இந்தியா

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

இந்திய மூவர்ணக் கொடி
இந்திய வரைபடம்

Etymology[edit]

From English India.

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

இந்தியா (intiyā)

  1. India (a country in South Asia)
    Synonyms: பாரதம் (pāratam), இந்து தேசம் (intu tēcam), பரதகண்டம் (paratakaṇṭam)

Declension[edit]

Declension of இந்தியா (intiyā) (singular only)
Singular Plural
Nominative இந்தியா
intiyā
-
Vocative இந்தியாவே
intiyāvē
-
Accusative இந்தியாவை
intiyāvai
-
Dative இந்தியாவுக்கு
intiyāvukku
-
Genitive இந்தியாவுடைய
intiyāvuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative இந்தியா
intiyā
-
Vocative இந்தியாவே
intiyāvē
-
Accusative இந்தியாவை
intiyāvai
-
Dative இந்தியாவுக்கு
intiyāvukku
-
Benefactive இந்தியாவுக்காக
intiyāvukkāka
-
Genitive 1 இந்தியாவுடைய
intiyāvuṭaiya
-
Genitive 2 இந்தியாவின்
intiyāviṉ
-
Locative 1 இந்தியாவில்
intiyāvil
-
Locative 2 இந்தியாவிடம்
intiyāviṭam
-
Sociative 1 இந்தியாவோடு
intiyāvōṭu
-
Sociative 2 இந்தியாவுடன்
intiyāvuṭaṉ
-
Instrumental இந்தியாவால்
intiyāvāl
-
Ablative இந்தியாவிலிருந்து
intiyāviliruntu
-


References[edit]

  • University of Madras (1924–1936), “இந்தியா”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press