எதிர்பால்சேர்க்கை

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Tamil[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

எதிர்பால்சேர்க்கை (etirpālcērkkai)

  1. heterosexuality

See also[edit]

(sexual orientations) தற்பால்சேர்க்கை (taṟpālcērkkai), இருபால்சேர்க்கை (irupālcērkkai), எதிர்பால்சேர்க்கை (etirpālcērkkai)