ஆரம்பம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Sanskrit आरम्भ (ārambha).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ஆரம்பம் (ārampam)

  1. beginning, start, commencement
    Synonyms: தொடக்கம் (toṭakkam), துவக்கம் (tuvakkam)

Declension[edit]

m-stem declension of ஆரம்பம் (ārampam) (singular only)
Singular Plural
Nominative ஆரம்பம்
ārampam
-
Vocative ஆரம்பமே
ārampamē
-
Accusative ஆரம்பத்தை
ārampattai
-
Dative ஆரம்பத்துக்கு
ārampattukku
-
Genitive ஆரம்பத்துடைய
ārampattuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative ஆரம்பம்
ārampam
-
Vocative ஆரம்பமே
ārampamē
-
Accusative ஆரம்பத்தை
ārampattai
-
Dative ஆரம்பத்துக்கு
ārampattukku
-
Benefactive ஆரம்பத்துக்காக
ārampattukkāka
-
Genitive 1 ஆரம்பத்துடைய
ārampattuṭaiya
-
Genitive 2 ஆரம்பத்தின்
ārampattiṉ
-
Locative 1 ஆரம்பத்தில்
ārampattil
-
Locative 2 ஆரம்பத்திடம்
ārampattiṭam
-
Sociative 1 ஆரம்பத்தோடு
ārampattōṭu
-
Sociative 2 ஆரம்பத்துடன்
ārampattuṭaṉ
-
Instrumental ஆரம்பத்தால்
ārampattāl
-
Ablative ஆரம்பத்திலிருந்து
ārampattiliruntu
-

Derived terms[edit]

References[edit]