தண்ணீர்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

From தண் (taṇ) +‎ நீர் (nīr).

Pronunciation[edit]

  • (file)

Noun[edit]

தண்ணீர் (taṇṇīr)

  1. water
    Synonyms: நீர் (nīr), தீர்த்தம் (tīrttam), ஜலம் (jalam)

Declension[edit]

Declension of தண்ணீர் (taṇṇīr) (singular only)
Singular Plural
Nominative தண்ணீர்
taṇṇīr
-
Vocative தண்ணீரே
taṇṇīrē
-
Accusative தண்ணீரை
taṇṇīrai
-
Dative தண்ணீருக்கு
taṇṇīrukku
-
Genitive தண்ணீருடைய
taṇṇīruṭaiya
-
Singular Plural
Nominative தண்ணீர்
taṇṇīr
-
Vocative தண்ணீரே
taṇṇīrē
-
Accusative தண்ணீரை
taṇṇīrai
-
Dative தண்ணீருக்கு
taṇṇīrukku
-
Benefactive தண்ணீருக்காக
taṇṇīrukkāka
-
Genitive 1 தண்ணீருடைய
taṇṇīruṭaiya
-
Genitive 2 தண்ணீரின்
taṇṇīriṉ
-
Locative 1 தண்ணீரில்
taṇṇīril
-
Locative 2 தண்ணீரிடம்
taṇṇīriṭam
-
Sociative 1 தண்ணீரோடு
taṇṇīrōṭu
-
Sociative 2 தண்ணீருடன்
taṇṇīruṭaṉ
-
Instrumental தண்ணீரால்
taṇṇīrāl
-
Ablative தண்ணீரிலிருந்து
taṇṇīriliruntu
-


Further reading[edit]

  • University of Madras (1924–1936) “தண்ணீர்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press