ગમે છે.
  mane vadhāre game che.
  I like it more.

Determiner[edit]

વધારે (vadhāre)

 1. forms the comparative of an adjective, more
  હું એના કરતાં વધારે ઊંચો છું.
  hũ enā kartā̃ vadhāre ū̃co chũ.
  I am taller than him/her.
  મને વધારે કામ છે ગયાં અઠવાડિયાંના કરતાં.
  mane vadhāre kām che gayā̃ aṭhavāḍiyā̃nā kartā̃.
  I have more work than I did last week.
  હું તારાથી વધારે થાકેલો છું.
  hũ tārāthī vadhāre thākelo chũ.
  I am more tired than you.

Noun[edit]

વધારે (vadhāre)

 1. an additional quantity
  આનથી વધારે અપાશે?
  ānathī vadhāre apāśe?
  Can you give me more than this?

References[edit]