விண்மீன்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Compound of விண் (viṇ) +‎ மீன் (mīṉ).

Pronunciation[edit]

  • (file)

Noun[edit]

விண்மீன் (viṇmīṉ)

  1. star
    Synonym: நட்சத்திரம் (naṭcattiram)

Declension[edit]

Declension of விண்மீன் (viṇmīṉ)
Singular Plural
Nominative விண்மீன்
viṇmīṉ
விண்மீன்கள்
viṇmīṉkaḷ
Vocative விண்மீனே
viṇmīṉē
விண்மீன்களே
viṇmīṉkaḷē
Accusative விண்மீனை
viṇmīṉai
விண்மீன்களை
viṇmīṉkaḷai
Dative விண்மீனுக்கு
viṇmīṉukku
விண்மீன்களுக்கு
viṇmīṉkaḷukku
Genitive விண்மீனுடைய
viṇmīṉuṭaiya
விண்மீன்களுடைய
viṇmīṉkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative விண்மீன்
viṇmīṉ
விண்மீன்கள்
viṇmīṉkaḷ
Vocative விண்மீனே
viṇmīṉē
விண்மீன்களே
viṇmīṉkaḷē
Accusative விண்மீனை
viṇmīṉai
விண்மீன்களை
viṇmīṉkaḷai
Dative விண்மீனுக்கு
viṇmīṉukku
விண்மீன்களுக்கு
viṇmīṉkaḷukku
Benefactive விண்மீனுக்காக
viṇmīṉukkāka
விண்மீன்களுக்காக
viṇmīṉkaḷukkāka
Genitive 1 விண்மீனுடைய
viṇmīṉuṭaiya
விண்மீன்களுடைய
viṇmīṉkaḷuṭaiya
Genitive 2 விண்மீனின்
viṇmīṉiṉ
விண்மீன்களின்
viṇmīṉkaḷiṉ
Locative 1 விண்மீனில்
viṇmīṉil
விண்மீன்களில்
viṇmīṉkaḷil
Locative 2 விண்மீனிடம்
viṇmīṉiṭam
விண்மீன்களிடம்
viṇmīṉkaḷiṭam
Sociative 1 விண்மீனோடு
viṇmīṉōṭu
விண்மீன்களோடு
viṇmīṉkaḷōṭu
Sociative 2 விண்மீனுடன்
viṇmīṉuṭaṉ
விண்மீன்களுடன்
viṇmīṉkaḷuṭaṉ
Instrumental விண்மீனால்
viṇmīṉāl
விண்மீன்களால்
viṇmīṉkaḷāl
Ablative விண்மீனிலிருந்து
viṇmīṉiliruntu
விண்மீன்களிலிருந்து
viṇmīṉkaḷiliruntu


References[edit]