எதிர்பால்சேர்க்கை

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Tamil[edit]

Wikipedia ta

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

எதிர்பால்சேர்க்கை ‎(etirpālcērkkai)

  1. heterosexuality

See also[edit]

(sexual orientations) தற்பால்சேர்க்கை ‎(taṟpālcērkkai), இருபால்சேர்க்கை ‎(irupālcērkkai), எதிர்பால்சேர்க்கை ‎(etirpālcērkkai) (Category: ta:Sexual orientations)