வானொலி

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Portable radio Olympic, by Mykola Lebid (1977).jpg
Radio.jpg

Etymology[edit]

From வான் (vāṉ, sky, air) +‎ ஒலி (oli, sound).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

வானொலி (vāṉoli)

  1. radio device

Declension[edit]

i-stem declension of வானொலி (vāṉoli)
Singular Plural
Nominative வானொலி
vāṉoli
வானொலிகள்
vāṉolikaḷ
Vocative வானொலியே
vāṉoliyē
வானொலிகளே
vāṉolikaḷē
Accusative வானொலியை
vāṉoliyai
வானொலிகளை
vāṉolikaḷai
Dative வானொலிக்கு
vāṉolikku
வானொலிகளுக்கு
vāṉolikaḷukku
Genitive வானொலியுடைய
vāṉoliyuṭaiya
வானொலிகளுடைய
vāṉolikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வானொலி
vāṉoli
வானொலிகள்
vāṉolikaḷ
Vocative வானொலியே
vāṉoliyē
வானொலிகளே
vāṉolikaḷē
Accusative வானொலியை
vāṉoliyai
வானொலிகளை
vāṉolikaḷai
Dative வானொலிக்கு
vāṉolikku
வானொலிகளுக்கு
vāṉolikaḷukku
Benefactive வானொலிக்காக
vāṉolikkāka
வானொலிகளுக்காக
vāṉolikaḷukkāka
Genitive 1 வானொலியுடைய
vāṉoliyuṭaiya
வானொலிகளுடைய
vāṉolikaḷuṭaiya
Genitive 2 வானொலியின்
vāṉoliyiṉ
வானொலிகளின்
vāṉolikaḷiṉ
Locative 1 வானொலியில்
vāṉoliyil
வானொலிகளில்
vāṉolikaḷil
Locative 2 வானொலியிடம்
vāṉoliyiṭam
வானொலிகளிடம்
vāṉolikaḷiṭam
Sociative 1 வானொலியோடு
vāṉoliyōṭu
வானொலிகளோடு
vāṉolikaḷōṭu
Sociative 2 வானொலியுடன்
vāṉoliyuṭaṉ
வானொலிகளுடன்
vāṉolikaḷuṭaṉ
Instrumental வானொலியால்
vāṉoliyāl
வானொலிகளால்
vāṉolikaḷāl
Ablative வானொலியிலிருந்து
vāṉoliyiliruntu
வானொலிகளிலிருந்து
vāṉolikaḷiliruntu

References[edit]